Gaisro metu Raseiniuose buvo ?kalinta maiausiai 15 moni?

Versija spausdinimui

Albino STAKAUSKO fotoreportaas

Pareig?nai patvirtino, kad ?vykis gal?jo baigtis didiule tragedija

Antradien? netik?tai kilo gaisras Raseini? miesto centre, kuris gal?jo baigtis didiule tragedija. Prieais emai?io aikt? (Vytauto Didiojo g. 11) esan?iame pastate, kuriame yra ?sik?rusi parduotuv? MAXIMA, siuvykla bei dar keletas ?moni? apie 16 val. ?sipliesk? ugnis. Tuo metu pastato viduje buvo nemaai moni?.

Gaisro idinys pl?t?si vidiniame pastato kieme ir greitai atvira liepsna ap?m? nema? namo sienos dal? per emai?io aikt? ritosi juodi d?mai, ?m? sprogin?ti stog? dengiantys iferio laktai. U keli? minu?i? atvyko ugniagesiai, o kiek v?liau ir policijos pareig?nai, kurie nemau perimetru udar? aplik pastat? esan?i? gatvi? eism?. Netoli gaisro idinio ?m? b?riuotis mon?s. Laimei, niekas nebuvo sueistas. Jau nustatyta, kad gaisro idinys ?sipliesk? pastato ior?je. Viena i pirminio tyrimo versij? trumpas sujungimas elektros skydin?je.

Pasak Raseini? apylink?s vyriausiojo prokuroro Eivido Chmieliauskio, ?vyk? tiria specialistai ir tik gavus atitinkamas ivadas, paaik?s, ar bus keliama baudiamoji byla.

Trumpa ?vykio kronika:

16.03 Raseini? priegaisrinei gelb?jimo tarnybai praneama apie degant? pastat? Vytauto Didiojo gatv?je;

16.04 Pirmas ugniagesi? ekipaas ivyksta ? ?vykio viet?;

16.05 Ugniagesiai nelaim?s vietoje. Pirmiausia gelb?jami pastato viduje esantys mon?s, po to gaisr? pradedama gesinti i ior?s;

17.00 Atviri liepsnos lieuviai ugesinti;

18.32 Gaisras visikai likviduotas.

Korespondento A. Stakausko pokalbis su Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos virininku Edmundu Milkevi?iumi.

- Kur ?sipliesk? idinys ir kokios gal?jo b?ti jo prieastys?

- Viena i versij? trumpas sujungimas elektros skydin?je. Ta?iau mes jokiu b?du neatmetame ir kit? versij?. Kol kas vyksta tyrimas.

- Kiek ekipa? dalyvavo gesinimo darbuose?

- Dalyvavo penki Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos automobiliai, o taip pat ugniagesi? komandos i Kalnuj?, Girkalnio, Vidukl?s.

- J?s? tarnyba sureagavo labai operatyviai. Kokios gal?jo b?ti ios nelaim?s pasekm?s?

- P?t? stiprus v?jas, tod?l liepsna labai greitai pasiek? stog?. Atvyk? vyrai su specialia ?ranga pirmiausia puol? ? pastato vid? ir ?m? ivedin?ti kambariuose usidariusius mones. Daugel? j? buvo itik?s okas, ig?stis, bet, laim?, sueist?j? nebuvo. Jei ne gelb?tojai uvusi?j? b?t? daug… Pamainos vadas Aidas Grigalaitis vadovavo gaisro gesinimui jis pirmasis akimirksniu sureagavo ir ?sak? evakuoti mones. Tarnybos virininko pavaduotojas Andrius Markelevi?ius vadovavo moni? gelb?jimo komandai. Tuo pat metu buvo ikviesti greitoji medicinin? pagalba bei policijos pareig?nai.

- Kokios gali b?ti sankcijos tiems asmenims, d?l kuri? kalt?s arba neatsakingumo gal?jo kilti is gaisras?

- is gaisras gal?jo padaryti dideli? nuostoli?. Kol kas vyksta tyrimas. Kalb?sim?s su pastato savininkais, toliau nagrin?sime esamas versijas. M?s? tyrimai taip pat turi b?ti patvirtinti laboratorijoje. Galutin? tak? ioje istorijoje pad?s prokuroras.

- A?i? u pokalb?.

5 Komentarai

 1. Mantryda

  2010-10-13 23:26

  kaip faina gaisras!!!!!!!! i to diaugsmo gaisrininkai net vanden? pamiro :) )))))))

 2. Lukasdyglys

  2010-10-14 16:29

  Cia tai zaibys gaisras,gaila kad nebuvau mieste per gaisra :) kas tu MANTRYDA

 3. Lukasdyglys

  2010-10-14 16:32

  tarp penkiolikos zmoniu ten buvo mano teta :(

 4. osvalda

  2010-10-18 12:17

  tarp siu zmoniu buvo mano mama :( ir jokio fainumo tikrai nematau..

 5. karolis999

  2010-10-22 18:27

  zibe ce as buvau aiktu sau idomibiu idomibe.Ir dar mano teciui siule eit ce dirpt bet nejo :D