Minėjome Gedulo ir vilties dieną

Siųsti Versija spausdinimui

Kiekvienas žmogus gimdamas įgyja teisę į laisvę. Deja, ši mūsų tautos teisė buvo sutrypta purvinais okupantų batais, 1941 m. prasidėjus masiniams trėmimams į Sibirą. Šiais metais sukanka 80 metų nuo mūsų tautos kančios pradžios, kai prie tūkstančių lietuvių namų sustojo sunkvežimiai ar ginkluotų žmonių prisėdę vežimai ir bejėgius, išsigandusius išvežė į nežinią, į mirtį…
Birželio 14 d. visi rinkomės į Gedulo ir vilties dienos paminėjimą „Aš noriu gyventi tik čia…“ Renginys prasidėjo atminties žvakučių uždegimu ir gėlių padėjimu prie koplytstulpio Lietuvos tremtiniams, esančio šalia Viduklės geležinkelio stoties.
Toliau minėjimas tęsėsi Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės namų kiemelyje. Jame dalyvavo gausus būrys svečių: Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Raseinių skyriaus pirmininkė Dovilė Lukminaitė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narės Aldona Ona Radčenko, Gerda Visockienė, Viduklės seniūnė Daiva Ulinskienė, Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, Nemakščių ir Viduklės seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiai, kaimo bendruomenių pirmininkai ir jų atstovai, Raseinių 207 kuopos Viduklės 2 skyriaus šauliai.
Renginio vedėjos Aiva Gailienė ir Lina Andrulienė, kalbėję svečiai, dainininkai nukėlė mus į sunkų mūsų tautai metą. Tremtiniai, prievarta išvežti iš savo krašto, buvo priversti dirbti ir išgyventi atšiauriomis sąlygomis. Daugelis jų, palaužti bado, ligų, alinančio darbo, į Tėvynę nebegrįžo… Negrįžusieji buvo pagerbti tylos minute, o tiems, kurie sugrįžo, išgyventi padėjo tikėjimas ir daina. Todėl ir šiame minėjime skambėjo tremtinių dainos, dainos Lietuvai, kurias atliko RRKC Viduklėje ir RRKC Nemakščiuose kolektyvai.
Praeitis mus moko ir įpareigoja neužmiršti savo tėvų ir senelių kančios, gerbti savo krašto istoriją ir perduoti ją ateities kartoms. Mylėkime savo gimtąjį kraštą, branginkime jo laisvę!
Aiva Gailienė,
RRKC Viduklėje kultūrinių renginių organizatorė,
Gerda Lapinskaitė,
RRKC Viduklėje mėgėjų meno kolektyvų vadovė

Komentarų nėra