Minime 160-ąsias Maironio gimimo metines

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 15 d. Sujainių bibliotekoje vyko poezijos skaitymai ir diskusija poeto Jono Mačiulio- Maironio 160-osioms gimimo metinėms ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Džiugu, kad į renginį atvyko nemažas būrelis sujainiškių.
Renginio pradžioje akcentuota, kad Maironis – lietuvių literatūros klasikas, tautiškumo puoselėtojas, viena svarbiausių lietuvių literatūros figūrų. Maironio poezijoje gausu patriotinių motyvų – tai meilės Lietuvai persmelkti eilėraščiai „Lietuva brangi“, „Trakų pilis“, „Milžinų kapai“, „Kur bėga Šešupė“, „Mano gimtinė“, „Taip niekas tavęs nemylės“ ir kt. Maironis yra poetas dainius, nes jo patriotinė lyrika dainuojama ir giedama, net apie 50 rašytojo eilėraščių yra virtę dainomis. Prie jų populiarumo itin prisidėjo kompozitoriai Juozas Naujalis ir Česlovas Sasnauskas.
Maironio rinkinys „Pavasario balsai“, išleistas 1895 m., yra svarbiausia knyga lietuvių lyrikos istorijoje. Nors poetas taisė, pildė, leido naujus leidimus, bet pavadinimo niekada nekeitė. Maironio pavasaris tiesiogine prasme yra atbudusi gamta, o perkeltine – tauta. Tautos pabudimas – tai jos pavasaris ir laisvės siekimas. Balsai – tai darbai, atnešantys nepriklausomybę.
Popietėje kiekvienas bibliotekos lankytojas prisilietė prie Maironio eilių. Jie skaitė pasirinktus eilėraščius ir akcentavo tai, kas jiems patiems iš tiesų yra aktualu ir svarbu. Todėl skaitoma buvo įtaigiai, o klausomasi susikaupus. Prieš skaitymus peržiūrėjome dokumentinį filmą „Mūsų Maironis“. Jame – dalis virtualaus Maironio archyvo. Parodomas visas poeto butas ir jame esantys autentiški daiktai. Filmas sukurtas panaudojant išlikusią filmuotą medžiagą ir fotografijas.
Svarbiausias šios popietės tikslas buvo paskatinti žmones domėtis savo kultūra, jos šaknimis ir kūrybos darbais, taip pat atrasti save tuose darbuose, tęsti savo tautos literatūrines idėjas, jas skleisti.
Dėkojame sujainiškiams ir svečiams už aktyvų dalyvavimą mūsų bibliotekos veikloje.
Sujainių bibliotekos informacija

Komentarų nėra