Mintimis sugrįžkime dar kartą į Kejėnus

Siųsti Versija spausdinimui

Vėliavomis ir balionais pasipuošęs Kejėnų archeologinis kompleksas laukė jūsų. Kaip ir kasmet, tradiciškai susirinkę Kejėnų piliakalnio prieigose, pasiklausę skambių dainų, pasidžiaugę vieni kitais, patraukėme į pilkapius. Čia Betygalos kaimo bendruomenės pirmininkė Gema Račienė uždegė aukurą, prisiminė senąsias protėvių tradicijas. Renginio dalyviai uždegė žvakeles. Pilkapiuose Girkalnio mokyklos mergaitės „vaidilutės“ suteikė prasmę teritorijai, o jaunieji šauliai (taip pat Girkalnio moksleiviai), budėję tarsi sargyboje, suteikė rimties. Uždegta aukuro ugnis. Sklindanti žvakelių šiluma – tai mūsų padėka protėviams. Kejėnų archeologinis kompleksas (piliakalnis, pilkapiai ir kapinynas) – svarbus kultūrinio palikimo turtas, autentiškas tos vietos dokumentas. Mums svarbu, iš kur atėjome ir kuo nešini einame toliau…
Nuostabus ruduo Kejėnuose. Savo tyla visus stebina gamta. Kaip ir kasmet, susirinkome paminėti Lygiadienio ir Baltų vienybės dienos. Lygiadienis – rudens ir pavasario akimirkos metuose, kai Saulė atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taškuose. Tuo metu diena ir naktis susilygina visose žemės platumose. Tyrinėdama senąsias civilizacijas, prof. Marija Gimbutienė sujungė archeologiją, mitologiją, lingvistiką, religijotyrą ir, aiškindama archeologinių iškasenų prasmę, ne tik jas aprašė, bet ir mėgino perskaityti jų simbolines reikšmes bei religinį turinį. Taip ji tapo naujos mokslo šakos – archeomitologijos – pradininke. 2022 metai pavadinti prof. M. Gimbutienės vardu.
Švęsdami lygiadienį pabrėžėme svarbiausius akcentus – šiltojo metų laiko pabaigą ir perėjimą į šaltąjį. Prasidėjo Ilgių metas, artėjama prie Vėlinių, prisimenamas anapusinis pasaulis. Ugnis, simboliškai degusi ant kalnų, nusileidžia, sugrįžta į namų židinį…
Kaimų bendruomenių pirmininkai uždegė vienybės laužą. Vieningai sudainavome tradicinę dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Renginio dalyvius savo atliekamomis dainomis džiugino Renatos Aleksiejienės ansamblis. Mūsų renginyje dalyvavo Seimo narys Arvydas Nekrošius ir svečiai iš Ukrainos ir Baltarusijos. Tai žmonės, šiuo metu dirbantys mūsų rajone. Tarp mūsų buvo bičiuliai, kuriems rūpi ir kurie atsakingai žiūri į žmogų, į gamtą, į istoriją. Organizatorių, Palukščio ir Milašaičių kaimų bendruomenių pirmininkų, vardu nuoširdžiai dėkoju Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariui, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Vazgiui, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriui Vytautui Bulotui ir pavaduotojai Aleksandrai Liutko, VVG „Raseinių krašto bendrija“ vadovams Irenai Dapkuvienei ir Vincui Blinstrubui, Paliepių girininkui Vytautui Bulotui, Dubysos regioninio parko atstovui Vygantui Kilčauskui, kaimų bendruomenių pirmininkams ir ypač draugams, kurie kasmet džiaugiasi renginiu ir su mumis drauge praleidžia puikų vakarą. Lai mus vienija ant visų Lietuvos piliakalnių uždegti vienybės laužai. Tegul ruduo atneša ramybę ir jaukumą į kiekvieno mūsų namus.
Gražina Pečkaitienė

Komentarų nėra