Miško savininkas ūkininko žemėje pridarė daug griovių

Siųsti Versija spausdinimui

Gytis SADŪNAS

Pranešė vietiniai medžiotojai

Raseinių r. Vosiliškio kaimo ūkininkas Danas Meškauskas valdo apie 400 ha dydžio augalininkystės ūkį. Augina javus, rapsus ir cukrinius runkelius. Pasak D. Meškausko, prieš kelias dienas pažįstami medžiotojai pranešė, jog Pagojukų seniūnijos Puodžių kaime jo nuosavoje žemėje dedasi didelė velniava,,Nuvažiavęs į lauką pamačiau, kad apie 40 arų dirbamos žemės miškovežiu padarytos maždaug pusės metro gylio provėžos, – sie-lojosi D. Meškauskas. – Nesuprantu, kodėl miško savininkas nevažiavo lauko pakraščiu, o tiesiog lauko viduriu. Tačiau labiausiai piktina tai, kad pridaręs tiek daug žalos žmogus nesiteikė net akių parodyti. Juk visi esame žmonės. Būtume gražiuoju susitarę.“
Ūkininkas D. Meškauskas, norėdamas, kad ariant dirvą nebūtų sumetimų, įsigijo vartomuosius plūgus. ,,Net neįsivaizduoju, kaip reikės tas provėžas sulyginti.   Šitaip suspausta žemė kokius trejus metus bus ,,negyva“ – toje vietoje niekas neaugs, – sielojosi Vosiliškio kaimo javų augintojas. – Be to, lauke palikta labai daug šakų. Prieš dirbdamas žemę jas turėsiu surinkti ir nuvežti į sąvartyną. Tačiau kyla vienas klausimas: kodėl dėl to turiu sukti galvą, išgyventi, o tas miško savininkas gali būti ramus kaip belgas?“

Kortas skleidė rajono aplinkosaugininkai

Tačiau yla išlindo iš maišo, kai kartu su ūkininku D. Meškausku apsilankėme pas rajono aplinkosaugininkus. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių r. agentūros vyriausiasis specialistas Augustinas Zurlys informavo, kad praėjusių metų spalio 20 d. buvo išduotas leidimas Raseinių miesto gyventojai Elenai Rimkuvienei plynai iškirsti Meiliškių miške (Pikčiūnų girininkija) 1,9 ha miško. Leidimą medienos kirtimui paėmė įgaliotas asmuo – jos vyras Stanislovas Rimkus.
,,Pagamintos medienos išvežimo terminas – iki šių metų kovo 31 d. Miško savininkas anksčiau dirbo rajono žemėtvarkos skyriuje matininku“, – atviravo agentūros vyr. specialistas A. Zurlys.

Prižadėjo už padarytus nuostolius atsilyginti

Daug nemalonumų Vosiliškio ūkininkui pridaręs privataus miško savininkas raseiniškis S. Rimkus pakalbintas telefonu tikino, jog šiuo metu esąs bedarbis.
,,Pikčiūnų girininkijos Meiliškių miške turiu 6 ha nuosavo miško. Todėl dabar mėginame kaip nors pragyventi iš medienos“, – atviravo S. Rimkus. Jo teigimu, iškirtus mišką, iškart prasidėjo atlydys. ,,Iš pradžių galvojau, kad galėsiu miškovežiu pravažiuoti lauko pakraščiu, bet bebrai užtvenkė melioracijos griovį ir ant dirvos telkšojo vanduo. Teko važiuoti per ūkininko lauką. Kitos išeities nebuvo. Kadangi buvo arimas, tai nusprendžiau važiuoti per jį. Jei būtų pasėliai, tai nebūčiau rizikavęs, – pasakojo miško savininkas S. Rimkus. – Artimiausiu metu susirasiu ūkininką ir su juo atsiskaitysiu. Šiuo atveju kitos kalbos ir negali būti.“

Komentarų nėra