Mobiliosios bibliotekos tampa neatsiejama viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų dalimi

Versija spausdinimui

Pamatiniai visuomenės suformuoti uždaviniai biblio­tekai – skleisti ir išsaugoti žmonijos raidoje užfiksuotą kultūros ir mokslo žiniją. XXI a. internetas ir kita elektroninė žiniasklaida taip pat jau tampa kiekvienos bibliotekos dalimi, kuria naudojasi ir jaunas, ir vyresnio amžiaus bibliotekos skaitytojas. Tačiau dėl demografinių ir ekonominių priežasčių vis mažiau gyventojų randa galimybę pasinaudoti bibliotekų siūlomais ištekliais, todėl vis dažniau įvairiose Lietuvos savivaldybėse į pagalbą ateina mobilioji biblioteka.
Ši biblioteka „ant ratų“ siūlo gyventojams tas pačias bibliotekines paslaugas, kaip ir stacionari biblioteka ar jos filialas, tik priartindama šią paslaugą prie kiekvieno rajono gyventojo, ar jis gyventų vienkiemyje, ar nutolusioje nuo seniūnijos centro gyvenvietėje. Jei kam atrodo, kad knygų fondas čia mažesnis, tai visada yra galimybė užsisakyti iš anksto pagal temą, pavadinimą ar mokslo sritį ir jau kitą kartą atvykusi mobilioji biblioteka atveš būtent tai, kas vartotojams aktualu ir ko jie pageidauja.
2023-ieji buvo nauji, pažintiniai metai ir pačiai mobiliajai bibliotekai Raseinių rajone, nes ji tik tyrinėjo gyvenvietes, maršrutus, gyventojų norus ir šios paslaugos reikalingumą ir būtinybę. Galime drąsiai teigti, kad mobilioji biblioteka tapo tarpininku tarp vietos bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir bibliotekos vartotojų. Mobilioji biblioteka, vykdama tiek į atokias, tiek į priemiestines rajono gyvenvietes, suteikė galimybę jų gyventojams nemokamai naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais, senais ir retais spaudiniais, internetu, duomenų bazėmis. Kadangi bibliobuse yra 2 nešiojamieji kompiuteriai, yra sukurta darbo vieta ir vartotojams. Kompiuteryje yra internetas, galima naudotis populiaria paieškos svetaine www.google.lt, naujienų svetainėmis www.delfi.lt, www.lrytas.lt, socialiniu tinklu „Facebook“.
Mobiliosios bibliotekos paslaugomis 2023 metais pasinaudojo 113 registruotų bibliotekos skaitytojų, jie bibliotekoje apsilankė
1 111 kartų ir perskaitė 2 931 knygą bei 208 žurnalus. Kaimo ir labiausiai nutolusios gyvenvietės lankomos pagal iš anksto numatytą grafiką, jis gali būti keičiamas pagal poreikį ir gyventojų išreikštus pageidavimus. Apie numatytus maršrutus gyventojai informuojami viešojoje erdvėje ir prieš atvykdamas bibliotekininkas paslaugų vartotojams išsiunčia SMS žinutes su priminimais apie mobiliosios bibliotekos atvykimo laiką.
Dėl stacionarių bibliotekų poreikio tam tikrose Raseinių rajono savivaldybės gyvenvietėse ir gyventojų lankymosi šiose bibliotekose net 8 Raseinių rajono savivaldybės bendruomenėse praėjusių metų pabaigoje lankėsi Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, bibliotekos direktorė. Susitikimuose buvo aptariama šių bibliotekų situacija, tačiau liūdina faktas, kad nepaisant plačiai išviešintų susitikimų ir kvietimų juose dalyvauti gausaus gyventojų susidomėjimo nebuvo sulaukta, o kai kur į susitikimus su rajono vadovais neatvyko nė vienas gyventojas.
Vis dėlto svarbu paminėti ir tai, kad į kiekvieną tokį susitikimą su bendruomenėmis vyko ir mobilioji biblioteka. Ten, kur gyventojų į susitikimus susirinko bent minimaliai, mobiliosios bibliotekos darbuotoja pristatė teikiamas paslaugas, kvietė ateiti gyventojus susipažinti ir pasinaudoti galimybe parsinešti į namus įdomių knygų ar spaudos, paragino bendruomenėse informuoti ir tuos žmones, kuriems ši paslauga būtų aktuali ir reikalinga. Tikimasi, kad šiose gyvenvietėse gyventojai pamažu įsitikins naujoviškai „ant ratų“ veikiančios bibliotekos privalumais.
Galima tik pasidžiaugti, kad keisdami bibliotekų veiklos pobūdį iš stacionaraus į mobilųjį matome, kad iš tiesų gyventojai tai vertina, nes esame reikalingi ir laukiami ten, kur niekada iki šiol nėra buvusios bibliotekos – tai Norgėluose, Ramonuose. Šiose priemiestinėse gyvenvietėse turime net 34 aktyvius skaitytojus. Tai parodo, kad ne visi net ir netoli gyvenantys gali atvykti į miestą ir pasinaudoti viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis, tad čia labai pasitarnauja mūsų mobilioji biblioteka, priartindama šias paslaugas prie kiekvieno žmogaus. Toks ir yra tikslas – vykti pas tuos, kuriems bibliotekos paslaugos yra reikalingos.
Vykstant su rajono vadovais į susitikimus su bendruomenių nariais ir pristačius bei supažindinus gyventojus su mobiliosios bibliotekos veikla, jos teikiamomis galimybėmis, per du mėnesius skaitytojų užregistruota daugiau nei kai kuriose kaimo bibliotekose. Gavome jau ir skambučių, kad mobiliosios bibliotekos laukia atvykstant net į tas gyvenvietes, kur yra nedidelė kaimo biblioteka (filialas), tačiau per ilgą laiką skaitytojai jau ten esantį fondą yra perskaitę, norėtų didesnio pasirinkimo, nes patys neturi galimybių nuvykti į centrą, o bibliotekininkas jiems parvežti naujų knygų iš viešosios bibliotekos taip pat neturi galimybių (pats nevairuojantis). Džiaugiamės, kad šią galimybę žmonės taip pat mato mobiliosios bibliotekos veikloje.
Žinoma, yra ir besigąsdinančių, kad jeigu tik pradės lankytis mobiliojoje bibliotekoje, filialas gali likti nebeveikiantis. Bet žmonės turėtų pamatyti teigiamus momentus, štai kad ir dabar – susirgus vieno filialo darbuotojui ir esant ilgalaikiam jo nedarbingumui, paslaugas gyventojams kuo puikiausiai teikia atvykstanti mobilioji biblioteka. Tai rodo, kad reikia plėsti mobiliosios bibliotekos teikiamas paslaugas, nes tai padeda pasiekti daug daugiau rajono gyventojų ir leidžia jiems naudotis visomis bibliotekos funkcijomis neišėjus toli iš namų.
Rajono gyventojų sparčiai mažėja, gyvenvietės ir vienkiemiai tuštėja. Įstaigos prisitaiko ir ima teikti paslaugas pagal gyventojų poreikius – socialiniai darbuotojai dažnai pas gyventojus vyksta į namus, rajone teikiama pavėžėjimo paslauga neįgaliesiems. O kaip su knyga, kaip priartinti ją prie dar vis skaitančio, bet toli iš namų jau nebeišsiruošiančio gyventojo? Tie, kurie „ant savo ratų“, biblioteką ras visur: mieste, seniūnijoje ar net apsilankys www.ibiblioteka.lt. O tiems, kuriems judėjimas jau yra apribotas, mobiliosios bibliotekos tampa neatsiejama viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų dalimi, nes mobilioji biblioteka yra ta priemonė, kuri leidžia pasiekti kiek­vieną, kad ir kokiame atokiame kaimelyje jis begyventų, jeigu tik yra poreikis.
Todėl prašome visų, kuriems aktualu šios paslaugos teikimas, kreiptis į viešąją biblioteką, išsakyti savo pastebėjimus, pamąstymus, prašymus. Mes norime žinoti, kam ir kur ši paslauga gali būti reikalinga. Čia padėti galėtų ir kaimų bendruomenės, jos geriausiai pažįsta savo žmones, žino jų poreikius. Laukiame ir pavienių žmonių skambučių, laiškų su jų norais ir pageidavimais, į juos bus atsižvelgiama planuojant tolesnę mobiliosios bibliotekos paslaugos teikimo plėtrą ir užtikrinant šių paslaugų kokybę. Rašykite adresu biblioteka@raseiniai.lt arba skambinkite telefonais (8 428) 52 506, 8 611 46 273.
Tiek tradicinės bibliotekos funkcijos, tiek šiuolaikinės visuomenės poreikiais pagrįstos naujos veiklos formos suteikia galimybių viešajai bibliotekai tapti stipria socialinės sistemos dalimi. Tad visi kartu susitelkime į bendrus prioritetus, gerinkime tai, ką galime pagerinti, o rišančioji terpė tegul būna žmogus.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešosios bibliotekos informacija

Komentarų nėra