Mokslo met? pradios vent? K?no kult?ros ir sporto centre

Versija spausdinimui

Rugs?jo 1 d. Raseini? k?no kult?ros ir sporto centre vyko 20222023 mokslo met? pradios vent?. vent?s dalyvius sveikino LR Seimo narys Arvydas Nekroius, Raseini? rajono savivaldyb?s mero pavaduotojas K?stutis Uemeckas, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariai J?rat? Garliauskien? ir Matas Skamarakas, Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktorius Aivaras akaitis.
Aktyviausiems ?vairi? sporto ak? sportininkams buvo ?teiktos Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro pad?kos ,,U aktyvi? sportin? veikl?.
Organizatoriai

Komentarų nėra