Mokytojo padėjėjo vaidmuo vaiko ugdymosi procese

Siųsti Versija spausdinimui

Vaikams, turintiems raidos ypatumų, reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba. Tai specialioji pagalba, kurios paskirtis yra didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymosi veiksmingumą ir ugdyti maksimaliai savarankišką žmogų.
Balandžio 21 d. Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojo padėjėjai rinkosi reflektuoti savo veiklos „Mokytojo padėjėjo pagalba vaikui“. Aptarta, kad šie specialistai teikia labai svarbią skaitovo, palydovo, slaugytojo, patarėjo pagalbą, teikia siūlymus ir pastabas įgyvendinant ugdymo programą. Jie padeda mokytojui parengti ir pritaikyti vaikams reikalingą ugdomąją medžiagą. Diskutuota apie pedagogo padėjėjo veiklą ir kompetencijas. Jie tarpininkai tarp pedagogo ir vaiko, tarp ypatingojo vaiko ir grupės bendruomenės.
Lopšelyje-darželyje dirba 9 mokytojo padėjėjai, pagalba suteikiama visiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Per refleksiją mokytojo padėjėjai pristatė sukurtas ugdomąsias priemones, jų reikšmę vaiko ugdymuisi. Įsitikinome, kad kiekvienas mokytojo padėjėjas dirba, veikia, kuria, kelia kvalifikaciją, reflektuoja savo veiklą dėl kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko.

Indrė Matevičienė,
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorė

Komentarų nėra