Mokytojų likimai

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

ANTANINA KASPUTYTĖ

1932-11-05 švietimo ministro įsakymu A/Nr.120 Panevėžio mokytojų seminarijos auklėtinė Antanina Kasputytė paskirta į Raseinių vals. Ginčaičių pradžios mokyklą mokytojos pareigoms. Vizitatoriai pažymėjo jos darbštumą ir energiją. Persikėlusi mokytojauti į kitą apskritį, ji nevengė visuomeninio darbo -  buvo Lietuvos mokytojų sąjungos Krekenavos skyriaus valdybos nare. Mokytoją mėgo mokyklos mokiniai, gyvenvietės jaunimas ir apylinkės mokinių tėvai. Antanina niekada niekam nesiskundė dėl silpnokos savo sveikatos. Jos blogėjimą Antanina jautė senokai. 1938-09-10 nuotraukos J. Rimidaitei dedikacijoje ji rašė: „(…) Į prisiminimų vainiką malonu, jei įpinsi ir mano šešėlį.“
1939-03-10 po ilgos ir sunkios ligos, vos sulaukusi 27 metų, ji mirė Panevėžio apskrities ligoninėje. 1939-03-13 A. Kasputytė palaidota savo tėviškėje, Ramygaloje. Į amžino poilsio vietą ją lydėjo kolegos, bendramoksliai, Papalčių pradžios mokyklos tėvų komiteto atstovai, Ramygalos progimnazijos ir pradžios mokyklos mokytojai bei mokiniai.

Komentarų nėra