Mūsų kraštietė

Siųsti Versija spausdinimui

Dirbti 55 metus mėgstamą darbą yra ir iššūkis, ir palaima. Vargonininkė Irena Jasiulytė tokį jubiliejų sutiko Girdžiuose, kur vargonauja jau pusę amžiaus. Birželio 13 d. Girdžių bažnyčioje susirinkę Girdžių ir Vertimų parapijų žmonės, giminės, draugai šiltai sutiko ir sveikino visų mylimą vargonininkę, šv. Mišias ta proga aukojo Jurbarko dekanas Darius Auglys ir parapijos klebonas Saulius Pavalkis.
Irena gimė ir augo Viduklės seniūnijos Paalsio kaime. 1962 m. baigė Viduklės vidurinę mokyklą (dabar Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija). Nelengvas buvo jos gyvenimo kelias – viešai tikintysis tarybiniais laikais galėjo tik pasvajoti apie tolesnes studijas. Irenai padėjo tuo metu Viduklėje buvęs kunigas Viktoras Šauklys, o jį iškėlus į Šiaulių rajono Šiupylių parapiją prasidėjo Irenos darbas šioje parapijoje, o po kelių metų ir Girdžiuose. Buvo nelengva, nes Irena mokė vaikus katekizmo, o tarybinė valdžia už tai persekiojo. Ji dažnai lankydavosi gimtojoje Viduklės parapijoje, klebonui Alfonsui Svarinskui atveždavo medžiagos Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai, ją platino.
Dabar dar energijos nestokojanti Irena savo tarnystę atlieka ne tik Girdžių ir Vertimų parapijose, prie vargonų dažnai sėda ir Jurbarko bažnyčioje. Šiemet Irenos laukia dar vienas jubiliejus – sukanka 60 metų, kai baigė Viduklės vidurinę mokyklą, palinkėkime jai sėkmės.
Alfonsas Narbutas

Komentarų nėra