Muzikos mokykla „Lyrika“ mini 5-ąjį gimtadienį

[1]Penki muzikiniai pavasariai – tiek šiandien skaičiuoja prieš penkerius metus, 2015-aisiais, Ariogaloje įkurta pirmoji Lietuvoje VšĮ Ariogalos kanklių muzikos mokykla ,,Lyrika“. Mokyklą įkūrė ir jai vadovauja mokytoja Ramunė Jurkienė.
„Lyrika“ – kanklių solinio ir ansamblinio muzikavimo mokykla, joje vyksta bendros specialybės, muzikos teorijos, solfedžio ir bendrojo dainavimo pamokos. Čia mokėsi ir mokosi visas būrys jaunųjų talentų, kuriasi naujos tradicijos ir skamba pačios gražiausios melodijos, atliekamos mūsų tautos pasididžiavimu – kanklėmis, fortepijonu (pagrindiniai instrumentai), mokomasi ansamblinio muzikavimo, dainavimo, muzikos istorijos, muzikos rašto pagrindų, tėveliams pageidaujant mokoma groti ir antruoju muzikos instrumentu – fortepijonu, kanklėmis, trimitu, akordeonu, ukulėle, solinio dainavimo, jungiant jaunuosius muzikos atlikėjus ir į įvairius kamerinius ansamblius. Čia ruošiamos muzikinės popietės, viktorinos, konkursai ir koncertai. Mokykloje itin akcentuojamas kūrybiškumo ugdymas ir moksleivių koncertinis paruošimas, todėl gausu koncertų, konkursų ir festivalių.
Mokykloje mokosi vaikai ne tik iš Ariogalos, Raseinių, bet ir iš Jurbarko, Kėdainių rajonų.
Įstaiga turi kanklių ansamblį, reprezentuoja ir aktyvina savo krašto ir regiono kultūrinį gyvenimą. Kasmet organizuoja, vykdo ir dalyvauja apie 30 koncertų.
Mokyklos auklėtiniai kasmet koncertuoja mūsų ir ne tik mūsų rajono švietimo įstaigose, vaikų darželiuose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, mokyklos organizuojamuose koncertuose, konkursuose.
Tradiciškai mokykloje rengiami koncertai įvairių švenčių progomis: ,,Sveikas, rugsėji!“ (mokslo metų pradžios proga), ,,Romansas“ (Tarptautinei muzikos dienai paminėti), ,,Ačiū“ (padėkos mokytojams koncertai Ariogalos gimnazijoje ir šios gimnazijos pradiniame skyriuje), ,,Laikas pabūti kartu“ (adventiniai koncertai Ariogalos miesto bendruomenei, tėveliams, seneliams, mokytojams), ,,Vokalizė“ (vokalinės muzikos koncertas), ,,Meilės gaidos Lietuvai“ (vaikų ir [2]jaunimo koncertas miesto bendruomenei, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti), ,,Dalinuos“ (koncertas gimnazijos pradinio skyriaus pirmokams ir vaikų lopšelio-darželio bendruomenei), ,,Melodijų žiedai“ (padėkos koncertas Ariogalos gimnazijos pradinio skyriaus mokytojams), ,,Konsonansas“ (akordeono ir fortepijono muzikos koncertas miesto bendruomenei), ,,Etiudas“ (techninių pjesių atlikimo meistriškumo konkursas), ,,Allegro“ (gamų atlikimo meistriškumo konkursas), ,,Pievos taku“, ,,Kupolė“ (koncertai mokyklos bendruomenei), ,,Skambėkite, kanklės“ (koncertas miesto bendruomenei) ir kt.
Mokykla kasmet rengia taip pat jau tradiciniais tapusius respublikinius projektus: respublikinį vaikų ir jaunimo muzikos komponavimo konkursą ,,Mažasis kompozitorius“ (šiemet įvyko V konkursas) ir respublikinį vaikų ir jaunimo kanklių ir fortepijono muzikos festivalį ,,Rudens rapsodija“ (šiemet įvyko taip pat jau V festivalis).
„Lyrikos“ mokiniai dalyvauja ir kitų Lietuvos muzikos mokyklų rengiamuose festivaliuose, tarptautiniuose renginiuose: respublikiniame Lietuvos meno ir muzikos mokyklų mokinių muzikos festivalyje ,,Muzikinės kelionės“, ,,Šalcinėlis“, ,,Tirlytis“, tautinių muzikos instrumentų festivalyje ,,Maratonas“, tarptautautiniame tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų muzikos festivalyje ,,Klonių aidai“ ir daugybėje kitų.
Kai kurie šios mokyklos mokiniai dovanoja rečitalius, o tai vaikų muzikos mokyklų istorijoje yra retas reiškinys. Valandos trukmės koncertus parodė Ugnė Tamošaitytė (,,Sveikas, pavasari!“),  Gabija Mockutė (,,Mamai“) ir Justina Gildaitė (,,Iš dangaus“).
Taip pat itin išskirtinis pasiekimas muzikos mokyklų istorijoje – šios mokyklos mokytojos iniciatyva net trys šios mokyklos mokinės išleido po pirmąjį muzikos kūrybos rinkinį: Goda Jakštytė – pjesių rinkinį kanklėms solo ,,Rūko dvelksmas“, Gabija Mockutė – pjesių rinkinį kanklėms solo ,,Liūdesio angelas“ ir Ugnė Tamošaitytė – pjesių rinkinį kanklėms solo ,,Puokštė lelijų“.
Mokykloje vyksta kūrybinis bendradarbiavimas su kai kuriomis Lietuvos respublikos muzikos ir meno mokyklomis. Už intensyvią koncertinę veiklą mokykla, jos vadovė ir mokiniai įvairių organizacijų ir privačių asmenų daugybę kartų apdovanoti padėkos raštais. Nuoširdų šios mokyklos įkūrėjos ir mokytojos R.Jurkienės darbą teigiamai vertina ir mokinių tėveliai (2018 m. atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio proga mokytoja apdovanota padėkos raštu už gražius ir prasmingus darbus).
Nenuilstamai skuba visagalis laikas, praeičiai palikdamas mūsų darbus ir svajones. Žmogus yra bejėgis jį sustabdyti ar sulėtinti, bet savo menine, kūrybine veikla jis gali jį nuspalvinti ir pagražinti. Džiugu, jei laimingi vaikai radę takelį į mūsų mokyklą, bet dar laimingesnė mokytoja, galėdama išugdyti kuriančius ir atvirus menui žmones, nuo kurių dvasinės šviesos ir šilumos bus gera ir šviesu šalia jų esantiems.
Sveikinimai 5-ojo gimtadienio proga, Ariogalos kanklių muzikos mokykla ,,Lyrika“!
Paulina Mickutė