Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė – su apdovanojimais ir naujais planais

Siųsti Versija spausdinimui

23-ioji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasidėjo bendru Lietuvos bibliotekininkų ir jų bičiulių žygiu Kazlų Rūdoje. Jame dalyvavo ir mūsų rajono atstovai. Visą savaitę, balandžio 23–29 d., vyko renginiai viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės šūkis – „Kartu įveikiant krizes“ lydėjo bibliotekininkus nuo pirmo iki paskutinio savaitės renginio. Vilniuje balandžio 25 d. vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių XII suvažiavimas ir tarptautinė konferencija, juose dalyvavo ir Raseinių skyriaus delegatai.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka šią savaitę užbaigė renginiu, jame pasidžiaugė 2022 metais pasiektais rezultatais, įgyvendintais tikslais, naujomis bibliotekininkų idėjomis ir prasmingomis veiklomis. Viešosios bibliotekos filialai ir skyriai buvo nominuoti 5-iose kategorijose.
Nominacijas pristatė direktorės pavaduotoja ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos Raseinių skyriaus pirmininkė Danguolė Kasparavičienė. Kiekviena nominacija pristatyta su nuotraukomis ir informacija iš viešosios erdvės, kur atsispindėjo įvairiapusiškos ir naujos bibliotekų veiklos, neišsenkantis bibliotekininkų kūrybiškumas, meilės knygai ir skaitymo puoselėjimo pavyzdžiai.
Nominacija „Metų proveržis“ už puikius veiklos rezultatus telkiant bibliotekos vartotojus, ženkliai suaktyvėjusią bibliotekos veiklą, už įvairiapusišką veiklų ir iniciatyvų organizavimą telkiant bendruomenę, aktyvų bendradarbiavimą su miestelyje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis atiteko Viduklės filialui.
Nominacija „Metų skaitymo skatintojas“ už įvairiapusiškas literatūrines-kūrybines iniciatyvas, kūrybingą ir aktyvią veiklą įgyvendinant įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas, turinčias įtakos visuomenės skaitymo įgūdžių pažangai bei keliančias skaitymo prestižą visuomenėje, skirta Betygalos filialui.
Nominacija „Metų startuolis“ už entuziazmą ir kūrybiškumą stiprinant bibliotekos, kaip patrauklios ir draugiškos visoms amžiaus grupės lankytojams erdvės įvaizdį, aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, naujų, patrauklių darbo formų ieškojimą, netradicinių renginių bibliotekoje organizavimą ir jų dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis atiteko Nemakščių filialui.
Nominacija „Metų vaikų draugas“ už iniciatyvumą ir išradingumą organizuojant veiklas mažiesiems bibliotekos vartotojams, kūrybiškumą ir gebėjimą juos įtraukti į bibliotekos vykdomas kultūrines ir projektines veiklas, taip formuojant teigiamą požiūrį į skaitymą, skatinant kūrybiškumą, puoselėjant meilę knygai apdovanotas bibliotekos Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius.
Nominacija „Metų iniciatyva“ už iniciatyvas, populiarinančias skaitymą, skatinančias aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą organizuojant bendrus renginius ir kitas veiklas, už iniciatyvas telkiant bendruomenę dalyvauti kultūrinėse veiklose, skatinančiose bendrystę ir susitelkimą bendram tikslui pasiekti, įteikta Kaulakių filialui.
Visi nominantai buvo apdovanoti statulėlėmis ir padėkos raštais, juos įteikė bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė ir vyr. metodininkė, personalo ir bendrųjų dokumentų valdymo specialistė Virginija Miežinienė. Raseinių rajono savivaldybės Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Judita Radavičienė pasidžiaugė bibliotekos darbuotojų pasiekimais ir įteikė dovanėles.
Taip pat didžiuojamės bibliotekos darbuotojų būriu, kurį pavadinome „Metų komanda“, už aktyvų dalyvavimą žygiuose, bendrumą ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios biblio­tekos vardo viešinimą.
Danguolė Kasparavičienė,
Lietuvos bibliotekininkų draugijos
Raseinių skyriaus pirmininkė

Komentarų nėra