Nacionalinio saugumo programos ?gyvendinimas

Versija spausdinimui

Raseini? technologijos ir verslo mokykloje birelio 1 dien? vyko netradicinio ugdymo diena, skirta vienai i Nacionalinio saugumo programos veikl? ?gyvendinti.
Pastaruoju metu itin aktualus nacionalinio saugumo klausimas. Atsivelgiant ? iandienos aktualijas ir vietimui keliamus udavinius 20212022 mokslo metais mokykloje suplanuota ?gyvendinti Nacionalinio saugumo program?. Dvi temos alies nacionalinis saugumas: koncepcija ir jos utikrinimo b?dai ir Ekstremalios situacijos: pilie?i? elgesys, pagalba ? nelaim? patekusiam asmeniui integruotos ? bendr?j? ugdym? ir profesin? mokym?. Tema Krato gynybos sistema: kariuomen? ir tarnybos b?dai, praktiniai karybos ?g?diai ?gyvendinta organizavus netradicinio ugdymo dien?. Jos metu mokiniams paskaitas skait?, dalijosi praktiniais pavyzdiais Karo prievol?s komplektavimo tarnybos Raseini? poskyrio virininkas virila Andrius Jovaia. Mokiniai akies taiklum? ir rankos tvirtum? iband? audykloje, mokinius mok?, jiems patar? karinio-patriotinio ugdymo b?relio vadovas Algimantas Paulauskis.
Nacionalinio saugumo programos ?gyvendinimas Raseini? technologijos ir verslo mokykloje vienas ingsnelis ugdant atsakomyb? u savo alies saugum?.
Jovita eiien?,
Raseini? technologijos ir verslo mokyklos
Gimnazijos skyriaus ved?ja

Komentarų nėra