Naktis Saulei nusileidus

Versija spausdinimui

Savanoryst?s pagrindu balandio 29 d. Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijoje buvo suorganizuota jaunimo naktis Saulei nusileidus. Per rengin? jaunuoliai iband? j?gas komandin?se uduotyse, surengtas orientacinis ygis po Nemak?i? miestel?. Dalyviai ne tik sustiprino komandin? dvasi? ir tarpusavio santykius, bet ir geriau paino gimt?j? miestel?. ?gyvendinta ir menin? dalis, t. y. komandiniai pasirodymai burt? keliu itraukta tematika. Na, o saulei nusileidus niekas nepagalvojo apie mieg?: kartu auniai leidome laik? aisdami tinklin?, krepin?, stalo aidimus, dalindamiesi geromis emocijomis. Renginyje dalyvavo 66 jaunuoliai.
Raseini? atviro jaunimo centro darbuotojai ir jaunimas nuoirdiai d?koja u pri?mim? ir pasitik?jim? Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos direktorei Daliai Ma?iulaitienei.

Audra Musteikait?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro metodinink?

Komentarų nėra