Naminuk?s marrutas: Pagojukai – Kelm?

Versija spausdinimui

Ugn? TIMONYT?

Kelm?s kriminalin?s policijos pareig?nai kartu su iauli? apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patruli? rinktin?s 1-osios kuopos kinologais sulugd? naminuk?s versl? Pagojuk? seni?nijos Dvarvie?i? kaime, be ios ?mon?s teikiamos produkcijos paliko nuolatinius klientus kaimyniniame Kelm?s rajone. Kitus galimus realizavimo takus dar aikinasi pareig?nai.

Suuod? kelmikiai

Fabrik?l? Dvarvie?iuose pirmieji suuod? kelmikiai. Vien? po kito naikindami naminuk?s takus, jie isiaikino, kad galai veda ? kaimynin? Raseini? rajon?. Kelm?s policijos komisariato Kriminalin?s policijos poskyrio virininkas Ri?ardas Bracevi?ius n? nesl?p?, jog ?
kaimynin? rajon? jie dard?jo jau tur?dami patikimos informacijos, kad Pagojuk? seni?nijoje klesti is nelegalus verslas. Tad praeit? savait? atvyk? ?tarim? k?lusiu adresu, pataik? ? pat? darbo ?kart?: Dvarvie?i? kaimo kr?muose, ant up?s laito, buvo pats darbymetis. Linksmai sprags?jo ugnel?, kunkuliavo raugas, o i aparato varv?jo svaigieji laai, kurie ikart buvo pilstomi ? butelius ir, jei ne pareig?n? netik?ta vienag?, b?t? iveti realizacijai ? Kelm?s rajon?. R. Bracevi?ius neslepia, kad is marrutas jiems jau buvo inomas i ankstesni? apsilankym?, mat tokie fabrik?liai turi sfinkso savybi?, ima ir atgyja tarsi i pelen?. Pareig?nas ino ir kod?l taip yra: kol nepaimi fabriko boso, tol negali sakyti, kad likvidavai tak?, o bosai beveik visada ugn? arsto svetimomis rankomis.

Jei ne uo

Pareig?nai, art?dami pro kr?mus, mat?, kaip apie fabrik?l? linksmai nusiteik? sukin?josi du jauni vyrai. Vienas j?, pamat?s nekviestus sve?ius, met?si b?gti. Nepakluso jis irpareig?n? raginamas sustoti. Kas ino, gal b?t? ir ine?s sveik? kudai?, jei ne iaulie?i? pareig?n?
atsivetas belg? aviganis Natas, kuris bemat parod?, kieno dabar ioje vietoje yra valdia.

Prie naminuk?s fabrik?lio sulaikyti vietos gyventojai – 1978 metais gim?s K. . ir 1972 metais gim?s R. D. – geri pareig?n? pa?stami, u tokius darbelius jau teisti. Pareig?nai neabejoja, kad iedu sulaikytieji viso labo – tik, pareig?n? terminologija, murziai, kurie vykd? savo generalinio direktoriaus nurodymus. Kas jis toks, ivilkti j? ? dienos vies? ir yra Raseini? policijos komisariate prad?to ikiteisminio tyrimo uduotis. Mat kelmikiai, su kolegomis iaulie?iais sulaik? murzius, perdav? juos Raseini? policijos komisariatui.

Lauk? iveti

Kr?muose prie namin?s fabrik?lio pareig?nai rado apie 150 litr? jau paruotos produkcijos. Kelionei jau buvo parengtas ir transportas. Sodyboje, esan?ioje netoli fabrik?lio, buvo rastas UAZ mark?s automobilis, priklausantis vienam i ?tariam?j?.

Vietos gyventojai tikina, kad tiek fabrik?lio murziai, tiek pats generalinis direktorius yra gerai inomi ir steb?josi, jog naminuk? tiek laiko ramiai tek?jo.

Komentarų nėra