Nauja tradicija Savivaldybės taryboje: opozicija vėl išėjo iš posėdžio

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseinių rajono savivaldybės 7-ojo šaukimo tarybos 6-asis posėdis iš pradžių nieko blogo nežadėjo. Meras Remigijus Ačas paskelbęs, kad posėdyje dalyvauja 20 tarybos narių, trinktelėjo į gongą ir nieko nelaukęs pasveikino tarybos narę Reginą Petrokienę, birželio mėnesį atšventusią gimtadienį. Įteikęs tradicinę gėlių puokštę ir su kolegomis paplojęs sukaktuvininkei, Savivaldybės vadovas atsiklausė tarybos narių dėl darbotvarkės, kurią papildyti pasiūlė Algimantas Mielinis, Jūratė Garliauskienė ir Saulius Matelis. Papildžius sąrašą taryboje buvo planuota svarstyti 26 sprendimų projektus.
R. Ačui paskelbus darbotvarkę, prasidėjo savotiškas opozicijos nagų rodymas, pasibaigęs kojų mankštinimu. Ne kartą pasižymėjęs kaip neblogas teisinių dalykų žinovas, tarybos narys Darius Ulickas paprašė žodžio ir pareiškė, kad papildomas tarybos sprendimas dėl moksleivių pavėžėjimo negali būti greitai priimamas, nes jis neaptartas komitetuose, tai pakankamai rimtas klausimas, todėl jį reikėtų išsamiau apsvarstyti (vėliau paaiškės, kad jis klaidino tarybos narius – šis klausimas buvo svarstytas). Savivaldybės meras nesutriko ir pasiūlė dėl šio projekto svarstymo spręsti balsavimu. „Už“ balsavo visi dvylika valdančiosios koalicijos atstovų. Po to dėl bendros darbotvarkės – 26 sprendimų projektų (įskaitant ir papildomus) svarstymo balsavo tie patys dvylika tarybos narių.
Savivaldos vadovui jau besirengiant skaityti pirmąjį darbotvarkės klausimą, staiga žodžio paprašė tarybos narys Gintautas Mikolaitis. Iš pradžių nedrąsiai, bet vėliau labai karingai jis pareiškė, kad komitetuose nesvarstytas vienas klausimas, kad Ūkio plėtros ir kaimo reikalų komiteto posėdis neįvyko (beveik pusė svarstomų klausimų yra susijusių su šiuo komitetu), todėl taryboje negalima projektų svarstyti. „Mes manome, kad posėdis neteisėtas. Šiame posėdyje mes dalyvauti negalime,“ – paskelbė G. Mikolaitis. Tuo metu žodį perėmė tarybos narė Kristina Bartkutė ir tiesiai šviesiai pasakė: „Jeigu opozicija yra nusistačiusi prieš dalyvavimą visuose posėdžiuose, kurie vyksta, ir daugelis jų nedalyvauja, o po to, kai reikia balsuoti, išreiškiamos tokios pretenzijos, aš manau, kad tai yra tikrai nelogiška. Antrą kartą neįvyko Kaimo reikalų komiteto posėdis tik dėl to, kad nedalyvavo opozicijos nariai“.
Posėdžio atmosferai kaistant, meras pabandė sušvelninti situaciją, pakvietęs visus konstruktyviam darbui. Jis pripažino, kad valdančios daugumos taip pat nėra (dalyvavo dvylika koalicijos narių iš keturiolikos. Česlovas Kenstavičius nedalyvavo dėl ligos. Linas Dargevičius buvo valstybinėje komandiruotėje). „Jeigu jūs norite sugriauti darbotvarkę, tai yra jūsų valia. Tai aš paskelbiu garsiai, kad žinotų visi rajono žmonės. O tai, kad jūs patys neateinate į Kaimo reikalų komitetą ir nesvarstote šių klausimų, tai aš manyčiau, kad, socialdemokratai, turėtumėte prisiimti atsakomybę,“- rėžė R. Ačas.
Žodžio paprašė tarybos narys Algimantas Mielinis ir merui leidus patikslino: „Aš norėčiau pasakyti Dariui Ulickui, kad neklaidintų tarybos narių. Klausimas dėl moksleivių pavėžėjimo yra komitetuose svarstytas. O į papildomą darbotvarkę yra įtrauktas projektas dėl maršruto Raseiniai – Kalnujai – Pašaltuonys – Vengerskai – Raseiniai atidarymo arba neatidarymo.“ Čia A. Mielinį papildė ir mero pavaduotojas Sigitas Vaičius: „Tas maršrutas yra skirtas ne tik mokinių, bet ir darbuotojų, dirbančių Raseiniuose, pavėžėjimui. Jeigu mes to maršruto neatidarysime, tai gyventojai turės problemų, o jūs eidami į rinkimus žadėjote spręsti gyventojų problemas. Ar nenorite į jas įsigilinti ir nenorite priimti sprendimų?“
Tarybos narys Valdemaras Jacikas pastebėjo, kad kol valdantieji nebulyje tvarkos, tai yra, kol komitetus sudarė nelyginis skaičius narių, tol jokios problemos dėl susirinkimų nebūdavę. Jo manymu, ši situacija – pasekmė, suformavus dabartinius tris didelius komitetus iš lyginio narių skaičiaus.
Savivaldybės  meras vis dėlto nesutiko su V. Jaciko nuomone ir pažymėjo, kad daugiau žmonių išsamiau apsvarsto klausimus. Dar kartą švelnindamas situaciją R. Ačas paklausė esančių tarybos narių, kiek taryboje svarstomų klausimų Ūkio plėtros ir kaimo reikalų komitetas yra neaptaręs, tačiau aiškaus atsakymo taip ir neišgirdo. Tuomet meras paklausė konkrečiai: „Ar svarstome klausimus? Ar opozicija yra nusiteikusi sugriauti kvorumą? Tačiau ir šis klausimas liko retorinis. Valdančioji koalicija su opozicija dar keletą kartų pasisvaidžiusi replikomis dėl mero inauguracijos ir kitų bereikšmių temų, buvo nutraukta mero paskutiniu klausimu: „Ar dalyvaujate posėdyje?“. Į jį buvo atsakyta – „Ne“.
Po opozicijos demaršu nutraukto posėdžio „Alio, Raseinių“ žurnalistas išgirdo ne vieną nepatenkintą Savivaldybės administracijos specialisto bei įstaigų vadovo skundą.  Juk ne vienas klausimas ir ankstesniuose tarybos posėdžiuose būdavo priimamas be komitetų rekomendacijų – tai nebūdavo priežastis. Nebuvo ir dabar priežastis – tik pretekstas. Nepriimti sprendimai stabdo projektus, paraližiuoja kai kuriuos darbus – viskas eina ratilais link žemesnių struktūros grandžių, link mūsų bendruomenės paprastų žmonių. Kaip greitai pamirštama tarybos nario priesaika ir prasideda politikavimas. Priminkime tą priesaiką, kuri sako, kad ir opozicionierius, ir valdančiosios koalicijos narys pasižada sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Gal ji pamiršta dėl to, kad dar toli tarybų rinkimai? Tiesa, ne kiekvienas tarybos narys užsiima tuščiu politikavimu. Štai šio šaukimo 5-ajame tarybos posėdyje, balsuojant dėl biudžeto patikslinimo, opozicija taip pat pakilo iš savo vietų ir balsavo kojomis (išties – gimsta nauja tradicija!), tik viena tarybos narė Ona Babonienė nepasidavė bandos jausmui ir jausdama atsakomybę prieš rinkėjus išreiškė savo poziciją kaip liepė sąžinė. Tačiau tada dar buvo galima suprasti – išreišktas nepakantumas konkrečiam projektui. Dabar gi, matyt, prisimenami mokyklos metai ir bėgama iš visų pamokų.
Korespondentas kreipėsi į Savivaldybės merą Remigijų Ačą ir paprašė pakomentuoti šią situaciją. R. Ačas pasakė: „Manau, kad tai opozicijos beviltiškumo ženklas. Šis žingsnis yra savotiškas šantažas, kuriuo kai kurie opozicijos atstovai siekia atkreipti dėmesį, norėdami pereiti į poziciją. Bandė pasinaudoti tokiomis aplinkybėmis, kai vienas mūsų koalicijos narys sirgo, o kitas Švietimo ministro įsakymu buvo komandiruotas į valstybinių egzaminų komisiją, tačiau vis vien nieko negalėjo padaryti, nes jų iš vienuolikos atėjo aštuoni, o mūsų buvo dvylika. Tuomet jie pasinaudojo vienintele teise – išeidami sužlugdė kvorumą. Yra keletas sprendimų, kuriuos mes iki liepos mėnesio turime priimti, kad nenukentėtų žmonės – dėl socialinių darbuotojų, dėl pavėžėjimo ir t. t. Opozicija parodė, kad žmonių bėdos jai yra antraeilis dalykas, o pirmaeilis dalykas – politika. Ne pirmas kartas, kai jie išbėga iš salės. Man tik tenka apgailestauti, kad tokie patyrę žmonės, kaip Antanas Kilčauskas, Raseinių  garbės pilietis, nusipelnęs gydytojas Gediminas Galubauskas taip vėjavaikiškai elgiasi. Tokiems tarybos senbuviams tai nesolidu. Juo labiau, kad šitoje komandoje yra ir buvęs Seimo narys Gintautas Mikolaitis. Na, ne tam rinkėjai rinko, kad čia cirkus krėstų. Mes nepadarėme vieno darbo, kurį artimiausiu metu reikia padaryti – suformuoti Etikos ir procedūrų komisiją. Tada, kai trys posėdžiai bus be pateisinamos priežasties praleisti, galėsime priimti atitinkamus sprendimus ir kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl tarybos nario mandato panaikinimo. Visada šios ligos yra persergamos ir manau, kad po pusės metų jų nebeliks“.
Birželio 29 d. 10.00 val. šaukiamas 7-ojo šaukimo rajono Savivaldybės tarybos 7-asis posėdis. Kalbama, kad valdančiojoje koalicijoje vėl gali trūkti daugumos. Tokiu atveju stebėkime ar nepasikartos vaikiškos ligos – bėgimas iš posėdžio.

4 Komentarai

 1. steponiukas

  2011-06-26 20:09

  oi šaunuoliai kaip ir visą savo gyvenimą pabėgat nuo problemų, svarbiausia jog seimo artistas pradėjo nemokus renginius raseiniuose demonstruoti, o gal dar nebuvo išsiblaivęs?

 2. hm

  2011-06-27 23:33

  Pritariu steponiukui – kuo kalti socialiniai darbuotojai? Kodėl stabdot darbus? Arba padėkit mandatus, arba dirbkit.

 3. Elena

  2011-06-28 23:52

  Man tai labiausiai patiko gerb.Mero pasisakymai apie Etikos ir procedūrų komisiją. Patirtis didelė, tik kažin ar garbinga? Pats Meras yra susipainiojęs viešuose ir privačiuose interesuose, praleidęs ne tris, o septynis Seimo posėdžius, tik kažkodėl nepašalintas iš Seimo? Belieka tik apgailestauti, gal Jūs užkrėtėt ta liga Raseinių rajono Tarybos narius, kuria serga Seime, gal dar nepersirgęs atėjote?

 4. aha

  2011-06-29 10:58

  Vadas turi turėti autoritetą, tai vargu ar Tarybos nariai per puse metų šia liga persirgs, jeigu Seime per septynis metus nepersirgo. Taigi vadovauti, pasirodo, gali ne bet kas, o tik tas, ką gerbia žmonės…… o žmonės į darbą link Kalnujų reikia nuvežti, būtinai….juk prižadėjo, lengva prižadėti už svetimus pinigus…..