Naujos kraštiečio poeto knygelės pristatymas

Siųsti Versija spausdinimui

Vasario 14 d. minėdami artėjančią Lietuvai svarbią datą – Vasario 16-ąją – susirinkome į Butkiškės bibliotekos organizuotą renginį, kuriame buvo pristatyta kraštiečio poeto, Butkiškės garbės piliečio Juozapo Mickevičiaus nauja, jau aštuntoji, knygelė „Tu, Dubysa, kalta“.
Šventiniame renginyje dalyvavo daug garbių svečių: knygelės autorius Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) narys, poetas J.Mickevičius, daugiausia prie naujos knygelės prisilietusi ir padėjusi pasiekti skaitytojus knygelės redaktorė, kolegė, Betygalos bibliotekos vyr. biblio­tekininkė R.Musteikienė, knygelės fotografijų autorius Butkiškės bendruomenės pirmininkas L.Bielskis, LNRS nariai: profesorė J.Jankauskienė, A.Vaičiulis, T.Plisienė, „Dubysos“ literatų klubo pirmininkė D.M.Peckuvienė ir narės – Raseinių garbės pilietė M.Navakauskienė, K.Mėlinienė, R.Pleskienė, T.Stankevičienė, RRKC Ariogaloje mėgėjų meno kolektyvų vadovė R.Aleksiejienė ir A.Grigienė, butkiškietės – poetė L.Veličkienė ir renginio (kaip ir kitų renginių) pagrindinė rėmėja poetė I.Jokubauskienė. Skambiomis melodijoms susirinkusiuosius džiugino Butkiškės kaimo kapela.
Daug gražių žodžių autorius yra skyręs savo gimtajam kraštui Butkiškei. O koks begalinis dėmesys Dubysos upei! Kas gi ta Dubysa? Gal tai aukšti skardžiai, švelnūs ir ramūs peizažai, per akmenėlius gurgenantys upeliukai, kalvos ir kalvelės, pavasariais žieduotos lankos, nežinia iš kažkur srovenantis ilgesys, šviesus liūdnumas, gimtosios žemės pajauta ir iš to kylantis, stiprėjantis dvasios pastovumas, būties ramybė? Čia ir dabar gerbiamas poetas vaikščiodamas pakrantėmis ar sustojęs po senu ąžuolu atranda savo dvasios ramybę. Dažnai čia lankosi, būna su gimto krašto žmonėmis bėdoje, skausme ir džiaugsme ir, kaip jis pats sako, jam visuomet čia smagu atvykti, čia savi žmonės, čia visuomet maloniai tave sutinka: „Sutikau čia ir blogį, ir gėrį, / Ir ne kartą verkiau ir juokiaus. / Čia pavasariais aš pasigėręs – / Nuo gimtinės vėjelio jaukaus.“
Knygelėje „Tu, Dubysa, kalta“ poetas eiliuoja labai lengvai, posmai panašūs į vandens srovenimą, į dainingą vyturėlio giesmę, į lengvą medžių lapelių šiurenimą. Čia brangūs tėviškės namai, artimieji, laiko bėgsmas, atradimai, praradimai ir širdžiai miela Dubysa, žydinčių ievų varške pasipuošusios pakrantės, kur nuo pat kūdikystės, vaikystės praleista tiek daug laiko, kur buvo pažįstamas kiekvienas takelis. Besiklausant eilių norisi basomis nubristi rasota lanka, pamerkti kojas vėsiame, skaidriame vandenyje, surinkti saują akmenėlių, klausytis paukštelių skardenimo, sumišusio su vandens čiurlenimu. Bematant pajuntame atplūstančias jėgas, norisi kaip kadais jaunystėje prisėsti lankoje pailsėti prie šviežio, kvepiančio šieno kupetos.
Autorius pasidžiaugė sėkminga knygele, papasakojo, kaip malonu buvo jau ne pirmą kartą bendradarbiauti su Mickevičių giminės šaknų turinčia knygelės redaktore, fotografijų autoriumi. Paminėjo, kad knygelė iškeliavusi ir į Čikagos lietuvių bendruomenę ir į daugelį kitų šalių.
Kalbėjusieji negailėjo gražių žodžių J.Mickevičiaus kūrybai, dėmesingumui, taktiškumui, mandagumui, darbštumui, buvo daug šiltų palinkėjimų, nuostabių žiedų. Plunksnos bičiuliai skaitė eiles iš naujosios knygelės ir savo kūrybos posmus. Butkiškės kaimo kapela atliko daug dainų, kurioms žodžius parašė J.Mickevičius, o muziką sukūrė butkiškietis Č.Radvilavičius. Viešnių duetas (RRKC Ariogaloje moterų duetas A.Grigienė ir meno vadovė R.Aleksiejienė) taip pat dainavo dainas, sukurtas pagal J.Mickevičiaus eiles, muziką joms sukūrė dueto vadovė. Pasidžiaugėme scenos fonu – Dubysos vaizdu, kurį prieš savaitę nutapė talentingas butkiškietis A.Balčius.
Nuoširdžiai dėkojome visiems dalyvavusiems, kvietėme šventinį renginį pratęsti prie rėmėjos I.Jokubauskienės vaišių stalo.
Vilma Augustinavičienė,
Butkiškės bibliotekos bibliotekininkė

Komentarų nėra