Naujos šilumos kainos

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseinių rajono savivaldybės posėdžio metu buvo paskelbta, kad  šilumos kaina rajono gyventojams lapkričio mėnesį bus mažesnė 0,48 %. Vartotojas už vieną kilo-
vatvalandę mokės 0,1 ct mažiau. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė naujoms kainų dedamosioms. Rajono gyventojams tai gera naujiena, nes brangsta energetiniai ištekliai (mazutas pastaruoju metu pabrango apie 20 %), o žiniasklaida skelbia gresiantį kainų šoką. „Alio, Raseinių“ žurnalistas susiklosčiusią situaciją paprašė pakomentuoti UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktorių Stanislovą Bartkų.   

– Kaip vertinate paskutines šilumos kainų tendencijas?  

– Tas pusės procento sumažėjimas aritmetiniu požiūriu yra nereikšmingas, tačiau kai viskas brangsta, o pas mus ne tik kaina nedidėja, bet ir šiek tiek mažėja, yra pakankamai svarbus dalykas. Dabar Raseinių rajono vieta bendroje savivaldybių šilumos kainų lentelėje turėtų pakilti į aukštesnę poziciją. Atsižvelgiant į dabartines
tendencijas, tai pakankamai geras rajono Savivaldybės ir įmonės darbo rezultatas siekiant stabilizuoti kainas.    

– Dabar belieka tikėtis, kad neužgrius didieji šalčiai.   

 – Taip. To niekas negali tiksliai pasakyti. Tačiau, jeigu bus vidutiniškai šalta žiema, lyginant su daugeliu savivaldybių, raseiniškiai už šilumą santykinai mokės mažiau.
Reikia laiko tam tikriems darbams atlikti, tuomet tikimės dar didesnių poslinkių į gerąją pusę. Turiu omenyje tai, kad reikia pabaigti renovuoti trasas, pastatyti naujus katilus ir atlikti kitus darbus. Lapkričio 2 d. kartu su Savivaldybe parengėme ir pateikėme paraiškas dėl Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos ir Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos katilinių pertvarkos. Šiuo metu intensyviai ruošiame paraiškas dėl naujo katilo statybos Raseiniuose (5 MW) ir Ariogaloje (3 MW).  

– Ar įvykdžius šiuos darbus dar reikės pagal kainą auksui prilygstančio  mazuto ir skysto kuro?  

 – Iš esmės būtų galima šimtu procentų naudoti biokurą. Atlikus visus anksčiau minėtus darbus, teoriškai mazutą naudotume tik profilaktiniams darbams (apie 5 %). Todėl ir siekiame išgauti maksimalią naudą iš kainų skirtumo.

 –  Mūsų kaimynai, Kelmės rajono šilumininkai, jau šiuo metu šimtu procentų naudoja biokurą. Tačiau jie savivaldybių šilumos kainų diagramoje spalio mėnesį užėmė 13 vietą (šilumos kaina 23,33 ct/kWh), o Raseiniai buvo 11 vietoje (22,86 ct/kWh). Kaip gi čia yra?   

– Kelmėje šilumą gamina ne Savivaldybės įmonė. Ji priklauso „Litesko“ grupei ir reikia pažymėti, kad ši grupė kelmiškiams taiko mažiausią kainą. Jie jau pilnai renovavo šilumines trasas, pastatė biokuro katilus. Visa tai turi atsipirkti. Kita vertus, privati kompanija turi ir užsidirbti. Galbūt šie faktoriai lemia kainą. Taigi, kaip pavyzdį visada pateikiame kelmiškius, nes jie turi renovuotas trasas ir šimtu procentų naudoja biokurą, bet už šilumą moka brangiau nei mes.    

– Kaip sekasi su skolininkais, Savivaldybės tarybai ir jūsų įmonės valdybai priėmus atitinkamus sprendimus dėl delspinigių nurašymo?   

 – Mūsų prognozuota situacija pasiteisina. Besikreipiančiųjų yra, tačiau ne visi skolininkai atitinka nustatytus kriterijus. Vis dėlto, norint padengti skolą, reikia turėti tam tikrą sumą pinigų. Kai kuriems vartotojams ją sukaupti yra sudėtinga. Numatytas terminas – gruodžio 1 d. Laiko dar yra. Matysime, kokie bus rezultatai. Galiu
pateikti pavyzdį: vienas vartotojas padengė skolą – 2,5 tūkst. litų, o delspinigių nurašyta – 354 litai. Tai išties abiem pusėm naudinga. Įsivaizduokime, jeigu tą sumą
reikėtų prisiteisti, kiek sugaištume laiko ir kiek tai papildomai kainuotų.   

– Gal pakomentuotumėte, ar jau išspręsti daugiabučių namų šilumos punktų priklausomybės ir jų aptarnavimo reikalai?    

– Tai labai aktualus ir platus klausimas. Nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo pataisos ir nebelieka kainų diferenciacijos pagal šilumos punktų priklausomybę, kaip kad buvo anksčiau. Pataisos turi būti įgyvendintos iki 2012 m. liepos 1 d. Šiuo metu dar rengiami kai kurie poįstatyminiai aktai. Savivaldybė turės apsispręsti dėl šio įstatymo taikymo. Iš esmės jis skatina gyventojų savivaldą – daugiau teisių, tačiau daugiau ir pareigų. Šie pokyčiai pakankamai sudėtingi, todėl manau, kad apie tai mes išsamiau turėtume informuoti gyventojus, dalyvaujant „Raseinių butų ūkio“ vadovui bei kitiems suinteresuotiems asmenims.   

 – Be abejo. Iki greito pasimatymo! Ačiū už pokalbį.

1 Komentaras

  1. Dainius Šadauskis

    2011-11-10 20:19

    ,,Ji priklauso „Litesko“ grupei ir reikia pažymėti, kad ši grupė kelmiškiams taiko mažiausią kainą. Jie jau pilnai renovavo šilumines trasas, pastatė biokuro katilus. Visa tai turi atsipirkti. Kita vertus, privati kompanija turi ir užsidirbti. Galbūt šie faktoriai lemia kainą. Taigi, kaip pavyzdį visada pateikiame kelmiškius, nes jie turi renovuotas trasas ir šimtu procentų naudoja biokurą, bet už šilumą moka brangiau nei mes. ” Eilinį kartą įsitikinu-mūsų direktorius-minties galiūnas :) .