Neadekvatus poelgis mokytojui kainavo darb?

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Jaut? antipatij? vienas kitam

,,Alio, Raseini? redakcij? pasiek? Raseini? r. Tauru?i? kaimo gyventojos, verslinink?s Vaidos Dabkevi?ien?s skundas. Moteris tikino, jog jos s?n? Audri?, Ariogalos gimnazijos septintok?, pamokos metu sumu? matematikos mokytojas Jonas Jank?nas.
- Apie mokykloje ?vykus? incident? tarp matematikos mokytojo ir s?naus suinojau i jo bendraklasio Kristupo mamos. Jis gr??s ? namus papasakojo savo mamai, o ji paskambino man,- ,,Alio, Raseiniams pasakojo V. Dabkevi?ien?.- Tuomet pasikvie?iau s?n? ir papraiau visk? atvirai papasakoti. Anot verslinink?s V. Dabkevi?ien?s, s?nus prisipaino, jog konfliktas su mokytoju ?vyko pamokos metu. ,,Audrius pasakojo, jog nor?j?s pasii?r?ti kuri valanda, i kien?s isitrauk? mobil?j? telefon?. Matematikos mokytojas J. Jank?nas, pamat?s jo rankose telefon?, nor?jo j? atimti. Bet Audrius n? neman? atiduoti. Tuomet pedagogas grieb?si smurto. Bandydamas j?ga i s?naus atimti mobil?j? telefon? ulau? rank? ir parblok? ant suolo. Krisdamas Audrius labai stipriai susialojo on?,- pasakojo moksleivio motina V. Dabkevi?ien?. D?l s?naus sumuimo Ariogalos gimnazijos septintoko t?vai Dabkevi?iai jau para? pareikim? rajono policijos komisariatui ir savivaldyb?s administracijos Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jui. Ta?iau atsakym? kol kas dar negavo.
Verslinink? V. Dabkevi?ien? ,,Alio, Raseiniams nesl?p?, jog s?nus matematikos mokytojo J. Jank?no nem?go nuo pirmos dienos. ,,Jie vis? laik? vienas kitam jaut? didel? antipatij?, kol pagaliau vien? dien? ji peraugo ? smurt?,- atviravo Ariogalos gimnazijos septintoko motina.

Tikina, jog nesmurtavo

Pasak Milaai?iuose gyvenan?io matematikos mokytojo J. Jank?no, konfliktas su septintos klas?s mokiniu Audriumi ?vyko d?l to, kad jis per pamok? elg?si labai iakian?iai ir ??liai: aid? mobiliuoju telefonu, triukmavo ir trukd? darbui. Ta?iau pedagogas tikina, jog prie moksleiv? fizinio smurto tikrai nenaudojo.
,,A. Dabkevi?i? kelis kartus ?sp?jau, kad pad?t? telefon? ir netrukdyt? kitiems mokiniams. Ta?iau visos mano pastabos lyg nuo ?sies vanduo. Tuomet pri?j?s papraiau paduoti man mobil?j? telefon?, kad gal??iau paskambinti mamai ar t?vui. Tuomet jis ?sid?jo j? ? kien?. A vis tiek pabandiau paimti mobil?j? telefon? ir paskambinti jo t?vams. Bet moksleivis ?m? labai prieintis, tod?l tokio ketinimo atsisakiau. Liepiau Audriui pasilikti po pamokos ir surinkti klas?je mokini? paliktas iukles,- pasakojo pedagogas J. Jank?nas.
Jo teigimu, septintokas Audrius mokosi labai blogai trejetais ir ketvertais. Be to, yra labai nedrausmingas. Tod?l t?vams labiausiai reik?t? susir?pinti d?l ios prieasties, o ne d?l s?naus sekam? pasak?li? apie tariam? mokytojo smurt?…
,,Jei atvirai, tai iki ios dienos V. Dabkevi?ien?s s?nus dar nemoka …daugybos lentel?s. Pernai vasar? d?l to jam buvo pataisa. Paskui pas mane at?jusi pati mama pra?,
kad kaip nors paray?iau ketvert?,- atviravo pedagogas J. Jank?nas.

Mokytojas para? pareikim? ir i?jo i darbo

Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus ,,Alio, Raseiniams pasakojo, jog pamokos metu ?vyk?s konfliktas tarp matematikos mokytojo ir septintoko labai tradicinis. Ir toki? atvej? iandieniniame mokyklos gyvenime pasitaiko gana danai. Tik gaila, kad tokia smulkmena suk?l? tok? atgars?.
Pasak A. Stankaus, moksleivis Audrius per matematikos pamok? tur?jo ant suolo mobil?j? telefon?, nors Mokini? taisykl?se ir sakoma, kad pamok? metu naudotis mobiliaisiais telefonais grietai draudiama.
,,Kiek suprantu, tas konfliktas tarp septintoko ir mokytojo d?l to ir kilo. Buvo mokytojo praymas ir reikalavimas j? pasl?pti. Ta?iau moksleivis to nedar?,- ,,Alio, Raseiniams pasakojo Ariogalos gimnazijos direktorius.- Nors po konflikto abi pus?s kalb?jo prieingai. Mokinys sak?, kad jis telefon? ?sid?jo, o mokytojas kad ne. I tikro nepilname?io sumuimo nebuvo. Situacija buvo madaug tokia: atiduok – neatiduosiu. Matyt, paskui buvo vyrikas pa?mimas u rankos. Ir, kaip suprantu, tas berniukas truput? susitrenk? nugar? ? suol?. Tiksliai net negaliu pasakyti. Visa tai atsitiko nedidelio pasit?symo metu. Ir nors specialiai fizinio smurto pedagogas prie moksleiv? ir nenaudojo, ta?iau i tikr?j? taip netur?jo ?vykti. D?l to kalt?s e?lis krenta tik ant mokytojo. Jis suaug?s mogus ir privalo pamokoje taip valdyti situacij?, kad toki? dalyk? nekilt?.
Pasak Ariogalos gimnazijos direktoriaus A. Stankaus, paprastai mokinio ir mokytojo konflikte niekada taip n?ra, kad b?t? teisi tik viena pus?. Ta?iau nepaisant to, kit? dien? po konflikto su septintoku pedagogas J. Jank?nas para? pareikim? ir savo noru i?jo i darbo. Jis Ariogalos gimnazijoje matematikos mokytoju idirbo atuonerius metus.

8 Komentarai

 1. dolu

  2011-03-03 22:10

  del smulkmenos isejo is darbo… matyt kad ne smulkmena. ir dar direktorius pamirso pamineti,kad jau buvo surinkti tos klases mokiniu tevu parasai del matematikos mpkytojo pakeitimo ir jo nepedagogisko elgesio pamoku metu. vat kaip “saugiai” musi vaikai leidzia laika mokyklose…

 2. blah blah

  2011-03-04 16:41

  as pasipiktinus!!!!.. tuo andrium ir jo teveliais…. zmones jus dabar neinat i mokykla, nebunat pamokose ypac Jenkuno ir nieko nezinot. kaip galit kaltint mokytoja, kai pats mokinys kaltas, o, kaip mokytojas, jankunas tikrai geras tik reikia mokytis. pati pas ji mokiaus ir man jis nieko blogo nedare. priesingai gerai isaiskino pamokas ir viska mokejau! o kai mokiniai meto i mokytoja siuksles triuksmauja ir keikias tai cia normalu pagal jus??? jei mokinys butu buves sventas del pasiziurejimo i telefona tikrai taip nebutu nutike…

 3. Lilija

  2011-03-04 21:52

  Jau iandien galime ujausti moksleivio t?vus- oi verks gyvenime jie d?l tokio s?nelio, oi raudos kruvinom aar?l?m, jei dar tokio amiaus b?damas visus okdina. ?m? mokytojas ir usipuol? n?kalt? vaikel?… nesekit pasak?li?.

 4. Petras

  2011-03-08 12:02

  na ir nagli tie Dabkevi?iai. vaikas daugyb?s lentel?s nemoka, o jie mokytojui akis drasko… matyt galvoja, kad s?nus, kaip K?daini? knezius gal?s diplom? u babkes ?sigyti:)

 5. indre

  2011-04-02 20:57

  jenkunas geras mokytojas gaila kad del kazkokio neklauzados tenka palikti darba

 6. Rokas

  2011-05-30 15:22

  musu mokytojas buves geras budavo :(

 7. Anonimas

  2012-05-30 22:10

  Tas Audrius tikras pasiut?lis a pats danai matydavau kaip jis elgiasi. Visur m?to iukles, nesimoko, ir dar mokytoj? visokiais odiais vadina.Tikras lep?n?lis t?vai per dar ilgai raudonuos i g?dos.

 8. Anonimas

  2012-06-01 13:25

  Audrius mokosi blogai,neklauso mokytoju,jam yra adaptuota programa (palengvinta viskas) dar iki siol nezino kiek bus 4+3 sako 4.Nors ir mokosi labai blogai,jam tevai leidzia zaisti kompiuteriu,perka naujus ,,sustrus,, telefonus.Tevai apsoliuciai negalvoja apie savo vaiko ateiti.Per pamokas ir iki siol zaidzia su mobiliuoju telefonu,kartais pabega is pamoku.Pirma nereikia uzstoti savo vaika,o ziureti kaip jis elgiasi ir pan.Vaidina pasikelusi,bet toks nera.Tai va reikia labiau dometis savo vaiku,kaip jis elgiasi mokykloje,ka daro ir t.t.