Nedavęs kyšio, nesakyk ,,op“

Siųsti Versija spausdinimui

Arūnas DAMBRAUSKAS

 Praėjusiame ,,Alio, Raseiniai“ numeryje rašėme apie buvusio Sveikatos apsaugos viceministro Artūro Skiko iniciatyvą įkurti RLKZ – Raseinių laisvojo kyšininkavimo zoną, kurioje negaliotų baudžiamasis kodeksas, būtų uždrausta slaptųjų tyrimų agentų, prokurorų ir kitų asmenų, galinčių kliudyti laisvam ir demokratiškam kyšio paėmimui, asmenų veikla.           

   Buvo nuspręsta, kad tinkamiausia vietovė RLKZ – Plytinės gatvė, nes čia įrengtas puikus privažiavimas, šią vietovę rūpestingai prižiūri ir puoselėja vietinės valdžios atstovai.                

  Kaip jau pranešta, RLKZ valdytoju išrinktas patyręs kyšininkas A.Skikas. Jis surengė šiuolaikinio kyšininkavimo kursus, kurių eigą slaptai stebėjo ,,Alio, Raseiniai“ apžvalgininkas. Skaitytojams pateikiame nuo visuomenės atstovų slėpto instruktažo fragmentus.          

   Kyšininkas – kaip ūkininkas  

   A.Skikas informavo, kad Raseinių LKZ jau sutiko saugoti geriausi kyšininkų draugai – kelių policininkai ir muitininkai. Jie blokuos visus įvažiavimus ir, gudriai pasisliepę krūmuose, bus pasirengę nuo pirmo pasitaikusio nuplėšti kyšio mokestį. Tai garantuos, kad nepageidaujami asmenys vengs artintis prie Raseinių LKZ ir aplenks ją iš tolo.              

 Įžanginį žodį seminaro dalyviams tarė pats Raseinių LKZ valdytojas A.Skikas:              

- Mieli kyšininkai ir būsimieji kyšininkai. Laisvojo kyšininkavimo zonoje kyšį turime imti ne susikūprinę, drebančiomis rankomis, bailiai dairydamiesi į pašalius, bet pakeltomis galvomis, kupini orumo, jausdami savo vertę. To galime pasimokyti iš dorų ūkininkų. Taigi įsidėmėkite – kai planuojame imti kyšį, turime jaustis panašiai, kaip koks nors Ariogalos apylinkių ūkininkas, eidamas melžti savo karvučių. Pasižiūrėkite į tą ūkininką: galva pakelta, rankose – talpūs kibirai, ir tas ūkininkas yra pasiryžęs – kol neprimelš pilnų kibirų, tol namo negrįš. Panašiai turime jaustis ir mes. Įsivaizduokite: išeinate į vešlias korupcijos pievas, apžvelgiate jas rūpestingo šeimininko žvilgsniu ir iš pasigerėjimo tarsi atsidūstate: ,,Kiek sniego priderėjo! Netrukus prasidės sniegapjūtė ir aruodai bus pilni sniegučio. Kiek džiaugsmo doriems ūkininkams…“     

- Bet sniegapjūčių nebūna, sniego į aruodus nepila, – pataisė valdytoją laisvojo kyšininkavimo idėjomis susidomėjęs jaunasis ūkininkas J. Lapausis.            

- Tikra teisybė. Ačiū, kad pataisėte. Tačiau tas sniegas – tik detalė. Geriau susikoncentruokime ties esme. O esmė yra ta, kad turime jaustis laisvi, išdidūs ir visaverčiai Laisvosios kyšininkavimo zonos aktyvistai (čia pasigirdo plojimai). Turime užmiršti ydingus įpročius, kurie mus kaustė SKZ – suvaržyto kyšininkavimo zonoje (audringi plojimai). Privalome įgyvendinti šūkį ,,Nedavęs kyšio, nesakyk ,,op“ (audringi plojimai atsistojus). Reikia sunaikinti šešėlinį kyšininkavimą ir pasakyti jam griežtą ,,stop“ (nepertraukiamos ovacijos, girdisi raginimai kandidatuoti A.Skiką rinkimuose į Raseinių merus). Melždami klientą, nenusižeminkite iki jo tešmens lygio. Klientas pats turi pakelti tešmenį iki mums patogaus lygio. Norėdamas mums įtikti, jis turi taip stengtis, kad atsistotų ant blakstienų (ovacijų audra, susižavėjimo šūksniai).         

     Smegenys – letenose     

 - Mokytojau, ką daryti, jei vis dėlto koks nors klastingas kriminalistas ims ir nufilmuos, kaip mes imame kyšį, – nedrąsiai pasiteiravo pradedantis kyšininkas M.Bulka.

- Kyšį reikia imti su galva. Tiksliau pasakius, su delnais. Tai yra patyrusio kyšininko smegenų centras turi būti delnuose. Turime mąstyti letenomis. Jums turbūt pažįstamas tas keistas jausmas, kai ima niežtėti delnus. Tai ženklas, kad intelektualiai jau esate pasirengę imti kyšį. Todėl iš karto stverkite kibirus ir lėkite į korupcijos pievas. Kaip Ariogalos apylinkių ūkininkas prieš melždamas duoda karvei kuokštelį žolės, taip ir jūs savo klientui duokite kažką panašaus į žolės kuokštelį – viltingą pažadą, kad gavus kyšį, viskas bus sėkmingai sutvarkyta. Tegul vargšas žmogus bent akimirką patiki, kad Lietuvoje įmanoma kažką pasiekti. Imdami kyšį, žiūrėkite į akis: pasistenkite suprasti, ar kyšį jums duoda iš tyros širdies, ar klastingų, nedorų sumetimų skatinamas – paslėpęs filmavimo kamerą, iš anksto apie tai pranešęs agentams. Jei atsitiktų blogiausia ir koks nors agentas viską užfiksuotų, elkitės panašiai kaip aš, kai mane pričiupo imant kyšį: tvirtinkite, kad kyšį imate ne iš godumo, bet tik norėdamas padėti badaujančiai partijai.               

      Ateitis – užtikrinta      

 Pasak A.Skiko, kyšininkavimo veikla Lietuvoje turi labai geras perspektyvas.          

  Naujausi visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai rodo, kad kyšio savo gyvenime dar nėra davę per 40 procentų Lietuvos gyventojų. – Taigi, mūsų šalyje dar daug nepaimtų kyšių. Todėl nedelskite ištiesti rankos, nes tai greičiau už jus gali padaryti kiti.            

  Savo kyšininkavimo seminarą A.Skikas užbaigė įkvepiančiu raginimu: nenuleiskime rankų, ir  į jas netrukus ims byrėti kyšiai (ilgi ir audringi plojimai), nepulkime dvasioje, ir Lukiškės mums padės.

  A.Skikas informavo, kad kito seminaro metu bus aptarti RLKZ statybos klausimai.         

¨Remsimės vietine patirtimi, kuri buvo sukaupta įrengiant Butkiškės kapines, – sakė A.Skikas.         

Apie RLKZ statybos klausimų aptarimą informuosime kitame ,,Alio, Raseiniai“ numeryje.

Komentarų nėra