Nemakštiškių prisiminimai apie advento kelią

[1]2013 m. Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis pakvietė Pašešuvio kaimo bendruomenės žmones mokytis adventinių giesmių. Lina Andrulienė ir Rolandas Žakys parašė scenarijų, jungiantį atliekamus kūrinius į vientisą pasakojimą apie šį prieškalėdinį laikotarpį. Papildomas ir tobulinamas tas pasakojimas tapo išsamia edukacine programa, paaiškinančia, kas yra adventas, kokia adventinio vainiko ir jį dabinančių simbolių prasmė (eglės šakelių, obuolių, kankorėžių ir t. t.).
Štai snaigės byloja apie visų žmonių panašumą ir individualiuosius skirtumus, apie būties trapumą. Susirinkusieji ne tik išklauso giesmių ir pasakojimų, bet ir patys dalyvauja veiksme. Jie kviečiami nutiesti simbolinius kelius: pas Dievą, tėvų pas vaikus, vaikų pas tėvus ir kt. Kiekviename kelyje uždegti žvakutę. Ji tai žiburys, nušviečiantis žmogaus pasirinktą kelią. Pirmąjį, tikėjimo, žiburį  paprastai uždega vietos klebonas. Mokslo žiburiui uždegti kviečiamas mokytojas, ištikimybės – gausios ir darnios šeimos ar ilgai santuokoje gyvenantys asmenys. Renginiu apmąstomos didžiosios vertybės taip konkretizuojamos, jungiamos su realia vietove ir jos žmonių veikla.
Pirmaisiais metais toks advento apmąstymas pristatytas Nemakščiuose, o kitais metais jau aplankytos keturios mūsų ir kaimyninių rajonų bendruomenės. 2015 m. R.Laugalis subūrė Pašešuvio, Nemakščių, Užkalnių ir Balčių kaimo bendruomenių atstovus ir prieš žiūrovus jau pasirodė 22 žmonių kolektyvas. Plečiasi išvykų maršrutai – 2017 m. advento kelias nuvedė pas Punsko lietuvius.
Nemakštiškius kviečia Tauragės, Kėdainių, Radviliškio, Kelmės, Jurbarko, Šilalės rajonų bendruomenės. Štai Pakruojo rajone per vieną dieną su programa apsilankyta trijose vietose. Dažnai giedota bažnyčiose. Brangus scenarijaus kūrėjams ir atlikėjams dvasininkų įvertinimas: jie teigė, kad šiuo renginiu apie adventą pasakyta viskas, kas žinotina. Ypač giesmininkus skatino teatralizuoto renginio žiūrovų reakcija: nuostaba, ašaros…
Taigi iki 2020-ųjų septynetą metų mūsų eita advento keliu. Šiemet dėl pandemijos negalime aplankyti mus nuoširdžiai sutikdavusių klausytojų. Dabar tik peržvelgiame, kiek šilumos gavome ir išdalijome, kiek dvasiškai praturtėjome. Susikaupiame Kalėdų laukimo rimčiai, vidinei giedrai ir ramybei. Kviečiame visus patirti šio laiko aurą ir tuo turtinti save, gerumu priglausti šalia esančius.
Iš jau vykusių renginių ciklo turimų nuotraukų ir garso įrašų parengtas vaizdo montažas „Prisiminus advento kelią“. Jį galima pažiūrėti RRKC Nemakščiuose feisbuko puslapyje.

Lina Andrulienė,
kultūrinių renginių organizatorė
Nemakščiuose