NEPAMIRTAMAS RUGS?JIS

Versija spausdinimui

Jadvyga EVARTIEN?

Daug met? jau pra?jo, bet vis laukiu
Ir jaudul? kasmet jau?iu irdy.
Skambutis nors ir ne mane aukia,
Bet diaugsm? t? vis dar neuos savy.

Vis tiek kasmet laukiu pirmos rugs?jo,
Diaugiuosi mokiniais vis skuban?iais gatve.
Miestas tuomet praysta, atjaun?ja,
Ir ? mokyklos klas? nunea mane.

Tegul visiems pirmokams, dvyliktokams,
Pirma rugs?jo bus linksma ir laukiama,
Tik tikslo usibr?to siekit, siekti niekad nesustokit,
S?km? ir laim? Jus telydi visada!

Komentarų nėra