NIJOLĖ RIMKIENĖ

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

1992 metais Nijolė Rimkienė tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Nuo 1995-ųjų metų vasaros kursuose Kelmeje moko karpinių meno. 1997m. II-ojo respublikinio konkurso, skirto Maironio 135-osioms gimimo metinėms paminėti, laureatė.  2001m. respublikiniame konkurse „Ekslibrisas. Raseinių viešajai bibliotekai – 80“ pripažinta antroji vieta (dalyvavo 60 autorių).   Autoriniai darbai spausdinti žurnaluose „Rankdarbiai“, knygose „Pasaulio popieriaus karpiniai 94“, „Lietuva karpiniuose“. Iliustruota Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyriaus išleista knyga „Kelmės krašto dainos“. Surengtos parodos Kelmėje, Kaune, Vilniuje, Kėdainiuose, Jurbarke, Klaipėdoje, Estijoje, Švedijoje.

Viktoras Vitkus (toliau V.V.) kalbina Nijolę Rimkienę (toliau N.R.)

V.V. Prašome prisiminti Jūsų kūrybos pradžią.

N.R. Mano kūrybos pradžia – tai vieno atviruko istorija. 1984 – ųjų metų vasarą Viniaus dailės parduotuvėje pamačiau karpymo technika atliktus atvirukus (vėliau sužinuojau, kad jie buvo Julijos Daniliauskienės). Norėjau nusipirkti, bet man pasirodė, kad labai brangu, o pažiūrėjus supratau, kad reikia iškirpti ir suklijuoti… Grįžusi taip ir padariau, o vėliau jau negalėjau be to, nes labai patiko visas procesas: ir piešimas, ir karpymas, ir
klijavimas. Greitai teko nuvažiuoti į Klaipėdą, į vienos dienos karpymo kursus, kuriuos vedė žymi karpytoja Nijolė Jurėnienė, bet… supratau tiek, kad visko turiu išmokti pati ir atrasti tai, kas įdomu. Nuo tada labai susidomėjau karpiniais. Labai patin-ka kurti gamtos tema.

V.V. Nuo pat tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ įkūrimo esate jos pirmininkė. Kaip
Jums ši kėdė?

N.R. Niekada nenorėjau ir neturėjau poreikio vadovauti, o 2001m., man išėjus iš darbo muziejuje, tautodailininkai pasiliko lyg vieni, kas sau. Labai norėjome ir toliau būti kartu, tai ir nutarėme įkurti bendriją. Nors mane ir vadina jos įkūrėja ir pirmininke, bet aš dažnai visiems primenu, kad mes čia esame visi kūrėjai ir visi vienodai reiškiame mintis,
pasiūlymus, gal todėl jaučiamės vienodai atsakingi už kiekvieną bendrijos renginį ar išvyką.

V.V. Vis populiaresni tampa bendri kūrybos projektai. Ar Raseinių tautodalininkų bendrijos „Sodžius“ planuose bus tokių renginių?

N.R.  Stengiamės dalyvauti respublikiniuose renginiuose ir parodose, kur bendrijos tauto-
dailininkai jau gerai pažįstami. Dalyvavome kasmetinėse tradicinėse šventėse: Liaudies meno šventėje Kelmėje, Amatų dienoje Kretingoje, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių miesto šventėse, respublikinėse karpinių parodose Vilniuje, Klaipėdoje, Lidijos Meškaitytės (Jurbarkas) premijai laimėti respublikinėje tapybos darbų parodoje. Medžio drožėjų
darbų respublikinėje parodoje Rokiškyje Lionginui Šepkai atminti ir kt.

V.V. Su kuo bendradarbiaujate ir turite kūrybinių kontaktų?

N.R. Kiekvienais metais, nuo bendrijos įsikūrimo (2001m.), Kelmėje Liaudies meno šventės metu bendrijos nariai eksponuoja naujai sukurtus darbus parodose. Ten esame visada laukiami ir gerbiami, mus gerai pažįsta ir kviečia rengti personalines parodas. 2008m. surengtos dvi parodos: Kazimieros Smilgevičienės (1937-2008) tapybos darbų paroda lapkričio – gruodžio mėn. ir Nijolės Rimkienės karpinių paroda gruodžio
– sausio mėn. 2008m. dalyvavome Šilalės miesto šventėje. Iš to krašto kilusi tautodailinikė, meno kūrėja Gendrūta Kauneckienė. 2008m. rudenį, dalyvaujant apskrities dienoje Birštone, vyko zoninė tautodailės paroda „Aukso vainikas 2008“. Antroji
vieta pripažinta bendrijos narei Gražinai Butvinskienei (margučiai). Norime atnaujinti kūrybinę draugystę su Jurbarko krašto tautodailininkais.

V.V. Jūsų gretose matome naujus menininkus. Kaip jie įsiliejo į senbuvių gretas?
N.R. Kiekvienas kuriantis žmogus gali dalyvauti bendrijos veikloje. Vienintelė sąlyga – jis turi įstoti į LTS. Daugiausia patys žmonės mus susiranda. Padedame suruošti dokumentus. Aš pati palydžiu į meno tarybą Kaune.

V.V. Kokie artimiausieji „So-džiaus“ planai?

N.R. 2009m. surengsime 4 autorines parodas, dalyvausime tradicinėse šventėse, respublikinėse parodose, dalyvausime atrankoje respublikinei parodai Dainų šventės metu Vilniuje. Surengsime Velykinę ir Kalėdų muges, dalyvausime Kauno apskrities dienoje. Šiais metais, Lietuvos tūkstantmečio proga, bus išleistas leidinys „Lietuva karpiniuose“. Tikimės, kad ir mūsų karpytojų – Nijolės Rimkienės, Redos Račienės, Vilmos Janušauskaitės kūryba bus eksponuojama.

V.V. Tik vienas Jūsų bendrijos narys dalyvavo 5-oje Pasaulio žemaičių dailės parodoje. Kodėl nedalyvavo kiti sodiečiai?
N.R. 5 – osios Pasaulio žemaičių dailės parodos nesureikšminome. Nutarėme dalyvauti kiekvienas asmeniškai. Pasirodo, tik viena Gendrūta Kauneckienė nuvežė ten darbus.

Komentarų nėra