Nugal?ti RKL lygos lyderiai

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

RKL krepinio lyga

Vasario 4 dien? Raseini? Rasai ivykoje aid? prie io sezono ir grup?s absoliu?ius lyderius Mol?t? Eer?no-Kario komand?, kuri ? sezon? dar nebuvo patyrusi pralaim?jim?. Pirm?j? susitikim? namuose buvome pralaim?j? tik po prat?simo, bet i aidimo mat?si, kad galime ?veikti i? komand?. Tiesa, ?veikti ivykoje yra sunkiau, nes dauguma komand? namuose rungtynes aidia geriau, ir tai suprantama. Varybos buvo gana ?temptos. Geriau prad?j? m?s? krepininkai ikart isiver? ? priek?, ta?iau pirmojo k?linio antroje pus?je Mol?t? komanda atstat? savo pranaum?. Antrasis k?linys buvo labai nes?kmingas aikt?s eimininkams. Rasai j? laim?jo 15 tak? skirtumu ir prie didi?j? pertrauk? tur?jo 9 tak? pranaum?.Antroje rungtyni? pus?je savo sirgali? audringai palaikoma eiminink? komanda suaktyvino gynyb? ir prisivijo m?s? komand?. Paskutiniajame k?linyje iaik?jo, kas buvo geriau pasiruo? ioms rungtyn?ms psichologikai, nes per rungtynes pirmaujanti komanda keit?si net 10 kart?. Mol?t? Eer?no-Kario pergal? gal?j?s itraukti tritakis skriejo pro al? ir atsikovojusi kamuol? m?s? komanda ikovojo labai sunki? pergal?, taip atsirevanuodama u pralaim?jim? namuose. Raseini? Rasai pirmoji komanda, kuri isive? pergal? i Mol?t? jau per beveik 2 RKL sezonus. Dar diugiau tai, kad nugal?jome komand?, kuri 2009-2010 met? sezone ukirto mums keli? ? did?j? final? ir nugal?jome ne bet kur, o j? pa?i? aiktel?je 66:67 (21-15, 13-28, 19-13, 13-11).
iose rungtyn?se m?s? komand? ? pergal? ved? Vaidas Trepo?ka 20 takai, Vidmantas Ukuraitis 18 tak?, Art?ras Lencevi?ius 14 tak?. Vasario 5 dien? namuose lauk?me sve?i? i Elektr?n? Centauro komandos. Sunku pasakyti, kod?l ? rungtynes Elektr?n? komanda atvyko tik eiese gal komanda iretinta traum?, o gal aid?jus iretino siaut?janti gripo epidemija, bet aiku viena tokia sud?timi pasiprieinti m?s? komandai jie netur?jo galimybi?. Kadangi m?s? komanda paj?gesn? meistrikumu ir iose rungtyn?se buvo didesn? kiekybe, tai jau nuo pat susitikimo pradios nekilo abejoni?, kas laim?s. M?s? komanda aid? tiesiog savo malonumui ir i?rovams. Jau nuo pradi? Raseini? Rasai ?gij? solid? pranaum? j? tik didino efektingai aisdami tiek puolime, tiek gynyboje. Varovai buvo sutriukinti 111:67 (30:10), (27:21), (28:18), (26:18). Raseiniki? gretose puikiu aidimu pasiym?jo Valdemaras Savostjanovas (33 takai, 4 rezultatyv?s perdavimai, 4 perimti kamuoliai), Vaidas Trepo?ka (22 takai, 5 rezultatyv?s perdavimai) ir Vidmantas Ukuraitis (21 takas, 11atkovot? kamuoli?, 4 perimti kamuoliai, 1 blokas). Buvo puikus savaitgalis m?s? komandai ir malonios akimirkos komandos fanams. Kitos rungtyn?s namuose vyks 2011-02-11 18:00. Susitinka Raseini? Rasai- .M.K.A.-Lietuvos draudimas.

Krepinis, rajono pirmenyb?s

Vasario 5 dien? susitiko Jauniai-1 ir Vidukel?. Jaunieji krepininkai iretinti gripo tik septyniese gal?jo rungtyniauti susitikime, oVidukel?, kaip visada ? visas
rungtynes iur?dama labai atsakingai, atvyko pilnos, paj?gios sud?ties. Susitikimo pradia buvo lygi, tik iek tiek nervinga. Vis? pirm?j? k?lin? vyko lygi kova, o jaunieji krepininkai net negalvojo sud?ti ginkl? ir lengvai pasiduoti. Po gana lygaus pirmojo k?linio vis d?lto j? sugeb?jo laim?ti Vidukel?, geriau suaidusi jo pabaig? (16-20). Antrasis ir tre?iasis k?liniai jau irykino trump? jaun?j? aid?j? komandos suolelio problem?. iuose k?liniuose Vidukel? sugeb?jo susikrauti solid? pranaum?, laim?dama k?linius 15-29 ir 11-23. Ketvirtasis k?linys jau nek?l? abejoni?, kas laim?s ? susitikim?, nors jaunieji krepininkai, sukaup? paskutines j?gas, ir laim?jo j? (18-12), bet prie tai dideliais skirtumais pralaim?ti k?linukai neleido kiek ar?iau priart?ti, ir susitikim? laim?jo Vidukel? 84-60, 16-20, 15-29, 11-23, 18-12. Nugal?toj? gretose pasiym?jo M. ukauskas 23 takai.
Antrajame io vakaro susitikime susitiko Jaunu?iai-2 ir aiginys. aiginio komanda jau nuo pat k?linio pradios nedav? prieininkams suabejoti j? pranaumu ir labai susikaup? prad?j? ? susitikim? ilaik? savo persvar? iki rungtyni? pabaigos. Tiesa, rezultatas n?ra toks didelis j? naudai, bet tai tik d?l to, kad jie ? vakar? leido paaisti visiems savo aid?jams. Kol stipriausias penketukas b?davo aikt?je, aiginys diktuodavo savo aidimo ritm? ir atitr?kdavo solidiu skirtumu, bet lyderiams atsis?dus pails?ti, Jaunu?iai tuo pasinaudodavo ir kelet? kart? buvo gr?smingai priart?j?, bet aiginys kontroliavo ias rungtynes ir be vargo laim?jo susitikim? 84-79, (31-15), (23-14), (13-27), (17-23). Nugal?toj? gretose pasiym?jo A. ukauskas 20 takai.

Lietuvos vyr? tinklinio I-lyga

Vasario 5-6 dienomis Raseini? KKSC sporto sal?je vyko Lietuvos vyr? tinklinio I-lygos ?empionato varybos. Vasario 5 dien? KKSC-Norvelita tinklininkai susitiko ss Klaip?dos Vakaris tinklininkais. Susitikimo pradia nuteik? optimistikai, kad galb?t ikovosime lengv? pergal?, bet to ne?vyko. iame susitikime prireik? penkto papildomo seto, kur? laim?jo m?s? tinklininkai. Jie laim?jo ir susitikim? 3-2. Vasario 6 dien? pas mus atvyko Klaip?dos Klaistvita labai paj?gi uostamies?io komanda. Lauk? sunkus susitikimas. Pirmojo seto pradia buvo labai lygi ir nei vienai komandai nepavyko ?gyti pranaumo. V?liau mums pavyko atitr?kti 11-7, bet prieininkai negalvojo lengvai atiduoti seto ir po truput? pasivijo mus ilygindami rezultat? 22-22. Deja, mums nepavyko s?kmingai suaisti paskutini? padavim? ir ? set? pralaim?jome 23-25. Antrasis setas buvo analogikas pirmojo atspindys lygi pradia, po to ?gijome pranaum? 21-17, bet v?l blogai suaid?me seto pabaig?, pralaim?jome 23-25. Tre?i?j? set? prad?jome labai blogai pradia 1-6 ir tai gal?jo b?ti lemiamas setas. Tai suprasdama m?s? komanda susikaup?, po truput? ilygino rezultat? ir persver? j? savo naudai, ilaikydama pranaum? iki seto pabaigos ir laim?dama j? net 25-19. Tai nuteik? optimistikai, kadangi setas buvo laim?tas labai geru rezultatu. Ketvirtasis setas ir jo pradia buvo nebloga, pirmavome 4-3, bet po to prie-ininkai per?m? iniciatyv? ir po truput? didino savo pranaum?, tod?l teko pripainti j? laim?jim? 18-25. Bendras rezultatas 1-3. Pralaim?ta stipriai komandai. ? savaitgal? m?s? komandoje, aisdami savo pozicijose, puikiai pasiym?jo Mindaugas Mikalauskas, Mantas Bartkus, Ovidijus Valin?ius. Gaila, kad ateina maokai sirgali? palaikyti m?s? miesto komandos, kuri demonstruoja puik? aidim?. Nor??iau pakviesti visus aistruolius ateiti ? rungtynes ir palaikyti m?s? tinklininkus.

2 Komentarai

  1. Lina

    2011-02-19 13:48

    ia savaite sportui nulis d?mesio.Bet ne vien rinkimai vyksta,nors jie inoma pelningiau.

  2. asminde

    2011-02-23 08:52

    Na Lina nemanau kad sporto nera visiskai. Tikrai yra ka skaityti apie sporta. Siaip rinkimai tai daro savo ir ne visi straipsniai papuola i spauda bet cia buvo visi.