Nuotaikingos Vaik? Velyk?l?s

Versija spausdinimui

Velykos stebuklinga pavasario, atgimimo ir diaugsmo vent?, ji ne?sivaizduojama be vaik? klegesio, ?vairiaspalvi? margu?i?, Velyk? bobut?s. Jauki? ir saul?t? balandio 20 dienos popiet? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje susirinko didesni? ir maesni? skaitytoj? b?rys ? rengin? Vaik? Velyk?l?s. Jame netr?ko ger? emocij?, ?domi? uduot?li?, jaudinan?i? aidim?.
Saugaili? vaik? dienos centro lankytojai, Raseini? maltie?i? vaik? dienos centro vaikai ir itikimieji bibliotekos bi?iuliai iklaus? Velyk? bobut?s (Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus ved?jos Jolantos Gudeikyt?s) garsiai skaitom? Beatri??s Poter istorij? Pasaka apie triu? Petriuk?. V?liau visi puo? didiul? Velyk? margut? ?ia pat vietoje numargintais maesniais popieriniais margu?iais. K?rybingai padirb?j? vaikai pasin?r? ? viktorinos Gudru?i? margu?iai klausimus. Teko gerokai pasukti galvas ir prisiminti sukauptas inias atsakin?jant ? suktus ir maik?ius klausimus, ta?iau viktorina pra?jo linksmai ir ?domiai! Pamanktinus galveles, prireik? im?ginti ir koj? vikrum? bei orientacij? aidime Vikrusis kiauinis. O galiausiai, kokios Vaik? Velyk?l?s be margu?i? ridenimo? Renginio dalyviai, atsine? savo spalvinguosius margu?ius, greitai ?sisuko ? ridenimo atrakcij?, stengdamiesi numuti kuo daugiau kiauini?.
Pasibaigus renginiui, jaunieji bibliotekos lankytojai neliko be dovan? visi buvo apdovanoti labdaros ir paramos fondo vieskime vaikus knygel?mis, okoladiniais margu?iais. Diaugiam?s t?veli? ir vaiku?i? aktyviu dalyvavimu Vaik? Velyk?l?se ir kvie?iame dalyvauti kituose m?s? renginiuose.
Justina Maulien?,
Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros
skyriaus vyresnioji bibliotekinink?
************
Kiekviena naujai iauusi balandio diena vis labiau atitolina altuko vangu?ius ir bando ?kv?pti emei gyvyb?s. Pa?iais pirmais iedais puoiasi gamta, o ir mes nenorime likti nuoalyje. Balandio 22 dien? skub?jome ? Paliepi? bibliotek? v?sti Vaik? Velyk?li?. Vaikai jau anks?iau pie? margu?ius, jais papuo?me bibliotekos did?? margut?.
Maiesiems bibliotekos lankytojams labai patiko pasaka Margu?io svajon?. Kiekvienas k?r?me savo svajones ir, aiku, ridenome margu?ius, ?lome, rinkome nugal?toj?. J? apdovanojome medaliu, o likusius dalyvius knyg? skirtukais, saldiomis dovan?l?mis.
A?i? labdaros ir paramos fondui vieskime vaikus u dovanotas Aido Juraiaus knygeles ?sino Gagio kelion?s visiems konkurso Vaik? Velyk?l?s 2022 dalyviams. Kartu su Gagiu leisim?s ? kupinas i?ki?, nepatirt? ?sp?di? nuostabias keliones ir nekantriai lauksime nauj? ven?i?.

Nijol? Stakevi?ien?,
Paliepi? bibliotekos bibliotekinink?

Komentarų nėra