Olimpinis festivalis

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

20102011 m. Raseini? rajono mokini? olimpinio festivalio lengvosios atletikos atskir? rung?i? varybos vyko Raseini? miesto stadione i? met? gegu?s 11 dien?. Tarpusavyje var?si Raseini? rajono mokyklos: Ariogalos ir Vidukl?s S. Stanevi?iaus gimnazijos, Paupio pagrindin? mokykla, Raseini? Kalno, altinio ir Nemak?i? M. Mavydo vidurin?s mokyklos. Mergai?i? komandin?je ?skaitoje tarp mokykl? nugal?toja tapo altinio vidurin? mokykla, surinkusi 119 tk. Antr?j? viet? ikovojo Kalno vidurin? mokykla, surinkusi 113 tk. Tre?ioji atiteko tik vienu taku nuo antros vietos atsilikusiai Ariogalos gimnazijai 112 tk.
Atskirose rungtyse tarp mergai?i? pasiym?jo ir pirm?sias vietas ikovojo ios sportinink?s :
100 m b?gimas Aust?ja Venslauskait?, 13,37 sek., Ariogalos gimnazija;
400 m b?gimas Laura imkut?, 1,05,82 sek., Kalno vid. m-kla; 800 m b?gimas Alvyd? turmait?, 2,48,26 sek., Paupio pagr.m-kla;
Estafet? 4×100 Deimant? Pakevi?iut?, Jogail? Petrokait?, Viktorija Joneikyt?, Kristina Rozenbergait?, 0,57,42 sek., altinio vid. m-kla; .Rutulys Ar?n? Grei?i?t?, 10,03 m, Ariogalos gimnazija;
uolis ? aukt? Viktorija Joneikyt?, 1,45 m, altinio vid. m-kla;
uolis ? tol? Jogail? Petrokait?, 5,82 m, altinio vid. m-kla. ?domu paym?ti, kad Jogail? ioje rungtynuoko toliau u visus vaikinus.
Berniuk? komandin?je ?skaitoje tarp mokykl? nugal?toja tapo Nemak?i? M. Mavydo vidurin? mokykla 119 tk. Antr?j? viet? ikovojo Ariogalos gimnazija 116 tk. Tre?ioji atiteko Kalno vidurinei mokyklai 110 tk. Atskirose rungtyse tarp berniuk? pasiym?jo ir pirm?sias vietas ikovojo ie sportininkai:
100 m b?gimas Edgaras Rupeika, 11,26 sek., Ariogalos gimnazija;400 m b?gimas Mindaugas Bal?iauskis, 0,53,24 sek., Nemak?i? M. Mavydo vid. m-kla;
800 m b?gimas Simas Bertaius, 2,06,97 sek., Nemak?i? M. Mavydo vid. m-kla;
Estafet? 4×100 Tautvydas Stankus, Edgaras Rupeika, Klaidas Strapas, Visvaldas Volskis, 0,49,27sek., Ariogalos gimnazija;
Rutulys Renatas Bartkus, 12,44 m, Ariogalos gimnazija;
uolis ? aukt? Viktoras Jokubaitis, 1,70 m, Kalno vid. m-kla;
uolis ? tol? Edvinas Juka, 5,63 m, Raseini? technologijos ir verslo mokykla.

Keturkov?

Raseini? rajono mokini? olimpinio festivalio lengvosios atletikos keturkov?s komandin?se varybose dalyvavo devynios rajono mokykl? komandos: Ariogalos ir Vidukl?s S. Stanevi?iaus gimnazijos, Raseini? ,,Kalno”, altinio, iluvos, Nemak?i? M. Mavydo vidurin?s mokyklos, Girkalnio ir Paupio pagrindin?s mokyklos.
Tarp mergai?i? I viet? ikovojo altinio vid. m-kla, surinkusi 980 tk., II vieta atiteko Nemak?i? M.Mavydo vid. m-klai 925 tk., III Vidukl?s S. Stanevi?iaus gimnazijai 895 tk.
Tarp berniuk? I viet? ikovojo altinio vid. m-kla 952 tk., II ,,Kalno vid. m-kla 900 tk., III liko Ariogalos gimnazija 863 tk.2010-2011 m. Lietuvos mokini? olimpinio festivalio lengvosios atletikos keturkov?s tarpzonin?s varybos m?s? rajono rinktinei susiklost? nes?kmingai, ? kit? etap? nepateko. Surinkusios 984 tk., mergait?s u?m? penkt? viet?. M?s? rajonui atstovavo altinio vid. kla. Berniukai u?m? atunt? viet? 760 tk.

Komentarų nėra