Opera Raseiniuose: pokalbis su reisiere K. Novikova

Versija spausdinimui

Prab?gus vasarai ir iek tiek atv?sus gausi? kult?rini? rengini? kartinei, kalbam?s su reisiere Karina Novikova apie i? met? didiausi? klasikin?s muzikos rengin? Raseiniuose pirm?j? operos pastatym? su simfoniniu orkestru. Kalb?josi operos scenos darbinink? komandos narys, Raseini? rajono kult?ros centro projekt? vadovas Ar?nas Kazlauskas.
Kokie ?sp?diai liko pra?jus vasarai?
Ties? pasakius, tik dabar pradedu atsigauti. Renginio dydis priblok? ir mane m?s? komandoje buvo 30 moni?, o kur dar Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir visas techninis personalas. Visa tai suvienyti vienam tikslui, toms kelioms valandoms operos spektaklio, buvo kaip galingo lazerio nukreipimas ? tiksl?. Mums, nedidelei ir nepriklausomai kompanijai Operos akseleratorius, parodyti dvi vienaveiksmes operas per vien? vakar? ir su savo produkcija, jos kokybe atsidurti greta kit? rimt? operos teatr? tikrai didelis pasiekimas.
Kaip tai ?vyko? Kaip vyksta tokie dideli darbai?
Viskas vyko palaikant daugybei moni?, ?staig? ir susiklos?ius daugeliui grai? sutapim?. Pavyzdiui, tikrai puikus UAB Danspin sumanymas savo dvideimties met? vent?s proga padovanoti miestui Lietuvos valstybin? simfonin? orkestr?, mero Andriaus Bautronio nusiteikimas puosel?ti nauj? tradicij?, Kult?ros centro pagalba gaminant, montuojant dekoracijas, raant projekt? ir darant daug kit? nematom? darb?. Labai diugina nauji r?m?jai: buhalterin?s apskaitos ?mon? UAB Dero ir ?kininkas Alfredas Bardauskas. Projektas kainavo tikrai daug, parama buvo nepaprastai reikalinga. Ir kai jau visa tai gavome, beliko pastatyti oper?.
Tokia smulkmena!
Taip! Po vis? organizacini? darb? buvo nepaprastai gera usidaryti Kunick? sodyboje, kur suvaiavo visi solistai, ok?jai, komanda, ir repetuoti. Dirbome dvi savaites, nuo ryto iki vakaro, o tada jau ivaiavome ? Vilni? repetuoti su orkestru. Pati stovykla buvo ypa? intensyvi viena opera italika, greita ir juokinga, o kita vokika, dramatika. Reik?jo persiorientuoti, kitaip nuteikti solistus, kurti kit? atmosfer?. Vienu metu Danspin sand?lyje mums sumontavo dekoracijas, kad gal?tume isibandyti, visk? surepetuoti, kaip jau bus i tikro. Tai jaut?m?s kaip dideliame teatre su visais darbo patogumais. Labai diaugiuosi, kad solistai ir komanda ?vertino tokias nuoirdias raseiniki? pastangas. Jie ne tik gal?jo puikiai pasirodyti, bet ir gerai jaustis dirbdami.
Solistams turb?t ne?prasta repetuoti kaime?
Mes ? Daugodus atvaiuojame jau tre?ius metus. Daug kam tai yra laukiamiausias met? ?vykis susitikti su kolegomis, neblakomiems dirbti kelet? savai?i? prie naujo vaidmens. Apsigyvename Redos ir Rosvaldo Kunick? sodyboje, mus priima kaip namuose, o r?pestis toks, kad mes net ne?sivaizduojame, kad taip gali b?ti. Pavyzdiui, iemet atvyk? radome ?rengtus kambariukus, kuriuose gali apsistoti beveik trisdeimt moni?! Ir viskas paprastai, su geriausia nuotaika ir svetingumu. Labai diugina ir tokie mai dalykai, kai, pavyzdiui, meras randa laiko ir usuka ? repeticij?, paklausia, ar viskas gerai klojasi. Atmosfera tikrai ypatinga, garsas apie Raseini? svetingum? ir meil? operai pasklido labai toli.
Raseiniuose statyta opera nuvyko ir ? sostin?, kaip sek?si ten?
Taip, rod?me operas Kristupo vasaros festivalyje Vilniuje ir Trakuose, j? 700 met? gimtadienio renginiuose. Nesl?psiu, pasirodyti sostin?je buvo labai svarbu. Nor?jome, kad vyresni kolegos, kritikai, muzikini? ?staig? ir teatr? vadovai pamatyt?, kok? darb? gali nuveikti jauni operos profesionalai. Buvo smagu matyti, kai reik?jo keisti dekoracijas ir Raseini? kult?ros centro brigada kaip laikrodukas visk? susp?jo atlikti per penkiolikos minu?i? pertrauk?. Labai brangu matyti koleg? akyse tok? r?pest? ir nor? padaryti savo darb? gerai. Jau?iausi tikrai pakyl?tai ir kai ma?iau jaunus solistus, dainuojan?ius su nuostabiu orkestru Vilniuje, pilname Adomo Mickevi?iaus bibliotekos kiemelyje. Gavome puiki? recenzij?, likome pasteb?ti ir ?vertinti, o tai sostin?je ne visada lengvai pavyksta.
Kokie ateities planai?
Labai nor?tume gr?ti ? Raseinius ir prisijungti prie miesto gimtadienio rengini?. iuo metu planuose yra viena didinga ir grai, Lietuvoje seniai statyta italika opera. Jei viskas pavykt?, tai b?t? dar vienas ingsnelis pirmyn ir prasminga tradicija t?st?si.
A?i? u pokalb?! Tikiuosi kitais metais v?l susitikti Raseiniuose.

Komentarų nėra