Orientuota į žmogų veikla

Siųsti Versija spausdinimui

Kasdienybė ir šventė

Stanislava TIJŪNAITIENĖ

Praėjusią savaitę VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sofija Šneiderienė sukvietė į pasitarimą bendruomenių slaugytojus, Socialinių paslaugų centro vadovus, Savivaldybės gydytoją. Tikslas: suderinti bendrą veiklą, orientuotą į kokybiškų ir visapusių paslaugų teikimą gyventojams.

Bendruomenės slaugytojo vaidmuo

Direktorė primena bendruomenės slaugytojams, kad jiems suteikta gana plati erdvė savarankiškai veiklai. Tenkindami bendruomenės narių sveikatos poreikius, jie privalo atlikti profesinius slaugytojo, patikėtinio, sveikatos mokytojo vaidmenis. Juk slaugytojas užtikrina bendruomenės slaugos procesą: pastebi esančias ir galimas sveikatos problemas, planuoja savo veiklą bendruomenės sveikatai gerinti, moka savarankiškai pasitelkti kitų žinybų darbuotojus, jei jų veikla gali prisidėti prie sveikatos gerinimo. Bendruomenės slaugytojas turi išmanyti vadovavimo metodus ir mokėti juos taikyti praktiškai, mokėti inicijuoti permainas, žinoti ir suprasti, kaip skatinti žmonių aktyvumą siekiant sveikatos, išmanyti derėjimosi principus ir mokėti juos naudoti praktiškai.

Apie socialiai draustuosius

Šiuo metu, pasak direktorės, prisirašiusiųjų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius balandžio mėnesį buvo 18 227, iš jų kaimo gyventojų – 13 303. Tačiau neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu – 1687, iš jų kaimo gyventojų – 1302, o tai reiškia, kad šie asmenys nemokamai negali gauti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų. Didžioji šių gyventojų dalis gauna socialines išmokas, vadinasi,jie yra apdrausti, bet apie tai informacijos neturi ne tik apdraustasis, bet ir Ligonių kasos. Problema ta, kad Socialinės paramos skyrius, skirdamas išmokas, gavėjų apie tai neinformuoja.

Kiekvienas socialinės paramos gavėjas, sužinojęs apie paskirtą paramą, turi apie tai nedelsiant informuoti Ligonių kasas, nes parama – tai ir socialinio draudimo garantas paramos gavimo laikotarpiui.

Socialinių darbuotojų veikla ir problemos

Diskusijoje dalyvavusi Socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus vedėja Rasa Mockevičienė džiaugiasi direktorės iniciatyva suburti bendram darbui tiek bendruomenių slaugytojus, tiek socialinius darbuotojus ir tikina, jog aktyvaus tarpusavio  bendravimo būtinai reikia. Apie tai byloja ir nesenas tuberkuliozės atvejis Viduklės seniūnijoje, kai  lankydama ir padėdama tuberkulioze sergančiai šeimai, socialinė darbuotoja galimai pati užsikrėtė tuberkulioze. Dabar atliekami tyrimai, ji  turi nedarbingumo lapelį. Tikimės, kad būgštavimai nepasitvirtins. Visi – tiek bendruomenės slaugytojai, tiek socialiniai darbuotojai, – pastebėję bendruomenės narių sveikatos pablogėjimą įtakojančius veiksnius,privalo apie tai pranešti galinčioms padėti įstaigoms ir organizacijoms.Šiuo metu Raseinių r. savivaldybėje yra 103 šeimos, kurios lankomos prevenciniais tikslais. Didžioji šių šeimų dalis neturi elementarių higienos įgūdžių, įtariai žiūri į socialinius darbuotojus, vengia kreiptis į medikus. Kad socialiniai darbuotojai išvengtų sveikatos problemų, centras planuoja įsigyti darbuotojų sveikatos apsaugai reikalingų priemonių. Vedėja kviečia slaugytojus visais probleminiais klausimais kreiptis į seniūnijų socialinius darbuotojus ir tikina, jog veikiant drauge galima pasiekti norimų tikslų. Direktorė Sofija Šneiderienė primena, kad bendruomenės slaugytojas turi teisę naudotis duomenimis apie bendruomenės narių socialinį draudimą. Šiuos duomenis jam turi pateikti tiek seniūnijos, tiek socialiniai darbuotojai. Labai svarbu užtikrinti sveikatos priežiūros tęstinumą, todėl dirbantis bendruomenėje slaugytojas turėtų pasireikšti kaip „ryšininkas“ tarp pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių, t.y.tarp ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros.

Diskusijos

Į diskusiją įsijungęs Vosiliškio bendruomenės slaugytojas Feliksas Petrėtis teigia, jog ne slaugytojo darbas ieškoti socialiai draustųjų –tai soc. darbuotojų veiklos sritis. Jie turėtų informuoti, kaip ir kokiam laikotarpiui vienas ar kitas gyventojas draustas. Be to, jis klausia, kas konkrečiai atsako už vienišų senolių priežiūrą, koks nustatytas lankomų šeimų skaičius vienam socialiniam darbuotojui? Pagalbos namuose skyriaus vedėja socialinėms paslaugoms Jolanta Simanauskienė informuoja, jog apie socialiai draustuosius darbuotojai duomenų neturi – tai seniūnų atsakomybė, o
už vienišų senolių priežiūrą atsako seniūnų pavaduotojai, kurie yra atskaitingi Socialinės paramos skyriui. Lankomų šeimų skaičius socialinių darbuotojų pareiginiuose aprašuose nenumatytas. Žinoma, yra daug painiavos ir nesusipratimų, kai tą patį darbą dirba kelios institucijos: kelios auklės – vaikas be galvos. Bet, pasak vedėjos, prasidėjusi socialinių institucijų pertvarka rajone dar nepasibaigė, todėl tikėtina, kad galutinis variantas bus priimtinas visoms pusėms.

Sveikinimo žodis

„Tarptautinė slaugytojų diena švenčiama Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus organizacijos sprendimu, anglų medicinos sesers Florens Naitingeil garbei, taigi per jos gimimo dieną, gegužės 12-ąją. Gailestingumo ir pasiaukojimo kenčiančiam žmogui simboliu tapusi moteris Krymo karo metu Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą, o vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Mieli slaugytojai, linkime tvirtybės, tikėjimo savimi ir žmonėmis, teikiant pagalbą jos reikalingam žmogui. Linkiu, kad Jūs visada gautumėte tinkamą, gerbtiną, nuoširdų dėmesį iš kitų darbuotojų, kolegų bei visuomenės. Ačiū, kad esate kartu su mumis“, – sveikinimo žodį Tarptautinės slaugytojų dienos proga tarė direktorės pavaduotoja Asta Kavaliauskienė.

Komentarų nėra