OIARAGIS (12.23 01.20)

Versija spausdinimui

Savait?s pradioje galite b?ti ram?s ir atsikratyti nerimo d?l galim? nenumatyt? kli??i? kelion?je, vaik? sveikatos, galim? finansini? problem?. Antroje savait?s pus?je ramyb? gali sudrumsti artim?j?, ypa? vaik? isiblakymas, neapdairumas, gali tekti greitai spr?sti kilusias problemas. Nuo j?s? geb?jimo valdyti emocijas, stres? ir susikaupti priklausys ir tai, kaip geb?site isisukti i sud?ting?, paini? situacij?.

Komentarų nėra