Paankstintos emigrant? vent?s

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Didysis emigrant? gr?imas vent?ms prasid?s prie pat Kal?das, kuomet m?s? tautie?iai, gav? por? savait?li? atostog? ar kiek maiau, skub?s aplankyti namiki? ir Lietuvos. Raseinikis Edgaras su mona Jolanta sugr?o gerokai anks?iau. Sako, taip ekonomikiau, nes dabar skrydiai yra pigesni, o prie Kal?das biliet? kaina gerokai iauganti. Bet prie ventes jie v?l b?si? Anglijoje, nes u darb? ventin?mis dienomis jiems brangiau mok?s.

Londonas neatstos Raseini?

Edgaras ir Jolanta Londone jau penkeri metai. Per tiek laiko jau pramokome kalb?, susiradome draug?, turime nuolatinius darbus ir i ekonomin?s pus?s i?rint tikrai negalime sk?stis. Bet ten mes visada jausim?s svetimi. Svetima aplinka, svetima kult?ra, svetimi
papro?iai. Ir oras ten svetimas, pokalb? pradeda Edgaras. Jolanta jam pritaria: A manau, kad niekada mes ten nepritapsime taip, kad jaustum?m?s lyg namuose. Jei neb?tume ivyk? i Lietuvos, mes gal ir neinotume, kas i ties? yra gimtin?s ilgesys. Gal b?t? tik skambi fraz? apie T?vyn?s meil? ir tiek. iandien mes tai inome, oi kaip inome. Visi emigrantai t? jausm? igyvena, tik vieni skaudiau, kiti lengviau. Bet visi jie ilgisi nam?, tik gal ne visada tai prisipa?sta. Bent mes nesutikome tokio, kuriam Londonas atstot? Raseinius ar kur? kit? Lietuvos miest?.

Panekovai pasakoja, kad jie kasdien mato prie gamyklos vart? skelbimus skaitan?ius naujus veidus. Danai igirsta sav? kalb?.Bet iandienos emigrantams ?sidarbinti darosi vis sunkiau. Net kai kuri? ofis? languose kabo skelbimai, kad darbo n?ra. Anglijoje taip
pat didelis nedarbas. Ta?iau, m?s? laimei, yra darb?, kuri? anglas ir stipdamas nedirbs. Tad tokie darbai atitenka mums ir, inoma, u daug maesn? atlyg?. Bet net pats maiausias atlyginimas Anglijoje yra daug didesnis nei Lietuvoje.

Statistika li?dna

Statistika skelbia, kad per atuonis i? met? m?nesius i Lietuvos ivyko apie 40 t?kst. moni?. Ta pati statistika skelbia, jog 2004 2009 metais per metus i Lietuvos ivykdavo tik apie 16 t?kst. moni?. O tai 2010-aisiais net 83 t?kst. emigrant?. Bet dalis j? nebuvo naujai ivykusieji. Jie tik nebuvo deklarav? savo ivykimo, o kadangi buvo ?vesta prievol? mok?ti privalom?j? sveikatos draudim?, tai m?s? emigrantai ir suskubo deklaruoti ivykim?. Pagal statistik? t?kstan?iui Lietuvos gyventoj? tenka 25,3 emigranto.

Panekovai mano, kad absoliuti dauguma gyventoj? ivyksta d?l ekonomini? prieas?i?. Bet ne paskutin?je vietoje yra ir socialinis nesaugumas, teisingumo tr?kumas, prastas darbdavi? poi?ris ? darbuotojus. Patik?kite, mes ten esame, kaip ?ia velniau pasakius, antrar?iai, bet darbdavys su mumis elgiasi graiai. Nebent kuris i m?siki? prasimua iki vaizeri? (prii?r?toj?, – aut.). Tuomet v?l padvelkia tuo, d?l ko b?gome i Lietuvos.

Depresijos kv?pavimas

Jolanta sako, kad Londone ji net jau?ianti depresijos kv?pavim?: Ji tvyro ore, jos pilna visur. Net jeigu sueiname pavakaroti, linksmai pab?ti, slogiai nuotaikai visuomet atsiranda vietos: kuris nors b?tinai prisimins namus, ten paliktus artimuosius, kitas ? tai atsilieps, kad
labai vis? pasiilgo, o tre?ias dar,i?r?k, ir apsiaaros… Ir visuomet itaip… Edgaras j? pildo: ?domu tai, jog niekas ten neprisimena to, kas Lietuvoje buvo negera. Umirtame ir bjaurius darbdavius, lupan?ius devynis kailius, ir kvailus politikus, nebegalvojame apie
bjaurybes biurokratus, kuri? tiek daug Lietuvoje. I toliau Lietuva graiau atrodo.

Mitai

Jolanta ir Edgaras sako nesuprantantys t?, kurie gr?? atostog?, skiedia apie rojaus gyvenim? emigracijoje. N?ra ten pieno upi? ir medaus krant?. Dirbame daug ir labai sunkiai. A anks?iau dirbau aldytuve, tai net kojos prie medpadi? prialdavo. Suled?jusi? produkt? d?es vilkau ? pilv? ?r?musi,moterikos problemos prasid?jo. Taip, mes ten daugiau udirbame ir daugiau sau galime visko leisti, bet viskas turi savo kain?, kalba Jolanta, tarsi atsakydama, kod?l gandrai vis prasukdavo pro j? bendro gyvenimo g?t?.

Mitais pora pavadino ir gr?tan?i?j? pasakojimus apie lengv? pritapim?, kad net kalbos nemok?damas gali gerai ?sitvirtinti. Be kalbos gali tik egzistuoti. O d?l egzistavimo kain ar verta i nam? trenktis. Kalb? b?tina mok?ti. Tiesa, ten yra sudaromos s?lygos jos mokytis, bet anaiptol ne visur ir ne visiems. Kai reikia darb? derinti su mokslais, i?r?k, ir nebesusp?ji. Panekovai sako, kad geriausia mokykla yra gyvas bendravimas su anglakalbiais. Ta?iau lietuvai?iams daniausiai tenka dirbti su lenkais ir rusakalbiais.

Kada nors gr?

Jolanta ir Edgaras viso savo gyvenimo su svetima alimi nesieja.Usidirbs namui, dar iek tiek juodai dienai pasid?s ir sugr?. Kada tai bus? Kai m?s? Gabija prad?s eiti ? mokykl?. Mes norime, kad m?s? dukra mokyt?si Lietuvoje ir kad ?ia b?t? jos namai, T?vyn?.
Panekovai neslepia, kad ir dabar svajones apie sugr?im? aud?, bet k? jie sugr?? veikt?? Kas j? ?ia laukia? Jiems kol kas Lietuva primena palaid? bal?: produkt? kainos jau dabar didesn?s nei Anglijoje, drabuiai taip pat brangesni. Vargu, ar ?ia gautume darbo, o nedirbant ar dirbant tik u minimum? m?s? santaupos bemat igaruot?. Vieoje erdv?je pasirodan?iais duomenimis, emigrantai vien pernai ? Lietuv? parve? per 4 milijardus lit?, kas prilygsta ketvirtadaliui viso imok?to darbo umokes?io alyje. Tai miliniki pinigai. Emigrant? udirbti pinigai padeda ilaikyti nelabai socialiai teisingoje Lietuvoje likusius j? artimuosius. Jie ?ia perkasi butus, statosi namus, kad kada nors sugr?t?. Apie pasilikim? svetur visam laikui kalba gal tik kas deimtas emigrantas.

Gabijos vent?

Jolanta ir Edgaras sako, kad jie tuo gr?imu tur?j? ir dar vien? misij? pakriktyti savo pirmagim? Gabij?. Mergytei jau antri metukai, o ji dar be krikto. Padarysime mo?iut? laiming?, nes ji d?l to labiausiai jaudinasi ir priekaitauja mums, kad nekrikt? auginame.
Mes ir patys to nor?jome, bet, matyt, per jauni esame, galvojame, kad dar susp?sime. Gabijai irinko Marijos krikto vard?. Jolanta paymi, kad atlikti tokias apeigas kaip kriktynos, santuoka ar pan. Londone gyvenant n?ra galimybi?. Bent jau mes neinome, kad m?sikis kunigas b?t?.

Ta?iau tradicines ventes pora sakosi ven?ianti: Tie, kurie neivaiuoja ? Lietuv?, sueina kr?von, padengia bendr? stal?, lauia plotkel? ir v?l kalba… apie Lietuv?.

1 Komentaras

  1. lietuve is londono

    2014-01-14 22:38

    ciau…ciau…kokiam kaime jus ten gyvenat??? tikrai ne londone, manau kad lietuvos vienkiemi! tarp kitko londone yra ir kunigas ir baznycia kur kiekvienas tikras lietuvis zino,ir vaikus krikstija ir tuokiasi ir siaip apsilanko kai noro yra… o sapnas tai neblogas turbut norvelitos saldytuvose dirba bet sapnuoja kad londone??? noreciau tiketi kad si istorija isgalvota tam, kad atbaidytu tuos kas ruosiasi emigruoti…o siaip sis straipsnis tai tikri paistalai….nieko panasaus i realu gyvenima… tarp kitko gyvenu londone beveik 10 metu bet tokiu lietuviu kas gyventu prisiminimais apie lietuva nesutikau,tik viena…daugelis lietuviu gailisi kad per velai isvaziavo.