Pab?gimai ? iluv? Adventus: kad ramyb? ateit?

Versija spausdinimui

Kai savo kasdienyb?je danai judame grei?iau nei norime ar galime, yra vieta, kurioje galima trumpam stabtelti. Pab?gimai ? iluv? tai asmenin?s ramyb?s laikas, dovanojantis paskaitas su diskusijomis ir dvasinius pokalbius su vietos ir kult?ros painimu.
iluvos piligrim? centras drauge su Vilniaus dominikonais kvie?ia vien? gruodio savaitgal? pab?gti ? iluv? tam, kad ramyb? ateit?. Nuo gruodio 2 d. iki 4 d. j?s? lauks prasminga dovana artimui, kal?dai?i? sau ir artimiesiems gaminimas, paskaitos ir susitikimai su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ, iluvos parapijos klebonu Erastu Murausku, broliu dominikonu t. Mindaugu Slapinsku, kun. Robertu Urbonavi?iumi, ses?mis eucharistiet?mis jie visi susiburia, kad kiekvienam dalyvaujan?iam rast? laiko.
Kvie?iame vien? gruodio savaitgal? pab?gti ? iluv? ir susigr?inti asmenin? ramyb?. Apgyvendinama sesi? eucharistie?i? vienuolyno patalpose ir Jono Pauliaus II namuose.
Kaina 120 Eur mogui. ? kain? ?skai?iuota apgyvendinimas dvivie?iuose kambariuose, maitinimas tris kartus per dien?, intencij? vak?s, kal?dai?io gamyba, paskaitos ir susitikimai. ? kain? ne?skai?iuotas atvykimas iki vietos.
B?tina registracija iki lapkri?io 25 d. Viet? skai?ius itin ribotas. Registracija vyksta el. patu info@siluva.lt. Daugiau informacijos galite rasti www.siluva.lt ir www.dominikonai.lt.
? klausimus atsakome el. patu info@siluva.lt arba telefonu 8 663 62 840 (Silvija).
iluvos piligrim? centro informacija

Komentarų nėra