Pabeld? angelas ? m?s? irdis

Versija spausdinimui

Kaulaki? biblioteka pasipuo? laukdama svarbaus met? renginio po met? pertraukos v?l surengtas adventinis vakaras Pabeld? angelas ? tavo ird?. Kaip ir kasmet, karpiniais dekoruoti langai, papuota eglut?, padarytos dekoracijos.
Graiomis giesm?mis susirinkusi?j? irdis virpino sakralin?s muzikos ansamblis ir Smilt? Skutkevi?i?t? i Vadgirio, Naglis Ma??nas i Veliuonos. J? vadov? energingoji ir visur susp?janti Lina Lukoien?. iluvos parapijos klebonas Erastas Murauskas atvyko su savo mokiniu Pauliumi, susirinkusiesiems dovanojo ne tik savo atliekam? k?rini?, bet ir sureng? tik?jimo ties? egzamin? uduodamas klausim?, ? kuriuos iekojome atsakym?, ir ne taip lengva buvo j? rasti. Romantikai vaki? ir ibinto viesoje savo dainas atliko S. Skutkevi?i?t?. Visi buvo paker?ti renginio pabaigoje N. Ma??no atlikt? giesmi? groio ir atlik?jo balso tembro, net ir pasibaigus renginiui dar kur? laik? niekas nepajud?jo i vietos. L. Lukoien?s renginio pradioje pasakyti odiai, kad pajustume vakaro dvasi? ir pakiltume link debes?, isipild? su kaupu. Sugr?ome ? namus kupini pakyl?jimo ir su juo liekame laukti didi?j? met? ven?i?.
D?koju renginio r?m?jams: Pagojuk? seni?nijos seni?nui Antanui Valantinui, verslininkei Linai Pocienei, fotografui, Alio Raseini? feisbuko paskyros redaktoriui Vytaliui Judickui u nuotraukas ir vaizdo ?raus.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra