Padėkos vakaras Mirkliuose

[1]Gruodžio 17 dienos vakarą vyko Mirklių kaimo bendruomenės kalėdinis padėkos vakaras, susirinko aktyviausi bendruomenės nariai, vaikučiai ir svečiai. Kaip visada, atvyko vaikučių iš Raseinių pagalbos šeimai namų.
Artėjančios gražiausios šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventės daugelį mūsų paskatina nuoširdžiai ištarti ačiū už didelius ir mažesnius darbus, už gerą žodį, o kartais tiesiog už pabuvimą drauge. Susirinkusiesiems už visų metų veiklą buvo įteikti padėkos raštai ir dovanėlės. Taip pat atvyko ir Kalėdų Senelis su Snieguole, jie taip pat atnešė dovanų, palinkėjo gerų metų ir sveikatos.
Mirklių kaimo bendruomenė kiekvienais metais dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, tad pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenę saugaus eismo klausimais, siekiama skatinti saugiai elgtis kelyje, gatvėje, pėsčiųjų perėjose. Šventės metu vyko viktorina, konkursas ir žaidimai. Bendruomenės pirmininkė išdalino šviesą atspindinčius atšvaitus ir kitas priemones.
Nuoširdžiai dėkoju rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, Onutei ir Edmundui Kazbarams, Birutei Andriulienei. Taip pat visiems dalyviams nuoširdžiai ačiū už pagalbą, gerą nuotaiką, gražius eilėraštukus, daineles, šiltą bendravimą visą vakarą.
Gražina Andraitienė,
Mirklių kaimo bendruomenės pirmininkė