Pagarba knygai ir žmogui

Versija spausdinimui

Spalio 27 d. Katauskių biblio­tekoje vyko popietė „Pagarba knygai ir žmogui“, skirta Lietuvos istoriko, rašytojo, švietėjo, tautinio atgimimo veikėjo Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms paminėti.
Renginį pradėjo Katauskių moterų vokalinis ansamblis „Pienė“ (vad. Saulius Beniulis) Raseinių krašto lietuvių liaudies daina „Kas to čiesai, do gadynes“.
Popietės dalyviams kartu su Danute Žakaitiene pristatėme kūrybinį rašytojo palikimą Lietuvai, lietuvių kalbai, žmonėms. Eksponuojamoje S. Daukantui skirtų knygų parodoje buvo pristatyta 1955 m. išleista knyga „Simonas Daukantas. Rinktiniai raštai“, ją mielai paskolino Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Roma Kavaliauskienė.
Popietėje skambėjo ir žemaitiška tarmė, ją priminė bibliotekos skaitytoja D. Žakaitienė skaitydama ištraukas iš knygos „Lietuvos girios senovėje“.
Renginyje pristačiau Irenos Putvinskaitės piešinių „Gimtinės takais keliaujant“ parodą. Ji bibliotekoje buvo eksponuojama tris mėnesius, o per renginį D. Žakaitienė parodą papildė iš asmeninių autorės archyvų padovanotais darbais.
I. Putvinskaitė piešiniuose vaizdavo savo gimtąją Skaraitiškę. Man tai tarsi dar vienas S. Daukantas, kurio darbai skirti gimtajam kraštui. Su trumpa S. Daukanto gyvenimo istorija popietės dalyviai susipažino žiūrėdami ištrauką iš dokumentinio filmo „Simonas Daukantas“ (autorius L. Gudinavičius, L. Kašys 1993 m.).
Prisiminus net tris mėnesius vykusį vasaros iššūkį „Vasara su knyga“ prizais ir diplomais buvo apdovanoti organizatorių pateiktas užduotis įvykdę iššūkio dalyviai Elena Gaidelienė, Albina Malinauskienė, Rasa Norkienė, Giedrė Karčiauskienė, Edita Lašinienė, Zuzana Maslauskienė, Ilona Petroševičienė, Audronė Šeflerienė ir
D. Žakaitienė. Renginį vainikavo ansamblio „Pienė“ koncertinė programa.
Nuoširdžiai dėkoju Antanui Miceikai už renginyje skaitytus poezijos posmus apie rudenį, Lyduvėnų kaimo bendruomenės seniūnaitei Rasai Radzišauskienei, Janinai Petrylienei, Valerijai Aniulienei už dalyvavimą renginyje, D. Žakaitienei už bendradarbiavimą, Katauskių kaimo bendruomenei už geranorišką pagalbą ir sukurtą jaukią atmosferą, ansambliui „Pienė“ ir visiems atvykusiems.

Ingrida Staponienė,
Katauskių bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra