Aktualijos

Raseini? iuolaikin?s muzikos festivalis keliasi ? Ariogal? (0)

Rugs?jo 89 dienomis Raseini? rajono kult?ros centro Ariogalos sal?je prat?sime festivalio Unseen notes rengini? maraton?. ? kart? tai trys labai skirtingi pasirodymai vienas iuolaikinio okio spektaklis ir du improvizacin?s muzikos

Skaityti daugiau

Kvie?iame ? knygos eimai Lobis. Slapta kelion? ? iluv? pristatym? (0)

iluva ypatinga tikintiesiems, piligrimams, religiniams ir ne tik turistams vietov?, kurios istorija t?siasi kelis imtme?ius. Visgi kalb?ti apie sud?ting? vietos istorij?, paym?t? ne tik Apsireikimo, ta?iau ir rezistencini? kov?, yra

Skaityti daugiau

? naujus mokslo metus valso ingsniu (0)

Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vietimo ir sporto skyrius kartu su Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba rugpj??io 29 dien? organizavo konferencij? Ugdymo proceso kaita mokini? ?g?iai, skirt? Raseini? rajono pedagoginei bendruomenei.
Po

Skaityti daugiau

Biblioteka lobi? skrynia (0)

Biblioteka tai neisenkan?i? lobi? skrynia. Kiekvienas apsilank?s joje atranda k? nors naujo ir ?domaus. Maieji skaitytojai intensyviai lankosi neseniai duris atv?rusiame Sensoriniame kambaryje, dalyvauja ?vairiose edukacijose, usi?mimuose ar organizuojamose

Skaityti daugiau

Kaulaki? bibliotekoje lank?si raytoja R. Vanagait? (0)

Kaulaki? bibliotekos skaitytoj? kvietimu bibliotekoje surengtas susitikimas su dalies skaitytoj? prietaringai vertinama raytoja R. Vanagaite. Jos k?ryba populiari ir skaitoma. R. Vanagait? gyvena Ispanijoje ir tik savaitei gr?usi ? Lietuv?

Skaityti daugiau

Aktyvi ir prasminga krepinio klubo ,,Raseiniai veikla (0)

Raseini? krepinio klubas Raseiniai vasar? aktyviai leido laik? ne tik formuodamas krepinio komand? sud?tis ir biudet? kitam sezonui, bet ir dalyvaudamas socialin?je veikloje bei organizuodamas stovyklas jaunimui.
Liepos pabaigoje jaunimas rinkosi

Skaityti daugiau

Atverk duris vasarai Vidukl?s bibliotekoje (0)

Baig?si labai grai iniciatyva Atverk duris vasarai. Jau atuntus metus Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro ir vietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuota iniciatyva kviet? ?staigas neurakinti dur? vasar? ir suteikti

Skaityti daugiau

Atverk duris vasarai Nemak?i? bibliotekoje (0)

Nemak?i? biblioteka prisijung? prie iniciatyvos ,,Atverk duris vasarai. ios iniciatyvos tikslas suteikti vaikams galimyb? prasmingai leisti vasaros atostogas. Usi?mimo dalyviai aid? ?vairius lauko aidimus, pie? ant imaniosios lentos, konstravo ir

Skaityti daugiau

Nuotykiais kvepianti vasara bibliotekoje (0)

Vasar? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje netr?ko veikl?, ugdan?i? vaik? k?rybikum? ir saviraik?, lavinan?i? tarpusavio bendravimo ?g?dius bei suteikian?i? kokybik? uimtum? atostog? metu. Jau tre?ius metus i eil?s biblioteka prisijungia

Skaityti daugiau

Ar galime ? mityb? i?r?ti pro pirtus? (0)

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mityba yra kone pagrindinis sveikat? lemiantis ir lig? rizik? mainantis veiksnys. D?l to susim?styti apie sveikos mitybos ir gyvensenos ?pro?i? formavim? tur?t? ne tik norintys

Skaityti daugiau