Aktualijos

Kal?din? dovana Aktyvi mokykla (0)

Art?jant graiausioms met? vent?ms Raseini? lopelis-darelis Saulut? gavo ypating? dovan? Aktyvios mokyklos pripainim? (status?). Nacionalinio sveikat? stiprinan?i? mokykl? tinklo ir aktyvi? mokykl? veiklos koordinavimo komisija ?vertino m?s? ?staigos fizinio aktyvumo

Skaityti daugiau

Kal?din? eglut? diaugsmas maiesiems (0)

ventiniu urmuliu ir gera nuotaika Lenkeli? kaimo bendruomen?s vaiku?iai, j? t?veliai ir seneliai gruodio 17 dienos popiet? pasitiko Kal?d? Senel? su pilnu maiu saldaini? ir dovan?li?. Jis atskriejo, kaip ir

Skaityti daugiau

Kal?d? belaukiant (0)

Gruodio 17 d. Ramon? kaimo bendruomen? sureng? vent? Kal?d? belaukiant, skirt? vaiku?iams, j? mamyt?ms, t?veliams ir kaimo gyventojams. Renginys prasid?jo Ramon? miraus ansamblio Ram?s monai, kurio vadovas Vaidotas Vilkas, kal?din?mis

Skaityti daugiau

Kal?dinis pad?kos vakaras Mirkli? bendruomen?je (0)

Art?jant met? pabaigai Mirkli? kaimo bendruomen? susirinko pabendrauti, pad?koti darbtiems ir aktyviems jos nariams u nuveiktus graius darbus. Svarb?s darbai Mirkliuose nesibaig? laukia bendruomen?s nam? atidarymo vent?, bus vykdomi ir

Skaityti daugiau

ven?i? laukimas Ariogaloje (0)

iema nuostabus met? laikas. Kai lauke alta, mus ildo nam? idinys. Raseini? meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokiniai gruodio 9 dienos vakar? ild? savo t?veli? irdis nuostabiais muzikos garsais, vyko mokytoj?

Skaityti daugiau

Adventinis vakaras Kaulaki? bibliotekoje (0)

Atunt?j? kart? bibliotekoje vyko tradicinis renginys adventinis vakaras Pabeld? angelas ? tavo ird?. iam vakarui biblioteka buvo papuota popieriaus karpiniais ant lang?, eglute, nupintu advento vainiku.
I kit? adventini? vakar? is

Skaityti daugiau

Spalv? gelm?je (0)

Gruodio 3 d. Kaulaki? bibliotekoje atidaryta tautodailinink?s Rasos Raba?iauskien?s tapybos darb? paroda Spalv? gelm?je. Dalyvavo Raseini? parapijos Votyvos choras, vadovaujamas Gerdos Lapinskait?s, jame gieda ir R. Raba?iauskien?. Tiesa, negal?jo atvykti

Skaityti daugiau

Bendryst?s vakaras Ariogaloje (0)

mogaus ryys su mogumi viena didiausi? socialini? vertybi?. Gyvename pasaulyje, kuriame privalome kasdien bendrauti su kitais mon?mis, tai yra neatskiriama socialumo dalis. Bendravimas nat?ralus ir b?tinas. Pranc?z? raytojas Antuanas de

Skaityti daugiau

Fizinis aktyvumas geros savijautos garantas (0)

Visi ino ir supranta, kad jud?ti sveika, kad fizinis aktyvumas gerina nuotaik?, stiprina irdies veikl? ir raumenyn?, padeda kovoti su tinguliu.
Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje ?gyvendinamas projektas Kartu mes stipr?s! jau

Skaityti daugiau

?gyvendintas projektas jaunimui (0)

Steponkaimyje atviroji erdv? jaunimui veikia jau eeri metai. iais metais bendruomen? taip pat ?gyvendino projekt?, kurio metu skatino jaunim? atviroje erdv?je usiimti ?vairiomis veiklomis, sudar? galimybes projekte dalyvauti maiau galimybi?

Skaityti daugiau