Aktualijos

Biblioteka visiems (0)

Lietuvos vie?j? bibliotek? duris puoia iskirtinis enklas spalvota d?lion? Biblioteka visiems. Skirtingos element? spalvos ir j? susijungimas rodo geb?jim? priimti vieniems kitus nepaisant m?s? skirtum? ir ?vairumo bei simbolizuoja bibliotek?

Skaityti daugiau

M?s? kunigas (0)

Kai daugiau nei prie dvideimt met? Vidukl?s bany?ios choristai Rima ir Rolandas akiai ? bany?i? atsivedavo dar visai ma? savo s?n? Eligij?, niekas negal?jo pagalvoti, kad smalsiomis akut?mis tyrin?jantis bany?ios

Skaityti daugiau

Nemak?iai ir iluva Lietuvos maosios kult?ros sostin?s: su kokiais i?kiais teko susidurti pelnius ? titul?? (0)

Ma?j? Lietuvos kult?ros sostini? 2022 m. projekt? atrankos komitetas paskelb? devynis alies miestelius, kuriems buvo suteiktas maosios kult?ros sostin?s vardas. Vienas j? Raseini? rajone ?sik?r?s Nemak?i? miestelis. Tai ne pirmas

Skaityti daugiau

Pamin?ta tarptautin? akcija (0)

Lapkri?io 25 dien? minima Tarptautin? kovos su smurtu prie moteris diena. i? dien? paangioji pasaulio bendruomen? kasmet (nuo 1991 met?) organizuoja tarptautin? akcij? 16 aktyvizmo dien? prie smurt? prie moteris,

Skaityti daugiau

Tarptautin? socialin? akcija (0)

Lapkri?io 25 dien? minima Tarptautin? kovos su smurtu prie moteris diena. i? dien? pasaulio bendruomen? pradeda tarptautin? akcij? 16 aktyvumo dien? prie smurt? prie moteris, ji t?siasi iki gruodio 10

Skaityti daugiau

Rudens nostalgija (0)

Lapkri?io 26 dien? iluvos kult?ros namuose liejosi poezija ir muzika. Renginyje Rudens nostalgija savo kurtomis eil?mis, inom? poet? k?ryba pasidalijo ? popiet? susirink? sve?iai. iluvikius, savo k?ryba suav?jo Vilija, graiai

Skaityti daugiau

Romans? vent? D?l Tav?s… Vidukl?je (0)

Kai nakt? m?nuo nardo
Tarp mirgan?i? ied?,
Neklauskit meil?s vardo
Jai t?kstan?iai vard?.
(Paulius irvys)
Lapkri?io 20 d. gausus b?rys i?rov? rinkosi ? Raseini? rajono kult?ros centr? Vidukl?je, kur vyko respublikin? romans? vent? D?l Tav?s.

Skaityti daugiau

iaur?s ali? literat?ros savait? Ariogalos miesto bibliotekoje (0)

M?s? vis grei?iau ir grei?iau besisukan?iame pasaulyje tradicijos ilieka labai svarbiu raktu, kuriuo atrakiname duris ? taut? istorij?, kult?r? vertybes ir, inoma, laik? drauge, galimyb? susiburti vienijan?iam tikslui. iaur?s ali?

Skaityti daugiau

Jaun?j? matematik? olimpiada v?l Raseiniuose (0)

Lapkri?io 17 dien? Prezidento Jono emai?io gimnazijoje rinkosi matematik? m?gstantys jaunuoliai. Po trej? met? pertraukos vyko tradicin? Raseini? krato jaun?j? matematik? olimpiada prof. Jono Kubiliaus taurei laim?ti. i? met? olimpiada

Skaityti daugiau

Dainavimo tradicija neinyko (0)

Pabaigus kaime lauko darbus, eimyna vis daniau susirinkdavo kartu. Nors ir ?ia tinginiauti neteko, bet visiems kartu padainuoti visada galimyb? b?davo. Teta Maryt? mok?jo daug dain?, Vincukas neatsilikdavo. Tuoj uvesdavo

Skaityti daugiau