Aktualijos

Iniciatyva Atverk duris vasarai (0)

Atuntus metus vykstanti iniciatyva Atverk duris vasarai, kuri? organizuoja Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir vietimo, mokslo ir sporto ministerija, kviet? mokyklas, bibliotekas, muziejus, kitas ?staigas vasar? atverti duris ir

Skaityti daugiau

Prab?gusios vasaros ?sp?diai (0)

iais metais Betygalos biblioteka antr? kart? prisijung? prie vietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro iniciatyvos Atverk duris vasarai. Kiekvien? savait? maieji betygalikiai tur?jo galimyb? dalyvauti

Skaityti daugiau

Vaik? dienos stovykla Butkik?je (0)

Rugpj??io 79 dienomis Butkik?s bibliotekoje, bendruomen?s sal?je, urmuliavo b?rys vaiku?i?, skamb?jo juokas. Dalyvavome vietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvoje Atverkime duris vasarai, organizavome vaik? dienos stovykl? Draugauju, skaitau, tyrin?ju, mokausi.

Skaityti daugiau

R. Jegnorien?s tradicini? audini? paroda (0)

2023 met? Europos paveldo dien? tema Gyvasis paveldas: meistrikumo laboratorija. Raseini? krato istorijos muziejus atliepia tem? pristatydamas kult?ros paveldo k?r?j? Ramut? Jegnorien?, gaivinan?i? ir puosel?jan?i? audimo tradicij?.
R. Jegnorien?s tradicini?

Skaityti daugiau

Raseini? iuolaikin?s muzikos festivalis keliasi ? Ariogal? (0)

Rugs?jo 89 dienomis Raseini? rajono kult?ros centro Ariogalos sal?je prat?sime festivalio Unseen notes rengini? maraton?. ? kart? tai trys labai skirtingi pasirodymai vienas iuolaikinio okio spektaklis ir du improvizacin?s muzikos

Skaityti daugiau

Kvie?iame ? knygos eimai Lobis. Slapta kelion? ? iluv? pristatym? (0)

iluva ypatinga tikintiesiems, piligrimams, religiniams ir ne tik turistams vietov?, kurios istorija t?siasi kelis imtme?ius. Visgi kalb?ti apie sud?ting? vietos istorij?, paym?t? ne tik Apsireikimo, ta?iau ir rezistencini? kov?, yra

Skaityti daugiau

? naujus mokslo metus valso ingsniu (0)

Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vietimo ir sporto skyrius kartu su Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba rugpj??io 29 dien? organizavo konferencij? Ugdymo proceso kaita mokini? ?g?iai, skirt? Raseini? rajono pedagoginei bendruomenei.
Po

Skaityti daugiau

Biblioteka lobi? skrynia (0)

Biblioteka tai neisenkan?i? lobi? skrynia. Kiekvienas apsilank?s joje atranda k? nors naujo ir ?domaus. Maieji skaitytojai intensyviai lankosi neseniai duris atv?rusiame Sensoriniame kambaryje, dalyvauja ?vairiose edukacijose, usi?mimuose ar organizuojamose

Skaityti daugiau

Kaulaki? bibliotekoje lank?si raytoja R. Vanagait? (0)

Kaulaki? bibliotekos skaitytoj? kvietimu bibliotekoje surengtas susitikimas su dalies skaitytoj? prietaringai vertinama raytoja R. Vanagaite. Jos k?ryba populiari ir skaitoma. R. Vanagait? gyvena Ispanijoje ir tik savaitei gr?usi ? Lietuv?

Skaityti daugiau

Aktyvi ir prasminga krepinio klubo ,,Raseiniai veikla (0)

Raseini? krepinio klubas Raseiniai vasar? aktyviai leido laik? ne tik formuodamas krepinio komand? sud?tis ir biudet? kitam sezonui, bet ir dalyvaudamas socialin?je veikloje bei organizuodamas stovyklas jaunimui.
Liepos pabaigoje jaunimas rinkosi

Skaityti daugiau