Aktualijos

Sugr?imas ? tarptautin? nuostabi?j? teatr? festival? (0)

Po keleto met? Raseini? specialiosios mokyklos teatro studij? ypsena lankantys mokiniai, j? vadov? Vilma Vedauskien?, mokyklos direktor? Sandra Maslauskien?, aukl?toja Judita Olechnavi?ien?, mokytojo pad?j?ja J?rat? Dubinskien? spalio 37 dienomis buvo

Skaityti daugiau

Unikali Rotary klubo dovana (0)

Raseini? specialioji mokykla sulauk? nuostabios rudenin?s dovanos. Mokyklos bendruomenei Raseini? Rotary klubas padovanojo dailinink?s Gintar?s Norkien?s autorin? darb? gyv? paveiksl? Up?s d?lion?, skirt? multisensorinei stimuliacijai, tyrin?jimui. Tai unikali taktilin? priemon?,

Skaityti daugiau

Susitikimas su poete D. Teierskyte Kalnujuose (0)

Saul?t? spalio etadien? Kalnujuose vyko renginys Tarptautinei pagyvenusi? moni? dienai ir poeto, literat?ros klasiko Jono Ma?iulio-Maironio 160-me?iui pamin?ti. Ta proga ? Kalnujus atvyko poet?, buvusi Seimo nar?, linksma ir labai

Skaityti daugiau

R. Raba?iauskien?s tapybos darb? paroda (0)

Raseini? kratas turtingas ?vairiausi? gabum? ir pom?gi? moni?, taip pat ir meninink?. Rengiant knyg? pristatymus, parodas Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje atsiranda vis nauj? autori?, kuri? k?riniai eksponuojami ar pristatomi

Skaityti daugiau

A bibliotekos skaitytojas (0)

Spalio 17 dien? iluvos miestelio bibliotekoje vyko tradicinis rudeninis renginys pirmok?liams A bibliotekos skaitytojas.
Kai kurie pirmok?liai su savo mokytoja Jolita ?eng? ? bibliotek? pirm? kart?, nedr?siai. O kai kurie, paklausti,

Skaityti daugiau

Teisingumas nugal?jo, liko kart?lis d?l prarast? dvej? met? (0)

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com
Patraukl? ininerin? statin?-aiktel? pa?iame Raseini? centre ?sigij?s raseinikis dvejus metus teismuose tur?jo ?rodin?ti, kad jo pirkinys teis?tas. Pra?jusi? savait? byl? nagrin?j?s teismas pagaliau visk? sustat? ? vietas. Paskelbta,

Skaityti daugiau

i? dien? pandemijos ABC: k? tur?tume inoti? (0)

2019 met? pabaigoje ufiksuotas pirmasis tuomet dar neinomo koronaviruso atvejis Kinijoje, Azijos emyne, o 2020-?j? kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelb? koronaviruso pandemij?. Per nepilnus trejus pandemijos metus

Skaityti daugiau

K?ryba yra savotika kalba (0)

Mes kalbame odiais, kurie tampa tiltais tarp m?s? siel? ir iorinio pasaulio. Savo jausmus, mintis vieni kitiems perteikiame odiais. K?ryba taip pat yra savotika kalba, kuria menininkas i?rovams ar klausytojams

Skaityti daugiau

Naujas tiltas per Dubys? jau kitais metais (1)

D?l Ariogalos tilto per Dubys? ilieta daug raalo besipiktinan?i?j? jo b?kle netr?ksta ir tarp rajono valdantiesiems oponuojan?i? politik?. Pastaruoju metu jie reikiasi ypa? aktyviai. Bet ijudinti problem? pad?jo ne

Skaityti daugiau

Prad?jau gyventi tuomet, kai sugeb?jau atsispirti nuo dugno (1)

Kalb?ti apie savo problemas, kai jos prad?tos spr?sti arba ispr?stos, yra viena, ta?iau idr?sti pripainti sau ir tai paversti atspirties taku visai kas kita. Kartais sugeb?jusi? atsitiesti ir pakeisti

Skaityti daugiau