Aktualijos

Ab?c?l?s vent? (0)

Ilgii? pagrindin?je mokykloje vyko Ab?c?l?s vent?. Pirmokai jai reng?si visus metus: mok?si skaityti, rayti, deklamuoti. ? vent? pakviet? ir savo t?velius. Pirmokai buvo suk?r? elektronin? knyg? su pasak? personaais.
vent?je netr?ko

Skaityti daugiau

Autobuso ir dalgio kryminimas (8)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Savivaldyb?je patylomis ?kurta darbo grup?, kurios tikslas sukonstruoti vien? ?mon? i labai skirtinga veikla usiiman?i? bendrovi? Raseini? autobus? parko ir Raseini? komunalini? paslaug?. Kam to reikia?!

Skaityti daugiau

I usienio gr?ta karstuose (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Du Raseini? rajono gyventojai nusiud? ivyk? iekoti udarbio ? usien?. Tokia statistika kelia nerim? socialiniams darbuotojams. Kai kurios tragedij? sukr?stos nelaim?li? eimos sulaukia pagalbos paalpos palaikams parsigabenti.
Neranda laim?s
Mirtimi

Skaityti daugiau

Tradicinis achmat? turnyras (0)

G?luvos kaimo bendruomen? sukviet? paj?giausius rajono achmatininkus ? tradicin? turnyr? LR Seimo nario Edmundo Jonylos taurei laim?ti. Turnyr? atidar? ir sportin?s s?km?s dalyviams palink?jo G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys.
Varybas

Skaityti daugiau

Stalo teniso kovos (0)

Balandio 21 d. Raseiniuose vyko turnyras stalo teniso klubo Raseiniai taurei laim?ti. Varybose dalyvavo m?s? klubo nariai ir sportininkai i Taurag?s, Prien? ir Kur?n?.
Asmenin?je ?skaitoje rung?si 23 aid?jai. Dalyviai nebuvo

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Rajono vyr? krepinis
Pirmenyb?se suaisti pirmieji finaliniai susitikimai. I?kio taur?s varybose d?l 34 viet? lygioje kovoje Lukn? ?veik? KKSCTik? 73:62. Kova d?l taur?s vyko dar atkakliau. Tik rungtyni? pabaigoje Naftrus isaugojo

Skaityti daugiau

Knygnei? diena m?s? mokykloje (0)

Kovo 15 d. Pryman?i? pagrindin?je mokykloje vyko Knygneio dienos min?jimas, kur? organizavo mokyklos bibliotekinink? N. Salemonavi?ien? ir jaunieji mokyklos urnalistai. Renginio pradioje mokiniams buvo rodomos filmo itraukos apie knygneius. Juos

Skaityti daugiau

Knyga apie emaitijos kaimo statyb? (1)

emaitijos nacionaliniame parke, Plateli? dvaro svirne, pristatytas Valstyb?s saugom? teritorij? tarnybos prie AM r?pes?iu parengtas leidinys apie emaitijos kaimo statyb?. Kaip puosel?ti ir pl?toti tradicin? architekt?r?, kaip suderinti jos savitus

Skaityti daugiau

S?kmingas debiutas (0)

?kart Raseini? meno mokyklos Ariogalos filialo kankli? mokytoja metodinink? Ramun? Jurkien? I respublikiniame kankli? muzikos festivalyje Kaune Kankli? muzika kitaip 2013 pasiryo parodyti du jaunu?i? kolektyvus.
Kanklininki? trio (K. ukauskait?, K.

Skaityti daugiau

Maslauskiki? mal?nas. Ernos Bodendorf svajon?s pildosi (0)

Maslauskiki? mal?nas visiems gerai inomas objektas Betygalos seni?nijoje. Situacija ?ia kei?iasi kasmet, o ypa? pavasar?. Atgimsta gamta, gr?ta pauk?iai, ? gimt?sias vietas traukia ir mon?s…
Albertas Bodendorf, dabartinis mal?no

Skaityti daugiau