Aktualijos

Vakaron? kratie?iams (0)

Balandio 13 dien? Raseini? rajono kult?ros centro darbuotojai pakviet? ? vakaron? kratie?ius, kuriems per 30, 40, 50, 60 ar daugiau met?. Atvykusieji gal?jo sudalyvauti viktorinoje, aidimuose ir pasisukti okio s?kuryje

Skaityti daugiau

Paauto uns eimininkui bauda (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Mediokl?s metu paauto uns Bilio istorijoje gana netik?ta atomazga, kurioje galima iskirti ger? ir nemaloni? naujienas. Geroji yra ta, kad uo pasveiko. Nemalonioji nukent?jusio uns eimininkui ?s?dyta

Skaityti daugiau

Keliuose stichin? nelaim? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Pra?jus? savaitgal? prasid?jus? polaid? Raseini? rajone dirbantys kelininkai pavadino stichine nelaime. Specialist? teigimu, kritin? situacij? pavyko suvaldyti, o nuo kitos savait?s tur?t? prasid?ti duob?t? keli? lopymas ir vyrkeli? greideriavimas.
Vanduo

Skaityti daugiau

Rajono sporto naujienos (1)

Rajono krepinio pirmenyb?s
Rajono krepinio pirmenybi? ,,I?kio taur?s varybose paaik?jo finalininkai d?l taur?s kausis Naftrus ir aiginys. Nors sunkiai Naftrus ir antrose rungtyn?se rezultatu 77:72 ?veik? KKSC-Tik? bei ikop? ?

Skaityti daugiau

Devyniasdeimt pauk?i? pavasari? (0)

Pryman?i? pagrindin? mokykla dalyvauja Gamtosaugini? mokykl? programoje. i programa orientuoja mokyklas ? praktin? gamtosaugin? veikl?, skatina mokykl? bendruomeni? aktyvum?, ugdo mokini? k?rybikum?.
T?sdami programos veikl?, mokykloje organizavome akcij? Devyniasdeimt pauk?i? pavasari?,

Skaityti daugiau

Pradinukai ven?ia em?s dien? (0)

Kasmet apie kovo 2021 d. visuose em?s rutulio kampeliuose, iskyrus poliarines sritis, dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Kovo 20-oji minima kaip Pasaulin? em?s diena. Ariogalos gimnazijoje em?s diena buvo

Skaityti daugiau

Literat?rin? popiet? su Ona Jautake (0)

Balandio 10 d. Nemak?i? bibliotekoje sve?iavosi garbinga vienia poet?, prozinink?, redaktor?, 15 knyg? autor? Ona Jautak?. Raytoja puikiai bendravo su vaikais: maieji buvo atsipalaidav?, dr?siai reik? pasteb?jimus, mintis.
Autor? pristat?

Skaityti daugiau

Ariogalos bibliotekoje viktorina Augu sveikas ir stiprus (0)

2013-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelb? Sveikatingumo metais. Tai puiki proga skleisti sveikatos id?jas, puosel?ti tiek vaik?, tiek suaugusi?j? inias, propaguoti sveik? gyvensen?.
Ariogalos miesto bibliotekoje kovo 19 dien? buvo surengta viktorina

Skaityti daugiau

Kapela Dubysa dalyvavo LTV laidoje (0)

Balandio 5 d. tiesiogin?je LTV laidoje Duokim garo sve?i? teis?mis dalyvavo Raseini? kult?ros centro liaudikos muzikos kapela Dubysa (vad. Gintautas Grigalis) ir Meno mokyklos mirus vokalinis ansamblis (vad. J?rat? Daug?lien?).

Skaityti daugiau

Vaik? Velyk?l?s (0)

Lopelio-darelio Liepait? bendruomen? aktyviai ?sijung? ? Naisi? vasaros organizuojam? Vaik? Velyk?li? konkurs?. Balandio 3 dien? vent?s organizator?s ant itempt? virvi? sukabino vaik? pieinius, sukurdamos senovini? margu?i? galerij?. Pavasario kviesliai vent?s

Skaityti daugiau