Aktualijos

Sporto naujienos (1)

Rajono krepinio pirmenyb?s
Baig?si rajono vyr? krepinio pirmenybi? abiej? grupi? reguliariojo sezono varybos. Paskutiniai susitikimai baig?si taip: I?kio taur?je aiginys nugal?jo iluv? 85:63, Lukn? ?veik? KKSC-Tik? 79:70, Naftrus KKSC-Tik? 80:65.

Skaityti daugiau

Jaun?j? badmintoninink? turnyras Klaip?doje (0)

Kovo 9 d. Klaip?doje vyko jaun?j? badmintoninink? turnyras ,,M?s? viltys – 2013″. Turnyre dalyvavo 48 sportininkai i Kauno, Klaip?dos, Taurag?s, Kretingos, Kelm?s ir Raseini?. Varybos vyko dviejose U-11 ir U-13

Skaityti daugiau

Imtyni? pirmenyb?s (0)

iauliuose vyko jauni? laisv?j? imtyni? pirmenyb?s, kuriose dalyvavo Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro jaunieji imtynininkai. Tre?i?sias vietas ikovojo Edgaras altmeris (46 kg) ir Gvidas Narmontas (54 kg), penkt?j?

Skaityti daugiau

iemos vent? Palendriuose (0)

Palendri? slidinink? klubas ir kaimo bendruomen? vasario m?nes? sureng? tradicin? iemos vent? Palendriai 2013. iemos sporto entuziast? susirinko i Raseini? ir aplinkini? rajon?. vent?je dalyvavo G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas

Skaityti daugiau

?veiktas pirmasis etapas (0)

anas VITKUS
Po s?lyginai s?kmingai ?veikto reguliaraus sezono (4-ta vieta) prasid?jo atkrintamosios varybos. Pirmiausia iame etape teko susikauti su Kretingos krepinio komanda ,,Kretinga. Kovo 8-?j? kaimo turizmo sodyboje ,,Karpyn? rungtyn?s prasid?jo

Skaityti daugiau

Stalo tenisas kasmet suburia aid?jus (0)

Kovo 10-?j? paj?giausi stalo tenisininkai bei io aidimo m?g?jai rinkosi ? kasmetin? turnyr? Raseini? rajono savivaldyb?s mero taurei laim?ti. ventinis turnyras sukviet? nemaai dalyvi?. Sulauk?me sve?i? ir i kaimynini? savivaldybi?:

Skaityti daugiau

Lietuvos JKA karat? jauni?, suaugusi?j? ?empionatas (0)

Kovo 3 dien? Radvilikio sporto maniee Lietuvos JKA karat? sportininkai im?gino savo j?gas. Iaikinti geriausi Lietuvos karat? sportininkai tarp jauni? ir suaugusi?j?.
Visi varovai tur?jo labai daug patirties. Dalyvavo 2012 m.

Skaityti daugiau

KOVO 11-OJI… (0)

Raseini? Viktoro Petkaus pagrindin?s mokyklos bendruomen? visuomet stengiasi valstybines ventes paversti diaugsmo, aktyvi? pilie?i? oaze.
Art?jant Kovo 11-osios min?jimui, muzikos mokytoja D. Rapolien? paskelb? registracijos pradi? ? Chor? kar? konkurs?. Visi

Skaityti daugiau

Seimo narys R. A?as dirbs Mirioje Seimo nari? grup?je (2)

Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas plenarinio pos?dio pradioje perskait? Seimo nario Remigijaus A?o kreipim?si, kuriuo R. A?as informavo, kad, vadovaujantis Seimo Statuto 26 ir 39 straipsniais, prao nuo 2013

Skaityti daugiau

Didelis gaisras nakt? nusiaub? Raseini? rajono ?k?, sudeg? vitos, triuiai, ienas, gr?dai ir malkos (1)

Nakt? i sekmadienio ? pirmadien? gaisras Raseini? rajone nusiaub? ?kin? pastat?. Su ugnimi kelias valandas kovoj? gelb?tojai ?vykio vietoje tebedirbo ir pravitus.
Kaip redakcija suinojo Priegaisrin?s apsaugos ir

Skaityti daugiau