Aktualijos

Gyv?n? globos diena Liepait?je (0)

Jau tapo tradicija lopelyje-darelyje Liepait? ?domiai ir prasmingai pamin?ti Gyv?n? globos dien?. Spalio 7 d. ? rudenikomis spalvomis pasipuous? kiem? susirinkusius mauosius darelio ugdytinius pasitiko linksmieji uniukai Sargiukas ir Margiukas

Skaityti daugiau

Paintis su LNK televizija (0)

iluvos vidurin?s mokyklos 1012 kl. mokini? grup? buvo pakviesta ? LNK televizij?, kur dalyvavo Astos Staaityt?s vedamos laidos Yra, kaip yra filmavime. Mokiniams tai buvo pirmas kartas, tod?l patyr? nema?

Skaityti daugiau

Vidukl?s gimnazija t?sia tarptautinius ryius (0)

Gatv?s, kvepian?ios prieskoniais, spalv? mirain? ir nuostab?s gamtos peizaai dar ilgai primins Turkij? Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokiniams Kamilei Antanavi?i?tei, Rugilei Jonaitytei, Monikai Kainskaitei, Emilijai Ku?inskaitei, Jonui Narbutui, Ernestui

Skaityti daugiau

Kaimuose ?sisiaut?jo nusikalt?liai (7)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Atokiose Raseini? rajono gyvenviet?se plinta baim?: nerim? pas?jo vagi? ir ?silau?li? ??lumas. Nusikalt?li? atak? sugluminti Pagojuk? seni?nijos atstovai kreip?si ? policij?, kad i imt?si papildom? priemoni? moni? ir j?

Skaityti daugiau

Subad? prokuroro padangas (2)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseiniuose teis?sauga sulauk? ??laus ipuolio: subadytos prokuroro automobilio padangos. Ta?iau ikiteismin? tyrim? prad?j? pareig?nai teigia, jog tai gali b?ti visikai nesusij? su prokuroro darbu.
Nusikalt?li? taikiniu tap?s Citroen Xantia nuleistomis

Skaityti daugiau

Krepinio turnyras Savivaldyb?s taur? (0)

Turnyre suaisti pirmieji finalinio ketverto susitikimai. Pirmojoje dvikovoje tarp ,,Julisos ir ,,Bilderio lygi kova vyko tik pirm?j? k?linuk? jis baig?si 23:23. V?liau palaipsniui iniciatyva per?jo ,,Bilderio pus?n, jis vis

Skaityti daugiau

(0)

Jelgavoje (Latvija) vyko Tarptautinis laisv?j? imtyni? turnyras, kuriame dalyvavo ir Raseini? sporto klubo L?is imtynininkai.
Jauni? amiaus grup?je pirm? viet? ikovojo Domantas Pauliu?enko (85 kg), o jaunu?i? amiaus grup?je pirm? vie-t?

Skaityti daugiau

Lengvaatle?i? startai (0)

Rugs?jo 27 d. Palangoje vyko Lietuvos mokini? kroso varybos. Jose s?kmingai pasirod? Raseini? KKSC lengvaatle?iai. August? ikait? 1 000 m b?gimo rungtyje ikovojo tre?i? (03:28.01 min.), o jos sesuo Roberta,

Skaityti daugiau

Jaunieji miko bi?iuliai dalyvavo parodoje (0)

Spalio 35 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko miko, mediokl?s ir aplinkos paroda Sprendim? ratas 2013. Tai vienintel? tokio pob?dio paroda alyje, padedanti susipainti su besikei?ian?ia aplinka, naujomis aplinkosaugos id?jomis, joje

Skaityti daugiau

Mokytoj? diena (0)

Spalio 4 dien? Ilgiiuose vent?me Mokytoj? dien?. Tikrieji mokytojai pavirto mokiniais, o deimtokai kartu su savo mamomis tapo mokytojais.
Mokytoj? diena prasid?jo ekskursija po mokyklos teritorij?. ?sikib? ? virvut?, mokytojai klusniai

Skaityti daugiau