Aktualijos

Sportas (2)

Sausio 18 d. kaimo turizmo sodyboje Karpyn? vyko antrojo rato varybos tarp Tornado-Diremtos i Kauno rajono ir Ras?. Pirmajame k?linyje Rasai, susikrov? 16 tak? persvar?, susitikim? laim?jo rezultatu 110:83 (33:17,

Skaityti daugiau

Policininkai ir vairuotojai 1:0 (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Na, tai kaip tarsim?s? Tok? klausim? i policininko yra gird?j?s ne vienas vairuotojas, paeid?s taisykles. Pareig?no uuomina signalizuoja, kad metas tartis d?l kyio. Kaip tokiu atveju elgtis? ? ir

Skaityti daugiau

Medkirt? umu? juodalksnis (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Ar medius pjov? vyrai buvo su almais? Ar teisingai buvo nupjautas medis, kuris netik?tai ugriuvo ant medkir?io? Atsakym? ? iuos klausimus laukia tragedijos sukr?sti uvusiojo artimieji, kurie netiki, kad

Skaityti daugiau

Krepinis (0)

anas VITKUS
RKL
Sausio 11 d. kaimo turizmo sodyboje ,,Karpyn? vyko eilin?s antrojo rato varybos tarp iauli? komandos Saul?-iauliai ir Ras?. Pradia greita ir efektinga. ,,Rasai per 41 s sureng? tris rezultatyvias

Skaityti daugiau

Sportas (0)

S?kmingas Vilniaus turas
Tris dienas Vilniuje vykusiose Lietuvos jauni?, gim. 19951996 m., tinklinio atrankinio etapo varybose puikiai pasirod? Raseini? KKSC komanda. Jie pirm? dien? rezultatu 3:2 ?veik? iauli? ir rezultatu 3:0

Skaityti daugiau

Blefas ir m?sl?s Maironio parke (9)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Maironio parkas ikilmingai buvo atidarytas prie pat rinkimus, pra?jusi? met? spal?, bet paaik?jo, kad liko nebaigt? darb?. Maa to: nors rajono biudetui parko atnaujinimas kainavo 3 milijonus lit?, Savivaldyb?

Skaityti daugiau

Sk?stantys Kilupiai aukiasi pagalbos (0)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
? redakcij? kreip?si Ariogalos seni?nijos Kilupi? kaimo gyventojai, sk?sdamiesi d?l polaidio vandens tvindom? sodyb?. Vanduo semia namus iki pat pamat?. Ekstremaliomis s?lygomis gyvenan?ios eimos aukiasi atsaking? institucij? pagalbos. Ta?iau

Skaityti daugiau

Atvirai apie jaunimo problemas ir nueinan?i?j? politik? (8)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Gintaras Jazdauskas muzikantas, gitaros virtuozas, dirba priva?ioje kompanijoje, metalo muzikos Raseiniuose propaguotojas, vienas rykiausi? pastarojo deimtme?io neformalaus jaunimo lyderi?, didel? atgars? suk?lusios dainel?s Vizbarin?s bendraautorius ir atlik?jas, jaunimo

Skaityti daugiau

Telydi atkaklios treniruot?s ir sportin?s pergal?s (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
laurinaviciuspranas@gmail.com
Sausio 3 dien? Raseini? r. kult?ros centre susirinko tie, kuriems alia paaukimo svarbu sveikas k?nas tai Raseini? rajono sportininkai, j? treneriai, k?no kult?ros mokytojai ekspertai, sporto klub? vadovai,

Skaityti daugiau

Mergin? susir?mimas Kalnujuose: raseinik?s nusprend? atsiprayti (11)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Jos atrod? kaip laukin?s. Gr?smingos, piktos, savaitra?iui Alio, Raseiniai teig? Kalnuj? degalin?je upultos grup?s Kitokios nar?s. Ta?iau redakcijoje apsilankiusios konflikto dalyv?s raseinik?s tvirtino, kad vilniet?s sutirtino spalvas.
?velgia provincialum?
Praneimas

Skaityti daugiau