Aktualijos

Rajono vyr? futbolo ?empionatas Danspino taur? 2013 (0)

?empionate suaistos paskutin?s rungtyn?s prie atkrintam?sias. Julisa nugal?jo Legion? 5:1, Viesulas ?veik? Olimp? 2:0, Vidukel? nugal?jo savo miestelio kit? komand? Vidukl? 4:2, ,,Olimpas pralaim?jo Chebrai 0:5, Danspinas suaid? lygiosiomis

Skaityti daugiau

Tenisinink? kovos Radvilikyje (0)

Graus vasarikas oras tikra palaima lauko teniso aistruoliams. Radvilikio teniso klubo kvietimu grupel? m?s? rajono aid?j? ivyko parungtyniauti, pabendrauti su io aidimo entuziastais.
Tai pirmoji tokia m?s? aid?j? ivyka i?

Skaityti daugiau

Karatist? pergal?s sezono udarymo varybose (0)

Karate klubo Kumite Raseini? filialo sportininkai, treniruojami Rolando Kringelio, nuoirdiai treniruodamiesi tvirt?ja, tobul?ja fizikai ir dvasikai, siekia auktesn?s kvalifikacijos ir garbing? pergali? kovose.
Birelio 8 d. devyniolika klubo nari? laik? kvalifikacin?

Skaityti daugiau

Jonin?l?s (0)

Saul?t? birelio 19-osios ryt? Raseini? lopelio-darelio Saulut? bendruomen?s nariai at?jo pasipuo? g?li? vainikais.
vent?je buvo laikomasi sen?j? papro?i?: naudojama vandens, ugnies, augalijos simbolika, kupoliavimas, vainik? pynimas ir lauo k?rimas.
Maosios Jonin?l?s prasid?jo

Skaityti daugiau

Trumpiausi? naktel? palyd?jome su daina (0)

Vien? smagiausi? vasaros ven?i? Jonines mes, ibuli? krato gyventojai, buvome pakviesti v?sti bendruomen?s kiemelyje. Kad vent? b?t? nuotaikinga, daug meil?s ir tri?so ?d?jo bendruomen?s pirminink? V. Norkien? ir

Skaityti daugiau

Painsim gimt? krat? (1)

Ilgii? pagrindin?je mokykloje birelio 10 14 d. pradini? klasi? mokytojos I. Ra?ickien? ir L. Macaitien? ugdytiniams organizavo vasaros paintin? turistin? stovykl? Painsiu gimt? krat?.
S?kmingam stovyklos ?gyvendinimui reikalingos l?os

Skaityti daugiau

Vasar? pasitikome keliaudami (2)

Gra? birelio 19-os ryt? pilnas autobusas Ilgii? pagrindin?s mokyklos mokini? pajud?jo Vilniaus link ? paskutin? kelion? iais mokslo metais.
Pirma stotel? LR Seimas. Iklaus?me pasakojim? apie Seimo istorij?, dabarties

Skaityti daugiau

viesos stalas Girkalnio darelyje inovacija ir k?rybikumo laisv? (0)

Girkalnio darelyje daug d?mesio skiriama vaik? k?rybikumo ugdymui, tod?l pedagogams reikia iekoti vis ?domesni? ma?j? ugdymo priemoni?.
viesos stalas tai naujov?, suteikianti motyvacijos ateiti ? darel?: namuose susikuri svajon?, o

Skaityti daugiau

Rajono Taryboje kryi? karas (15)

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com
Pra?jusi? savait? Savivaldyb?s tarybos pos?dyje diskusij? objektu tapo 270 t?kst. Lt, kuriuos nutarta paskirti kitoms reikm?ms, nei buvo planuota. Taryboje besidarbuojantiems uvininkyst?s verslo atstovams nuplauk? 100 t?kst. Lt, o

Skaityti daugiau

Maximos viesoforo m?sl?s (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Netoli prekybos centro Maxima eism? reguliuojan?iu viesoforu n?ra susiav?j? nei vairuotojai, nei p?stieji. Netgi atvirk?iai: jie ioje sankryoje danokai paburnoja. Bet specialistai trykta optimizmu: j? tvirtinimu, viesoforas pasiteisino.
Nustebino enklas
Ties

Skaityti daugiau