Aktualijos

emaitijos taur?s badmintono varybose laim?ta tre?ioji vieta (0)

Gruodio 89 dienomis Taurag?je vyko 20122013 m. ,,emaitijos taur?s jauni? badmintono turnyro antrasis turas. Turnyre dalyvavo 62 sportininkai i Klaip?dos, Kauno, Taurag?s, Vilniaus, Kretingos, Kelm?s, aki? ir Raseini?. Varybos vyko

Skaityti daugiau

Stalo teniso turnyras Nemak?iuose (0)

Gruodio 1 d., etadien?, Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin?s mokyklos sporto sal?je vyko tradicinis stalo teniso turnyras. Apdovanojimus turnyro nugal?tojams ?steig? sporto klubas Smelt?. Rungtyniaujama buvo trijose grup?se. Pirmoje grup?je kov?si

Skaityti daugiau

Krepinio kovos Vidukl?je (0)

T?siasi kovos Vidukl?s krepinio lygoje. Komandos kovoja d?l Vidukl?s seni?no Gy?io ulinsko ?steigt? tauri?. Pirm? rat? be pralaim?jim? baig? J. Totulio vadovaujama kaimo bendruomen?s Vidukl? ekipa. Antri liko Veteranai, treti

Skaityti daugiau

Krepinio naujienos (0)

RKL
Gruodio 8 d. Panev?yje RASAMS v?l teko susikibti su gerai pa?stamais Bangen?s-Aiveros krepininkais. Kiek netik?tai sve?iai i pradi? diktavo savo s?lygas (2616), ta?iau kitoje rungtyni? atkarpoje mes pasitemp?me (15:21). aidimas

Skaityti daugiau

Drama Tarybos nar?s t?vo name (7)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
I Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nar?s Kristinos Bartkut?s t?vo Juozo Bartkaus namuk? nuomojanti jauna eima pasijuto ?kaite. J. Bartkaus nam? artimieji sugeb?jo parduoti Savivaldybei, o eima su vaikais buvo

Skaityti daugiau

Tabako d?m? abangose (5)

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com
Lietuvoje tabako prieinamumas vis mainamas, ta?iau r?kan?i? paaugli? daug?ja, jaun?ja ir j? amius. Nepilname?iai, vos per ingsn? nutol? nuo mokyklos teritorijos, pagelt?, v?jo perpu?iami, godiai pea d?m?, su kolegomis

Skaityti daugiau

Krepinio naujienos (0)

RKL
Dar ne ruduo, ta?iau skai?iuoti vi?iukus jau reikia. Po pergal?s namuose (84:73) prie Sabonio KK nuotaikos neprastos, ta?iau net itikimiausi komandos sirgaliai supranta su pogrupio lyderiais j? buvein?je nebus

Skaityti daugiau

Prie Dubysos Meno centras (1)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Pliki? kult?ros nam? meno vadovas Ar?nas Kazlauskas – netradicini? kult?rini? projekt? ir id?j? autorius, ant Dubysos kranto baigia pastatyti labai original? statin? Meno komunikacij? centr?. Jo statybai nesuteikta

Skaityti daugiau

Nauji veidai Taryboje (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Pra?jusi? rinkim? viesulas tris Raseini? rajono tarybos narius nup?t? ? Seim?, bet atp?t? ir nauj? politik?, kurie vakar ikilmingai prisiek? s?iningai tarnauti Raseini? rajono mon?ms.
Prisiekiu s?iningai atlikti visas Savivaldyb?s

Skaityti daugiau

Sportas (0)

Tarptautinis laisv?j? imtyni? turnyras
Daugpilyje (Latvija) vyko tarptautinis laisv?j? imtyni? turnyras, skirtas Latvijos nepriklausomyb?s dienai pamin?ti. Jame dalyvavo komandos i Rusijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos. Raseiniams atstovavo imtyni? sporto klubo L?is

Skaityti daugiau