Aktualijos

Kontrabanda politiko angare. I kur? Politikas nieko neino (11)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? rajono tarybos narys ir verslininkas V. imaitis teisme band? paaikinti, kaip jo angare gal?jo atsirasti per milijono lit? vert?s cigare?i? kontrabandos krovinys.
Sl?p? Nemak?iuose
iauli? apygardos teisme prad?ta nagrin?ti baudiamoji

Skaityti daugiau

ilumos ?kyje naujas strategas (4)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Art?jant ildymo sezonui, bendrov?je Raseini? ilumos tinklai d?mesio verti poky?iai. Komercijos skyriaus vadovu prad?jo dirbti neseniai Raseini? tarybos nariu tap?s buv?s Vidukl?s seni?nas Gytis ulinskas. Jis atsak? ?

Skaityti daugiau

Papl?dimio tinklinio turnyras G?luvoje (0)

G?luvos kaimo bendruomen? papl?dimio tinklinio aikt?je prie graiosios Dubysos jau ketvirtus metus sureng? papl?dimio tinklinio turnyr? LR Seimo nario Edmundo Jonylos taurei laim?ti.
Kart? rugpj??io 25 d. ryt? suvaiavo atuonios komandos

Skaityti daugiau

Krepinio turnyras Vidukl?je (0)

Paskutinis rugpj??io savaitgalis Vidukl?s krepinio myl?tojus pakviet? ? krepinio turnyr? 3 prie 3, kur? organizavo Donatas Baukys.
Dalyvi? susirinko nedaug, ta?iau aistr? krepinio aikt?je netr?ko. Kovoje d?l 34 vietos Bilderis (D.

Skaityti daugiau

Ivyka ? iauli? krat? (0)

Sveikas, turiningas ir tikslingas laisvalaikis su eimos nariais, kaimynais vasaros atostog? metu yra kelion?s. Tod?l siekdami tikslo ? kelion? vykti su eima, pamatyti tai, kas dar nematyta, ipl?sti pain?i?

Skaityti daugiau

Gelb?toj? irgai lubuojantys (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Ugniagesys gali b?ti iskirtinis dr?suolis ir gali?nas, ta?iau netur?damas patikimo irgo geros technikos jis tebus kovotojas su mediniu kardu. Deja, b?tent tokiais gelb?tojais kartais pasijunta Raseini? rajono

Skaityti daugiau

eima pateko ? sp?stus (10)

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com
Ar galima tes?ti nepamatuotus, ak?mis ant vandens raytus svetimus paadus, kuri? ?gyvendinti, nepaeidiant ?statym?, ne?manoma? Toks galvos?kis ikilo rajono Savivaldyb?s vadovams, kai j? duris prad?jo varstyti Betygalos parapijos name

Skaityti daugiau

Sportuok, bendrauk, atrask… (0)

Rugpj??io 18 d. sekmadien? Pryman?i? pagrindin?s mokyklos stadione kunkuliavo futbolo aistros. Gyli? seni?naitijoje pirm? kart? vyko mini futbolo festivalis, kur? ved? Ariogalos vienyb?s vadovas Steponas Nacius su savo

Skaityti daugiau

Kov?si su kaunikiais (0)

Sekmadien? Kauno apskrities futbolo lygos pirmenybi? rungtynes aid? Raseini? Danspino ir Kauno Aksa-United komandos. Pirmasis k?linys vyko apylygiai. Reali? prog? pasiekti ?vart? 39 minut? tur?jo komandos Danspinas aid?jas Andrius Meilis.

Skaityti daugiau

Tradicinis ygis upe (0)

Rugpj??io pabaigoje Steponkaimio bendruomen?s nariai jau tre?i? kart? isiruo? ? tradicin? yg? baidar?mis Dubysos upe. Keletui plaukusi?j? pirm? kart? i pradi? sek?si sunkiau, bet paplaukioj? nuo vieno kranto iki kito

Skaityti daugiau