Aktualijos

R. A?ui yptel?jo finansin? s?km?: jis sulauks 690 t?kst. lit? paramos (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Nacionalin? mok?jimo agent?ra (NMA) savaitra?iui Alio, Raseiniai patvirtino, jog su Remigijumi A?u pasirayta finansin?s paramos sutartis, pagal kuri? buvusio Raseini? rajono mero asmenin? s?skait? pasieks ?sp?dinga europini? l?? suma.
Prisibijo

Skaityti daugiau

Tvenkinio vandenys atskleidia tragedijos prieastis (9)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Kaulaki? gyvenviet?s centre tyvuliuojan?iame tvenkinyje narai gelb?tojai surado ir itrauk? 33 met? vietos gyventojo Almanto Stokaus k?n?. mogus jau palaidotas, ta?iau nelaim?s aplinkyb?s teb?ra apipintos gausybe klausim?. Prad?tas ikiteisminis

Skaityti daugiau

Rajono vyr? krepinis (0)

anas VITKUS
Raseini? KKSC sal?je lapkri?io 9 d. prasid?jo rajono vyr? krepinio pirmenyb?s. Priminsiu, komandos suskirstytos ? du pogrupius. A pogrupyje lyderiai kaip ir aik?s, ta?iau B prognozuoti i anksto

Skaityti daugiau

R. A?o palydose pokt? puokt? (6)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? rajono politikai kartais b?na auksaburniai maiktuoliai ir gero ?po sklidini vyrukai. Tai atsiskleid? io antradienio pos?dyje, kai mero pareig? atsisak? ? Seim? ivykstantis Remigijus A?as.
Neagituosiu, kad meras pasilikt?.

Skaityti daugiau

Raseiniuose pasteb?ti netikri eurai (0)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Raseini? policijos komisariatopareig?nai tiria padirbt? pinig? byl?. Lapkri?io 2 d. 100 eur? banknotas, kaip ?tariama padirbtas, buvo pasteb?tas viename i Raseini? bank?, kai j? band? ikeisti rajono gyventojas. Banko

Skaityti daugiau

Lietuvos kult?rizmo, fitneso ir bikinio 22-oji taur? (0)

Raseiniuose buvo surengtas atvirasis Lietuvos kult?rizmo, fitneso ir bikinio taur?s turnyras, kuriame be lietuvi? var?si Latvijos atletai. Absoliu?iais nugal?tojais tarp suaugusi?j? tapo Arvydas Mickus (Jurbarko Progresas) ir Sonata Ilijonskien? (Marijampol?s

Skaityti daugiau

Stipriausios Prezidento Jono emai?io gimnazijos tinklinink?s (0)

Lapkri?io 11 d. baig?si 2012 m. rajono moter? tinklinio ?empionatas. Po pirmo etapo varyb?, vykusi? rato sistema, komandos isid?st? tokia tvarka:1. Prezidento J. emai?io gimnazija 6 tk.
2. Raseini? ,,Raseiniai

Skaityti daugiau

Startavo rajono vyr? krepinio pirmenyb?s (0)

Lapkri?io 9 d. suaistos pirmosios rajono vyr? krepinio pirmenybi? rungtyn?s. Jose Julisa rezultatu 77:70 ?veik? Naftrus komand?. Kitose rungtyn?se Vidukel? gana nesunkiai rezultatu 95:54 nurung? Jaunius-B. Dar du susitikimai buvo

Skaityti daugiau

? mero k?d? si?lo maisto inspektori? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
? Vilni? sparnus pak?l?s meras Remigijus A?as savo kabineto raktus nori perduoti partijos bendraygiui Algimantui Mieliniui. Tai jau nutarta, – savaitra?iui Alio, Raseiniai vakar sak? R. A?as. Pats A.

Skaityti daugiau

Gri?van?ios plyt? sienos grasina nelaime (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
laurinaviciuspranas@gmail.com
Anulyno kaime st?ksantys Niunevi?iaus dvaro griuv?siai kelia reali? gr?sm?. Jei atsakingi asmenys ar institucijos nesiims priemoni?, ty?ia ar nety?ia ? dvaro pastat? liekanas uklydusius mones gali itikti skaudi nelaim?.
Sovietme?iu,

Skaityti daugiau