Aktualijos

Vidukl?s seni?nijoje ekologin? nelaim? D?l nusikalstamo aplaidumo mirta gyv?nai, kyla gr?sm? mon?ms (1)

Albinas STAKAUSKAS
? Alio, Raseinius kreip?si Vidukl?s geleinkelio stoties gyvenviet?s mon?s ir skund?si d?l netvarkos buvusioje asfaltbetonio gamybin?je baz?je, nuo sen? laik? vadinamoje smalin?je. Saul?je itirp?s bitumo baseinas, visur ibarstyti dervos

Skaityti daugiau

Kur d?ti tuos beg?dius kaimynus? (0)

Aura NEIDERYT?
? redakcij? kreip?si savo beg?diais triukmadariais kaimynais pasipiktinusi ponia Henrita Zemblauskien?. Ateities gatv?je 21 numeriu paym?tame name gyvenanti moteris teigia nebegalinti kent?ti nuolatinio kaimyn? keliamo triuk-mo. Maa to, H.

Skaityti daugiau

Orientuota ? mog? veikla (0)

Kasdienyb? ir vent?
Stanislava TIJ?NAITIEN?
Pra?jusi? savait? V? Raseini? pirmin?s sveikatos priei?ros centro direktor? Sofija neiderien? sukviet? ? pasitarim? bendruomeni? slaugytojus, Socialini? paslaug? centro vadovus, Savivaldyb?s gydytoj?. Tikslas: suderinti bendr? veikl?, orientuot?

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

FUTBOLAS
Gegu?s 18 d. (penktadien?) 19 val. Danspin Mituva (Jurbarkas)
Raseini? KKSC stadionas
Rajono krepinio B lygos pirmenyb?s
D?l i?jimo ? final? lygoje suaistos tre?iosios rungtyn?s tarp aiginio Lukn?s-1 ir Klevo

Skaityti daugiau

Vaik? darelis vieta politin?ms ir asmenin?ms intrigoms? (0)

Aura NEIDERYT?
Yra Raseiniuose ikimokyklinio ugdymo ?staiga, kurioje vyksta ne?tik?tini ir stebuklingi dalykai. Darelinukai kadaise ten buvo paj?g?s sukirsti 3 kg darovi? per dien?, neklusnios darbuotojos keliavo ? Savivaldyb? ant raudono

Skaityti daugiau

Pavasario turgaus linksmyb?s (0)

Kristina BENDI?T?
Pavasaris prabudimo, atsinaujinimo metas. Net ir didiausi slunkiai sukrunta grainti bei puosel?ti tiek savo k?n?, tiek aplink?. Ne vien ?kininkai, bet ir nedidel? sklypel? valdantys emdirbi? palikuonys iki

Skaityti daugiau

Ugniagesiai vent?je demonstravo profesin? pasirengim? (0)

Kasdienyb? ir vent?
Albinas STAKAUSKAS
Gegu?s 4-?j? alies ugniagesiai gelb?tojai mini v. Florijono ugniagesi? glob?jo – dien?. Ta proga penktadien? Ariogalos Dain? sl?nyje rajono Priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos ir Priegaisrin?s saugos tarnybos

Skaityti daugiau

Rajono vyr? krepinio pirmenyb?s (0)

Pirmenybi? B lygoje komandoms pusfinalio dalyv?ms, norint isiaikinti komandas finalistes, prireik? tre?i?j? rungtyni?. Lukn?s-1 ir aiginio susitikime ? kart? paj?gesni buvo aiginio krepininkai (77:63), kitame susitikime Klevas, laim?j?s rungtynes rezultatu

Skaityti daugiau

Lietuvos Respublikos moksleivi? pirmenyb?s (3)

Pag?giuose vyko Lietuvos Respublikos moksleivi? pirmenyb?s, kuriose dalyvavo Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro komanda. Nugal?tojo vard? ikovojo Nojus Gudi?nas (54 kg), antroji vieta teko Dominykui Viliuiui (50 kg), tre?ioji

Skaityti daugiau

Religiniai nuvitimai Katauskiuose arba kam prireik? antros bendruomen?s (5)

Aura NEIDERYT?
Katauski? kaime uder?jo nauj? pletk?. Gyventojai jau seniai nuog?stauja, kad kaimo turizmo sodybos Pakaln? savininkai Auktakiai gal?dami vis? Dubys? privatizuot?. Prie ios populiarios liaudies pasakos neseniai prisid?jo dar viena

Skaityti daugiau