Aktualijos

Fleitinink? muzikin? kelion? (0)

iais mokslo metais kilo id?ja pla?iau susipainti su kompozitoriaus, fleitininko, dirigento Juozo Pakalnio (19121948) gyvenimu ir k?ryba. Iekojau literat?ros, muzikos ?ra?, koncert?, spektakli? afi?, recenzij?. Tai buvo nelengvas, bet malonus

Skaityti daugiau

Buvimo laboratorijoje verda gyvenimas (0)

Raseini? altinio pagrindin? mokykla dalyvauja projekte K?rybin?s partneryst?s.
7 d klas? vykdo veikl? ,,Buvimo laboratorija, kurios tikslas mokini? bendravimo ir bendradarbiavimo ?g?di? pl?tojimas, motyvavimas mokytis kalb?, saviraikos b?d? paieka, pasitik?jimo

Skaityti daugiau

D?mesys sveikatai Vosilikio ir aiginio bibliotekose (0)

Kaimynin?se aiginio ir Vosilikio bibliotekose buvo nutarta suteikti gyventojams daugiau ini? apie sveik? gyvenimo b?d? ir jo privalumus, pad?ti suprasti sveikos gyvensenos ?g?dius ir ?pro?ius.
Bibliotekininki? inicijuotas projektas Sveikas mogus

Skaityti daugiau

Dainuoju Lietuvai (0)

Gegu?s 11 d. ? vent?, kuri? organizavo Raseini? r. kult?ros centro Pliki? kult?ros namai, pl?do dainininkai ne tik i m?s? rajono, bet ir i toliau.
Kolektyvai tur?jo galimyb? stiprinti senus bei

Skaityti daugiau

Galimyb? ibandyti save (0)

Vidukl?s Simono Stanevi?iaus II b klas?s mokini? komanda dalyvavo respublikiniame iauli? PRC Elektronikos ir administravimo skyriaus organizuotame konkurse Sekretoriaus specialyb?s kalba, kurio metu buvo tikrinamos mokini? kanceliarin?s kalbos inios: elektroniniu

Skaityti daugiau

Karat? sportininkai apgyn? dirus (0)

Garliavoje vyko karat? sportinink? dir? gynimo egzaminai, kuriuos laik? ir Raseini? Bushi-do klubo sportininkai.
Karat? kvalifikacijos egzamin? sudar? trys dalys: bazin? technika, baziniai kompleksai arba kova su ?sivaizduojamu prieininku bei kova

Skaityti daugiau

Vaikai m?s? ateitis (1)

Kalnuj? mokykl?l?je dienos uimtumo centr? lankantys vaikai daug ko imoko. Savo darbeliais papuo? Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ventes, o ypa? daug meil?s ir savo ranky?i? velnumo ?d?jo ruodami mamyt?ms dovan?les.

Skaityti daugiau

altinyje futbolo turnyras (0)

Lietuvoje yra eios mokyklos, turin?ios altinio pavadinim?. Penkios i j? gegu?s 15-osios ryt? rinkosi Raseini? altinio pagrindin?s mokyklos stadione. Mus aplank? futbolo komandos i Taurag?s, Panev?io, Marijampol?s ir Alytaus. Susirinkusi?j?

Skaityti daugiau

Vidukl?je rajono seni?nij? vasaros aidyn?s (0)

Rajono seni?nij? sportininkams n?ra kada ils?tis birelio 8 dien? Vidukl?je rinksis geriausi rajono seni?nij? vasaros sporto entuziastai, kurie kovos d?l apdovanojim? atuoni? sporto ak? varybose (futbolo 5×5 varybos jau

Skaityti daugiau

Futbolo turnyras Danspino taur? 2013 (0)

Pra?jusi? savait? suaisti eiliniai futbolo turnyro ,,Danspino taur? 2013 susitikimai. J? rezultatai: ,,Olimpas ,,Julisa 1:2, ,,Ariogala ,,Danspinas 2:5, ,,Julisa ,,Chebra 1:2, ,,Olimpas ,,Vidukl? 2:2, ,,Vidukel?

Skaityti daugiau