Aktualijos

Maximos viesoforo m?sl?s (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Netoli prekybos centro Maxima eism? reguliuojan?iu viesoforu n?ra susiav?j? nei vairuotojai, nei p?stieji. Netgi atvirk?iai: jie ioje sankryoje danokai paburnoja. Bet specialistai trykta optimizmu: j? tvirtinimu, viesoforas pasiteisino.
Nustebino enklas
Ties

Skaityti daugiau

Raseinikiai ?veik? Australijos lietuvius (0)

RKL sezonas baig?si senokai, ta?iau Ras? krepininkai nenuobodiauja. Antradien? jie suaid? draugikas rungtynes su Australijos lietuvi? ,,Vy?io komanda, kuri ruoiasi liepos m?nes? vyksian?ioms Pasaulio lietuvi? aidyn?ms.
Rungtyn?s vyko kaimo turizmo sodybos

Skaityti daugiau

Rajono vyr? futbolo ?empionatas Danspino taur? 2013 (0)

Pra?jusi? savait? futbolo ?empionate ,,Danspino taur? 2013 suaistos penkerios rungtyn?s. J? rezultatai: Danspinas Olimpas 3:0, Viesulas Legionas 1:5, Julisa Vidukel? 1:1, Chebra Danspinas 0:2, Legionas

Skaityti daugiau

Liepait?s priemokyklinukai dalyvavo pieini? konkurse (0)

Europos Komisija patvirtino nauj?j? Europos S?jungos mik? strategij?. Ta proga Briuselyje 2013 m. vasario gegu?s m?nesiais organizuotas tarptautinis pieini? konkursas K? man reikia mikas? Pieiniuose tur?jo atsispind?ti vaik? ir

Skaityti daugiau

Dirbant kartu (0)

Baig?si projekto A u saug? eism? antrasis etapas. Jo metu Girkalnio pagrindin?s mokyklos moksleiviai konkurs? nugal?tojai ir j? draugai, lydimi pavaduotojos Rimos Gudi?nien?s,
aid? daasvyd? kaimo turizmo sodyboje Rokyn?. Tai

Skaityti daugiau

eimos tradicijos jauno europie?io akimis (0)

Birelio 29 dienomis Lenkijoje, Janow Lubelski mieste, Ariogalos gimnazijos mokiniai kartu su gimnazija i Lenkijos (Radawczyk Drugi) dalyvavo tarptautiniame Europos S?jungos finansuojamame projekte eimos tradicijos jauno europie?io akimis pagal program?

Skaityti daugiau

?simintina diena Kalnuj? parapijai (1)

Birelio 16 d. Kalnuj? parapijos tikintiesiems buvo ypatinga juos aplank? Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas K?stutis K?valas. Vyskupas Kalnuj? v. Viktoro bany?ioje kartu su j? atlyd?jusiu Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu

Skaityti daugiau

Painimo diena Dubysos sl?nyje (0)

Vasaros pradioje laukai, mikai ir pievos pasipuoia margaspalvi? g?li? kilimu. Vieni augalai traukia ak? rykiais iedynais, kiti avi nepakartojamu aromatu, o dalis ?vairiomis vaistin?mis savyb?mis.
Tradicikai birelio pradioje Dubysos regioninio

Skaityti daugiau

Ariogalos jaunimo ekspedicija partizan? takais (0)

Ariogalos 13 kuopos jaunieji auliai ir Ariogalos gimnazijos istorijos modulio Partizaninis karas Lietuvoje 19441953 m. nariai gegu?s 2425 dienomis dalyvavo ekspedicijoje Partizan? takais Dz?kijos nacionaliniame parke.
Pirmiausia aplank?me Punios miestel?, kuris

Skaityti daugiau

Angl? kalbos stovykla altin?lis (0)

Raseini? altinio pagrindin?s mokyklos usienio kalb? edukacinio centro mokytoj? komanda pasi?l? organizuoti vaikams penki? dien? edukacin? vasaros stovykl? altin?lis.
Stovyklos tikslas supaindinti vaikus su angl? kalba arba tobulinti jos inias,

Skaityti daugiau