Aktualijos

Jubiliejinis 3×3 krepinio turnyras Nemak?iuose (0)

Jau deimt? kart? pavasaris Nemak?iuose prasideda bumpsint kamuoliams ir aidint vilpukams. Kiekvienais metais kovo pirm?j? etadien? Nemak?iuose vykstantis 3×3 krepinio turnyras Kovo 11-ajai pamin?ti tai jau tradicija. iemet krepinio
aiktel?je

Skaityti daugiau

13-asis Baltijos ali? klub? otokan karat? (0)

Paskutin? vasario savaitgal? Panev?yje vyko XVIII Baltijos ali? klub? otokan karat? ?empionatas, kuriame dalyvavo daugiau nei 380 sportinink? i 30-ties Lietuvos ir usienio klub?. Varyb? atidarymo metu buvo apdovanoti geriausi

Skaityti daugiau

Taryba patvirtino biudet? ir nauj?j? reglament? (0)

Albinas STAKAUSKAS
Vasario 24 d. vykusiame 20-ajame ios kadencijos Savivaldyb?s tarybos pos?dyje apsvarstyti 36 klausimai (4 ? darbotvark? ?rayti papildomai, 1 ibrauktas). Daugelis sprendim? buvo patvirtinti be didesni? gin??, ta?iau svarbiausias

Skaityti daugiau

mogaus svarbiausias udavinys nuolat tirti save (0)

Gav?nia tai rimties, susitelkimo, sav?s painimo bei Dievo ir mogaus suart?jimo metas.
Stanislava TIJ?NAITIEN?
Dievas paskiria mogui gyvenimo keli?, paaukia j? tapti mokytoju, raytoju, kunigu, menininku. Netgi eimos mogumi t?vu

Skaityti daugiau

Uupio teatro i Vilniaus gastrol?s Moljero komedija Skapeno klastos (0)

Ko j? velnias ne? ? t? galer??! Ar inojote, kad i linksmoji fraz? atkeliavo i legendinio spektaklio Skapeno klastos. Kvie?iame smagiai praleisti vakar? teatro draugijoje ir ivysti nauj? garsiosios komedijos

Skaityti daugiau

Raseinikis Lietuvos jauni? badmintono ?empionas (0)

Vasario 2526 dienomis Taurag?je vyko Lietuvos jauni? (U-15) badmintono asmeninis ?empionatas. Jame dalyvavo 63 sportininkai i Vilniaus, Kauno, Klaip?dos, Taurag?s, aki?, Kelm?s ir Raseini?. Raseini? KKSC ir Raseini? badmintono

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (1)

Rajono vyr? krepinio pirmenyb?s
KKSC-2 Jaunu?iai 76:47, Lukn?-1 aiginys 91:84, Julisa Jauniai 85:81, Joseda Julisa-Gruzdik? 76:53.

Skaityti daugiau

Vidukel? MMKL varyb? pusfinalyje (1)

S?kmingai Lietuvos ma? miesteli? krepinio lygos centro zonos ketvirtfinalio barjer? ?veik? Vidukel?s krepinio komanda. Varybose iki dviej? pergali? teko kovoti su K?daini? r. Ayt?n? ekipa. Pirmoje dvikovoje jau nuo pirm?

Skaityti daugiau

Dailininko gyvenimas tarsi neubaigtas paveikslas (0)

Albinas STAKAUSKAS
Raseini? kratas niekada nestokojo meninink?, ta?iau profesionaliai k?r? ir usitarnavo pripainim? tik vienetai. Toks buvo vidutiniosios bei vyresn?s kartos raseinikiams puikiai pa?stamas dailininkas, tapytojas, kolia? k?r?jas, akvarelininkas Bronius Bernotaitis.

Skaityti daugiau

Vasario 16-oji data, kuri gali suvienyti (?) (0)

Albinas STAKAUSKAS
iemet Lietuvos valstyb?s atk?rimo dien?, Vasario 16-?j?, Raseiniuose tradicikai surengtas ikilmingas rajono Savivaldyb?s tarybos pos?dis, aukotos v. Miios, nunetos g?l?s ? atmintinas vietas, atidaryta paroda Kult?ros centre, ikilmingai ?teikti

Skaityti daugiau